Search result table

Search Results

Results view
1 record found
List of items
Checkbox
MiniatureTitleAuthorCollectionDate
Go to the collection
Zarządzenie nr 63/2021/2022 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne w Akademii Ignatianum w Krakowie oraz za wydawanie dokumentów związanych z kształceniem na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich, w Szkole Doktorskiej, na studiach podyplomowych, dla cudzoziemców, a także dla studentów wymiany międzynarodowej i free mover studentLegal acts2022 2022-06-08
1 record found