Twitter jako narzędzie komunikacyjne Donalda Trumpa podczas kampanii 2016 roku

Kolekcja
artykuły
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Tytuł: Twitter jako narzędzie komunikacyjne Donalda Trumpa podczas kampanii 2016 roku
 • Autor/Autorzy: KONRAD OŚWIECIMSKI (Autor)
 • Nazwa czasopisma: Horyzonty Polityki
 • Rok: 2021
 • Tom: 12
 • ISSN: 2082-5897
 • Adres www:: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HP/article/view/2178
 • Strony od-do: 177-193
 • Język: polski
 • Abstrakt:
  • CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest wskazanie potencjalnej roli, jaką mogła odegrać komunikacja na Twitterze podczas kampanii prezydenckiej w Stanach Zjednoczonych 2016 roku oraz zidentyfikowanie cech Twittera, które spowodowały, że stał się on dogodnym narzędziem komunikacyjnym Donalda Trumpa. PROBLEMY I METODY BADAWCZE: Problem badawczy artykułu dotyczy zidentyfikowania roli i cech Twittera jako platformy komunikacyjnej używanej przez Donalda Trumpa w wyborach 2016 roku. Wywód opiera się na analizie wykorzystania Twittera jako kanału komunikacyjnego podczas kampanii 2016 z uwzględnieniem analizy ilościowej oraz jakościowej przekazu. PROCES WYWODU: Zasadnicza część dotyczy wykorzystanie Twittera jako narzędzia komunikacyjnego w kampanii prezydenckiej 2016 roku przez Donalda Trumpa, a prowadzona analiza opiera się na interpretacji danych i faktów związanych z wykorzystaniem tegoż medium. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Analiza wykorzystania Twittera podczas kampanii prezydenckiej 2016 roku przez Donalda Trumpa pokazała, że platforma ta stała się bardzo istotnym i dogodnym narzędziem komunikacyjnym, za pomocą którego odpowiednio wykorzystujący ją polityk, jakim był Donald Trump, mógł kontrolować kontekst i konwencję prowadzonej kampanii. Możliwe to było dlatego, że Twitter jest, ze względu na swe cechy specyficzne, platformą, która idealnie współgrała i z koncepcją prowadzonej przez Donalda Trumpa kampanii i z jego stylem komunikacyjnym. Warto również podkreślić, że oddziaływanie Twittera możliwe było dzięki istnieniu hybrydowego systemu medialnego, którego Twitter stanowił centralną część. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Z przeprowadzonej analizy wynika, że rola mediów społecznościowych, w tym Twittera, w kampaniach politycznych jest coraz bardziej znacząca. Należy jednak podkreślić, że zależy ona od wielu czynników i specyfiki rywalizacji wyborczej. To, że Twitter stał się istotnym elementem skutecznej kampanii Donalda Trumpa nie oznacza, że równie skutecznie wykorzystywać go mogą inni politycy. Zasadnym działaniem naukowym byłoby więc dokonanie analizy porównawczej wykorzystania tego medium w różnych okolicznościach i różnych realiach politycznych. Takie zakrojone na szeroką skalę badanie pozwoliłoby wyciągać wnioski co do uniwersalnych czynników wpływających na skuteczność tej platformy.
  • RESEARCH OBJECTIVE: The research objective is to identify the potential role Twitter may have played during the 2016 U.S. presidential campaign and to identify the characteristics of Twitter that made it a convenient communication tool for Donald Trump. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The research problem is to identify the role and characteristics of Twitter as a communication platform used by Donald Trump during the 2016 election. The argument conducted is based on the quantitative and qualitative analysis of the use of Twitter as a communication channel during the 2016 campaign. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The paper concerns the use of Twitter as a communication tool in the 2016 presidential campaign by Donald Trump. The analysis conducted is based on the interpretation of data and facts related to the use of the medium. RESEARCH RESULTS: Twitter became an important and convenient communicationtool through which Donald Trump was able to control the context of the campaign. This was possible because Twitter is a platform that perfectly fitted both the concept of Donald Trump’s campaign and his communication style. The impact of Twitter was also possible due to the existence of a hybrid media system, of which Twitter was a central part. CONCLUSIONS, INNOVATIONS, AND RECOMMENDATIONS: The role of social media, including Twitter, in political campaigns is increasingly significant. It should be emphasized, however, that it depends on many factors and the context of the electoral competition. The fact that Twitter became an important element of Donald Trump’s successful campaign does not mean that other politicians can or will use it just as effectively. It would therefore be reasonable to conduct a comparative analysis of the use of this medium in different political realities. Such a study would allow to draw conclusions concerning universal factors influencing the effectiveness of this platform.
 • Dyscyplina: nauki o polityce i administracji

MARC

 • 002 $a Twitter jako narzędzie komunikacyjne Donalda Trumpa podczas kampanii 2016 roku
 • 003 $b 0000-0002-0873-6827
 • 003 $a KONRAD OŚWIECIMSKI (Autor)
 • 004 $a Oryginalny artykuł naukowy
 • 006 $a Horyzonty Polityki
 • 008 $a 2021
 • 009 $a 12
 • 011 $a 2082-5897
 • 014 $a https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HP/article/view/2178
 • 015 $a 177-193
 • 017 $a polski
 • 019 $a CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest wskazanie potencjalnej roli, jaką mogła odegrać komunikacja na Twitterze podczas kampanii prezydenckiej w Stanach Zjednoczonych 2016 roku oraz zidentyfikowanie cech Twittera, które spowodowały, że stał się on dogodnym narzędziem komunikacyjnym Donalda Trumpa. PROBLEMY I METODY BADAWCZE: Problem badawczy artykułu dotyczy zidentyfikowania roli i cech Twittera jako platformy komunikacyjnej używanej przez Donalda Trumpa w wyborach 2016 roku. Wywód opiera się na analizie wykorzystania Twittera jako kanału komunikacyjnego podczas kampanii 2016 z uwzględnieniem analizy ilościowej oraz jakościowej przekazu. PROCES WYWODU: Zasadnicza część dotyczy wykorzystanie Twittera jako narzędzia komunikacyjnego w kampanii prezydenckiej 2016 roku przez Donalda Trumpa, a prowadzona analiza opiera się na interpretacji danych i faktów związanych z wykorzystaniem tegoż medium. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Analiza wykorzystania Twittera podczas kampanii prezydenckiej 2016 roku przez Donalda Trumpa pokazała, że platforma ta stała się bardzo istotnym i dogodnym narzędziem komunikacyjnym, za pomocą którego odpowiednio wykorzystujący ją polityk, jakim był Donald Trump, mógł kontrolować kontekst i konwencję prowadzonej kampanii. Możliwe to było dlatego, że Twitter jest, ze względu na swe cechy specyficzne, platformą, która idealnie współgrała i z koncepcją prowadzonej przez Donalda Trumpa kampanii i z jego stylem komunikacyjnym. Warto również podkreślić, że oddziaływanie Twittera możliwe było dzięki istnieniu hybrydowego systemu medialnego, którego Twitter stanowił centralną część. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Z przeprowadzonej analizy wynika, że rola mediów społecznościowych, w tym Twittera, w kampaniach politycznych jest coraz bardziej znacząca. Należy jednak podkreślić, że zależy ona od wielu czynników i specyfiki rywalizacji wyborczej. To, że Twitter stał się istotnym elementem skutecznej kampanii Donalda Trumpa nie oznacza, że równie skutecznie wykorzystywać go mogą inni politycy. Zasadnym działaniem naukowym byłoby więc dokonanie analizy porównawczej wykorzystania tego medium w różnych okolicznościach i różnych realiach politycznych. Takie zakrojone na szeroką skalę badanie pozwoliłoby wyciągać wnioski co do uniwersalnych czynników wpływających na skuteczność tej platformy.
 • 020 $a RESEARCH OBJECTIVE: The research objective is to identify the potential role Twitter may have played during the 2016 U.S. presidential campaign and to identify the characteristics of Twitter that made it a convenient communication tool for Donald Trump. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The research problem is to identify the role and characteristics of Twitter as a communication platform used by Donald Trump during the 2016 election. The argument conducted is based on the quantitative and qualitative analysis of the use of Twitter as a communication channel during the 2016 campaign. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The paper concerns the use of Twitter as a communication tool in the 2016 presidential campaign by Donald Trump. The analysis conducted is based on the interpretation of data and facts related to the use of the medium. RESEARCH RESULTS: Twitter became an important and convenient communicationtool through which Donald Trump was able to control the context of the campaign. This was possible because Twitter is a platform that perfectly fitted both the concept of Donald Trump’s campaign and his communication style. The impact of Twitter was also possible due to the existence of a hybrid media system, of which Twitter was a central part. CONCLUSIONS, INNOVATIONS, AND RECOMMENDATIONS: The role of social media, including Twitter, in political campaigns is increasingly significant. It should be emphasized, however, that it depends on many factors and the context of the electoral competition. The fact that Twitter became an important element of Donald Trump’s successful campaign does not mean that other politicians can or will use it just as effectively. It would therefore be reasonable to conduct a comparative analysis of the use of this medium in different political realities. Such a study would allow to draw conclusions concerning universal factors influencing the effectiveness of this platform.
 • 966 $a nauki o polityce i administracji
 • 985 $a Wydział Pedagogiczny
 • 985 $b Instytut Nauk o Polityce i Administracji

Dublin Core

Pliki

Oświecimski_Twitter jako narzędzie komunikacyjne .pdf (475 KB)

 • Licencja: CC BY-ND 4.0
 • Wersja tekstu: Ostateczna opublikowana
 • Dostępność: Publiczny