Zarządzenie nr 142/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 21 września 2020 r. w sprawie możliwości otrzymania przez absolwentów dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu oraz odpisami poleconą przesyłką pocztową za zwrotnym potwierdzeniem odbioru

Kolekcja
Akty prawne
Pobierz opis bibliograficzny

Pliki

Zarządzenie nr 142_2019_2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 21 września 2020 r. w sprawie możliwości otrzymania przez absolwentów dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu oraz odp.pdf (276 KB)

  • Licencja: Licencja Repozytorium
  • Wersja tekstu: Oryginalna autorska
  • Dostępność: Publiczny