Urazy w obrębie dłoni i nadgarstka u osób regularnie uprawiających wspinaczkę sportową

Kolekcja
artykuły
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Tytuł: Urazy w obrębie dłoni i nadgarstka u osób regularnie uprawiających wspinaczkę sportową
 • Autor/Autorzy:
 • Nazwa czasopisma: Fizjoterapia Polska
 • Rok: 2021
 • ISSN: 1642-0136
 • Adres www:: https://fizjoterapiapolska.pl/article/urazy-w-obrebie-reki-i-nadgarstka-u-osob-regularnie-uprawiajacych-wspinaczke-sportowa/
 • Strony od-do: 86-92
 • Abstrakt:
  • Cel pracy. Wspinaczka sportowa staje się coraz bardziej popularną dyscypliną sportu. Jako sport ekstremalny obarczona jest wysokim stopniem zagrożenia urazem. Szczególnym obszarem narażonym na kontuzje jest kończyna górna. Celem pracy jest ocena ilości oraz rodzajów urazów w obrębie ręki i/lub nadgarstka u osób uprawiających wspinaczkę sportową. Materiał i metodyka. Przebadano 468 wspinaczy. Kryteria włączenia: regularność prowadzonych treningów, staż treningowy minimum 1 rok oraz minimalną trudność pokonywanej drogi na poziomie VI.1. Jako narzędzie badawcze użyto autorskiego kwestionariusza ankiety. Wyniki. 84% przebadanych wspinaczy odczuwało dolegliwości bólowe w obrębie ręki/nadgarstka w trakcie treningu wspinaczkowego, 67% ankietowanych doznało uszkodzenia ręki/nadgarstka podczas treningu wspinaczkowego. Najczęstszym miejscem wystąpienia uszkodzeń było więzadło obrączkowe (N = 97). Zaobserwowano związek pomiędzy uszkodzeniem więzadła obrączkowego a uszkodzeniem w obrębie III palca (rs = 0,513, p < 0,001) oraz pomiędzy występowaniem zespołu cieśni nadgarstka a stażem treningowym (rs = 0,355, p < 0,05). Wnioski. Uszkodzenia oraz dolegliwości bólowe narządu ruchu są częstym problemem wspinaczy. Analiza zebranych danych wskazuje, że im dłuższy staż treningowy, tym większe ryzyko urazu. W obrębie III i IV palca odnotowano najwięcej kontuzji. Zebrane dane wskazują na potrzebę edukacji wpinaczy w zakresie prewencji oraz metod leczenia specyficznych urazów.
  • In the recent years sport climbing has become more and more popular. As an extreme sport, it is prone to a high degree of injury risk. A particular body part exposed to injuries is the upper extremity. The aim of this study was to assess the number and types of hands and/or wrists injuries in regular sport climbers. The study was conducted on a group of 468 climbers. The criterion for inclusion was the regularity of conducted trainings, training internship of at least 1 year and the minimum difficulty of covering the distance at the level of VI.1. A proprietary questionnaire was used as a research tool. As a result of climbing training 84% of examined climbers experienced pain in their palm/wrist area, whereas 67% of respondents suffered hand/wrist damage. The most common hand injuries occurred on the annular ligaments of the fingers (N = 97). It was observed a correlation between annular pulley injury and injuries occurring in the proximity of the III finger (rs = 0.513, p < 0.001) as well as between carpal tunnel syndrome and training experience (rs = 0.355, p < 0.05). Musculoskeletal system damage and pain is a common problem for climbers. The analysis of the collected data indicated that the longer the training experience is, the higher the injury risk. The third and fourth fingers were the most injured, whereas the most frequent injuries were suffered in annular finger ligament. The collected data indicated the need to educate climbers in prevention and treatment of these specific injuries.
 • Dyscyplina: nauki medyczne

MARC

 • 002 $a Urazy w obrębie dłoni i nadgarstka u osób regularnie uprawiających wspinaczkę sportową
 • 003 $a EWA KUCHARSKA (Autor)
 • 003 $b 0000-0001-8757-6958
 • 003 $a Marta Schmidt (Autor)
 • 003 $a Aleksandra Krupa (Autor)
 • 003 $a Agnieszka Ciukszo (Autor)
 • 003 $a Arkadiusz Fiedor (Autor)
 • 003 $a Jan Raczkowski (Autor)
 • 003 $a Mateusz Curyło (Autor)
 • 004 $a Oryginalny artykuł naukowy
 • 006 $a Fizjoterapia Polska
 • 008 $a 2021
 • 011 $a 1642-0136
 • 014 $a https://fizjoterapiapolska.pl/article/urazy-w-obrebie-reki-i-nadgarstka-u-osob-regularnie-uprawiajacych-wspinaczke-sportowa/
 • 015 $a 86-92
 • 019 $a Cel pracy. Wspinaczka sportowa staje się coraz bardziej popularną dyscypliną sportu. Jako sport ekstremalny obarczona jest wysokim stopniem zagrożenia urazem. Szczególnym obszarem narażonym na kontuzje jest kończyna górna. Celem pracy jest ocena ilości oraz rodzajów urazów w obrębie ręki i/lub nadgarstka u osób uprawiających wspinaczkę sportową. Materiał i metodyka. Przebadano 468 wspinaczy. Kryteria włączenia: regularność prowadzonych treningów, staż treningowy minimum 1 rok oraz minimalną trudność pokonywanej drogi na poziomie VI.1. Jako narzędzie badawcze użyto autorskiego kwestionariusza ankiety. Wyniki. 84% przebadanych wspinaczy odczuwało dolegliwości bólowe w obrębie ręki/nadgarstka w trakcie treningu wspinaczkowego, 67% ankietowanych doznało uszkodzenia ręki/nadgarstka podczas treningu wspinaczkowego. Najczęstszym miejscem wystąpienia uszkodzeń było więzadło obrączkowe (N = 97). Zaobserwowano związek pomiędzy uszkodzeniem więzadła obrączkowego a uszkodzeniem w obrębie III palca (rs = 0,513, p < 0,001) oraz pomiędzy występowaniem zespołu cieśni nadgarstka a stażem treningowym (rs = 0,355, p < 0,05). Wnioski. Uszkodzenia oraz dolegliwości bólowe narządu ruchu są częstym problemem wspinaczy. Analiza zebranych danych wskazuje, że im dłuższy staż treningowy, tym większe ryzyko urazu. W obrębie III i IV palca odnotowano najwięcej kontuzji. Zebrane dane wskazują na potrzebę edukacji wpinaczy w zakresie prewencji oraz metod leczenia specyficznych urazów.
 • 020 $a In the recent years sport climbing has become more and more popular. As an extreme sport, it is prone to a high degree of injury risk. A particular body part exposed to injuries is the upper extremity. The aim of this study was to assess the number and types of hands and/or wrists injuries in regular sport climbers. The study was conducted on a group of 468 climbers. The criterion for inclusion was the regularity of conducted trainings, training internship of at least 1 year and the minimum difficulty of covering the distance at the level of VI.1. A proprietary questionnaire was used as a research tool. As a result of climbing training 84% of examined climbers experienced pain in their palm/wrist area, whereas 67% of respondents suffered hand/wrist damage. The most common hand injuries occurred on the annular ligaments of the fingers (N = 97). It was observed a correlation between annular pulley injury and injuries occurring in the proximity of the III finger (rs = 0.513, p < 0.001) as well as between carpal tunnel syndrome and training experience (rs = 0.355, p < 0.05). Musculoskeletal system damage and pain is a common problem for climbers. The analysis of the collected data indicated that the longer the training experience is, the higher the injury risk. The third and fourth fingers were the most injured, whereas the most frequent injuries were suffered in annular finger ligament. The collected data indicated the need to educate climbers in prevention and treatment of these specific injuries.
 • 966 $a nauki medyczne
 • 985 $a Wydział Pedagogiczny
 • 985 $b Instytut Nauk o Wychowaniu

Dublin Core