Uwarunkowania relacji społecznych w zakładzie karnym

Kolekcja
artykuły
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Tytuł: Uwarunkowania relacji społecznych w zakładzie karnym
 • Autor/Autorzy:
 • Nazwa czasopisma: POLICJA KWARTALNIK KADRY KIEROWNICZEJ POLICJI
 • Rok: 2021
 • ISSN: 1640-9280
 • Adres www:: https://www.wspol.edu.pl/kwartalnikpolicja/index.php/numer-1-2021/numer-3-2021
 • Strony od-do: 3-8
 • Język: polski
 • Abstrakt:
  • Funkcjonariusze są przełożonymi skazanych. Sprawują nad nimi kontrolę m.in. poprzez: dozorowanie, kontrolę zachowania, obserwację czy egzekwowanie postaw. Władza personelu jednostek podstawowych jest ograniczona i nadzorowana przez instytucje nadrzędne. Od personelu oczekuje się bazowania na autorytecie, a nie na przymusie. Pracy personelu towarzyszyć może konflikt wartości i inne czynniki utrudniające proces decyzyjny. Stąd wskazanie na konieczność poszukiwania pożądanych cech przyszłego personelu jednostek penitencjarnych, z których jedną wydaje się być umiejętność sprawnego podejmowania decyzji w sytuacjach trudnych, bez możliwości przekraczania prawa w stosunku do podwładnych.
  • Officers are the prisoners’ supervisors. They control them by things like: supervision, control of behaviour, observation or enforcement of attitudes. The authority of staff in basic units is limited and supervised by superior institutions. Staff are expected to rely on authority rather than coercion. Staff work may be accompanied by conflicting values and other factors that hinder the decision-making process. Hence the need to look for desirable qualities in the future staff of penitentiary units, one of which seems to be the ability to make decisions efficiently in difficult situations, without the possibility of overstepping the law in relation to subordinates
 • Dyscyplina: nauki o polityce i administracji

MARC

 • 002 $a Uwarunkowania relacji społecznych w zakładzie karnym
 • 003 $a Grzegorz Fuchs (Autor)
 • 003 $a Witold Mazurek (Autor)
 • 003 $a Monika Zamarlik-Mazurek (Autor)
 • 004 $a Oryginalny artykuł naukowy
 • 006 $a POLICJA KWARTALNIK KADRY KIEROWNICZEJ POLICJI
 • 008 $a 2021
 • 011 $a 1640-9280
 • 014 $a https://www.wspol.edu.pl/kwartalnikpolicja/index.php/numer-1-2021/numer-3-2021
 • 015 $a 3-8
 • 017 $a polski
 • 019 $a Funkcjonariusze są przełożonymi skazanych. Sprawują nad nimi kontrolę m.in. poprzez: dozorowanie, kontrolę zachowania, obserwację czy egzekwowanie postaw. Władza personelu jednostek podstawowych jest ograniczona i nadzorowana przez instytucje nadrzędne. Od personelu oczekuje się bazowania na autorytecie, a nie na przymusie. Pracy personelu towarzyszyć może konflikt wartości i inne czynniki utrudniające proces decyzyjny. Stąd wskazanie na konieczność poszukiwania pożądanych cech przyszłego personelu jednostek penitencjarnych, z których jedną wydaje się być umiejętność sprawnego podejmowania decyzji w sytuacjach trudnych, bez możliwości przekraczania prawa w stosunku do podwładnych.
 • 020 $a Officers are the prisoners’ supervisors. They control them by things like: supervision, control of behaviour, observation or enforcement of attitudes. The authority of staff in basic units is limited and supervised by superior institutions. Staff are expected to rely on authority rather than coercion. Staff work may be accompanied by conflicting values and other factors that hinder the decision-making process. Hence the need to look for desirable qualities in the future staff of penitentiary units, one of which seems to be the ability to make decisions efficiently in difficult situations, without the possibility of overstepping the law in relation to subordinates
 • 966 $a nauki o polityce i administracji
 • 985 $a Wydział Pedagogiczny
 • 985 $b Instytut Nauk o Polityce i Administracji

Dublin Core