Zarządzenie nr 93/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie ustalenia procedury składania przez studentów studiów I, II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich a także uczestników studiów podyplomowych podań za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Kolekcja
Akty prawne
Pobierz opis bibliograficzny

Pliki

Zarządzenie nr 93_2019_2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie ustalenia procedury składania przez studentów studiów I, II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich a takż.pdf (530 KB)

  • Licencja: Licencja Repozytorium
  • Wersja tekstu: Oryginalna autorska
  • Dostępność: Publiczny