WARUNKI ROZWOJU I WPŁYW SZTUCZNEJ INTELIGENCJI NA PRACĘ, ZATRUDNIENIE I INNE NIEKTÓRE PRAWNIE NIEUREGULOWANE W UNII EUROPEJSKIEJ ZAGADNIENIA SPOŁECZNE, TECHNOLOGICZNE I GOSPODARCZE

Kolekcja
artykuły
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Tytuł: WARUNKI ROZWOJU I WPŁYW SZTUCZNEJ INTELIGENCJI NA PRACĘ, ZATRUDNIENIE I INNE NIEKTÓRE PRAWNIE NIEUREGULOWANE W UNII EUROPEJSKIEJ ZAGADNIENIA SPOŁECZNE, TECHNOLOGICZNE I GOSPODARCZE
 • Autor/Autorzy: Andrzej Świątkowski (Autor)
 • Nazwa czasopisma: Roczniki Administracji i Prawa
 • Rok: 2021
 • Tom: XXI
 • Numer: specjalny I
 • ISSN: 1644-9126
 • DOI: 10.5604/01.3001.0015.6075
 • Adres www:: https://rocznikiadministracjiiprawa.publisherspanel.com/api/files/download/1786439.pdf
 • Strony od-do: 113-127
 • Język:
  • polski
  • angielski
 • Abstrakt: Unia Europejska znajduje się we wstępnej fazie zarządzania warunkami wzrostu sztucznej inteligencji. Wychodząc z założenia, że powyższa elektroniczna technologia przyszłości powinna być godna zaufania, gwarantować bezpieczeństwo jej użytkownikom i rozwijać się pod przewodnictwem człowieka, Unia powinna móc przekonać państwa członkowskie do niezbędnej potrzeby stosowania w praktyce przez wszystkich zainteresowanych nowoczesnych, elektronicznych technologii przy równoczesnym przestrzeganiu europejskich wartości, zasad i praw człowieka. Powyższy wspólny cel, niezwykle istotny dla przyszłości społeczeństw europejskich oraz jednolita unifikacyjna strategia jego osiągnięcia, łączy państwa członkowskie UE. Powyższe stwierdzenie ma zastosowanie wobec wszystkich państw członkowskich EU, także tych, które przejawiają ponadprzeciętne ambicje do stania się europejskimi liderami w zakresie wykorzystania sztucznej inteligencji dla rozwoju gospodarczego i społecznego. Zważywszy, że Unia Europejska rywalizuje z USA i Chinami, uzasadnione jest postawienie pytania, czy zamierzona przez Unię Europejską strategia rozwoju i korzystania ze sztucznej inteligencji umożliwi osiągnięcie powyższego celu
 • Dyscyplina: nauki o polityce i administracji

MARC

 • 002 $a WARUNKI ROZWOJU I WPŁYW SZTUCZNEJ INTELIGENCJI NA PRACĘ, ZATRUDNIENIE I INNE NIEKTÓRE PRAWNIE NIEUREGULOWANE W UNII EUROPEJSKIEJ ZAGADNIENIA SPOŁECZNE, TECHNOLOGICZNE I GOSPODARCZE
 • 003 $a Andrzej Świątkowski (Autor)
 • 004 $a Oryginalny artykuł naukowy
 • 006 $a Roczniki Administracji i Prawa
 • 008 $a 2021
 • 009 $a XXI
 • 010 $a specjalny I
 • 011 $a 1644-9126
 • 013 $a 10.5604/01.3001.0015.6075
 • 014 $a https://rocznikiadministracjiiprawa.publisherspanel.com/api/files/download/1786439.pdf
 • 015 $a 113-127
 • 017 $a polski
 • 018 $a angielski
 • 019 $a Unia Europejska znajduje się we wstępnej fazie zarządzania warunkami wzrostu sztucznej inteligencji. Wychodząc z założenia, że powyższa elektroniczna technologia przyszłości powinna być godna zaufania, gwarantować bezpieczeństwo jej użytkownikom i rozwijać się pod przewodnictwem człowieka, Unia powinna móc przekonać państwa członkowskie do niezbędnej potrzeby stosowania w praktyce przez wszystkich zainteresowanych nowoczesnych, elektronicznych technologii przy równoczesnym przestrzeganiu europejskich wartości, zasad i praw człowieka. Powyższy wspólny cel, niezwykle istotny dla przyszłości społeczeństw europejskich oraz jednolita unifikacyjna strategia jego osiągnięcia, łączy państwa członkowskie UE. Powyższe stwierdzenie ma zastosowanie wobec wszystkich państw członkowskich EU, także tych, które przejawiają ponadprzeciętne ambicje do stania się europejskimi liderami w zakresie wykorzystania sztucznej inteligencji dla rozwoju gospodarczego i społecznego. Zważywszy, że Unia Europejska rywalizuje z USA i Chinami, uzasadnione jest postawienie pytania, czy zamierzona przez Unię Europejską strategia rozwoju i korzystania ze sztucznej inteligencji umożliwi osiągnięcie powyższego celu
 • 966 $a nauki o polityce i administracji
 • 985 $a Wydział Pedagogiczny
 • 985 $b Instytut Nauk o Polityce i Administracji

Dublin Core

Pliki

Świątkowski_Warunki rozwoju.pdf (918 KB)

 • Licencja: CC BY 4.0
 • Wersja tekstu: Ostateczna opublikowana
 • Dostępność: Publiczny