Wita Szulc (1941-2021): The Outline of a Scientific Biography

Kolekcja
artykuły
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Tytuł: Wita Szulc (1941-2021): The Outline of a Scientific Biography
 • Autor/Autorzy: ANDRZEJ BIEŚ (Autor)
 • Nazwa czasopisma: Studia Paedagogica Ignatiana
 • Rok: 2021
 • Tom: 24
 • ISSN: 2450-5358
 • DOI: 10.12775/SPI.2021.4.009
 • Adres www:: https://apcz.umk.pl/SPI/article/view/36594
 • Strony od-do: 177-188
 • Język: angielski
 • Abstrakt:
  • Podjęta w niniejszym artykule rekonstrukcja biografii naukowej Profesor Wity Szulc pragnie przybliżyć badaczom współczesnych dziejów wychowania, a także pedagogom – teoretykom i praktykom szczególnie tym zorientowanym na przyswojenie form terapeutycznych wykorzystujących sztukę, czyli na stosowanie sztuki w charakterze narzędzia terapeutycznego, sylwetkę i dokonania uczonej oryginalnej i wyjątkowej, należącej do grona prekursorów arteterapii w Polsce, tworzącej naukowe fundamenty i przecierającej szlaki instytucjonalnego rozwoju subdyscypliny i kierunku studiów. Opisane w tekście koleje życia, związane z nieustannym pogłębianiem wiedzy i zdobywaniem nowych kwalifikacji, z wytrwałą naukowo-badawczą refleksją nad kulturą i sztuką w obszarze promocji zdrowia, oświaty i wychowania, z prowadzonymi badaniami nad historią i metodologią arteterapii, z zaangażowaniem w promocję naukową nowych pokoleń badaczy i z wypracowaniem standardów kształcenia przyszłych arteterapeutów, z działalnością na rzecz integracji i konsolidacji polskiego środowiska arteterapeutycznego i jego obecności na międzynarodowej arenie naukowej, pozwalają dostrzec w profesor Wicie Szulc osobę z oddaniem i bezwarunkowo realizującą życiową misję pedagoga – uczonej – organizatorki – animatorki życia naukowego. Podstawą źródłową opracowania są przede wszystkim opublikowane teksty i materiały o charakterze autobiograficznym, jakie znalazły się dorobku uczonej, jak również nieliczne jeszcze omówienia i szkice poświęcone jej działalności, dostępne w literaturze przedmiotu.
  • This article includes the reconstruction of a scientific biography of Professor Wita Szulc, which is intended to make contemporary re-searchers familiar with the modern history of education. Also, it can inform teachers—both theoreticians and practitioners (especial-ly those who practice therapeutic forms that employ art, i.e. those who wish to use art as a therapeutic tool)—about the achievements of a unique scholar who was one of the pioneers of art therapy in Poland and who created the scientific foundations and paved the way for the institutionalized development of the subdiscipline and the specialisation of studies. In her life’s work, we can easily distin-guish a continuous development of her knowledge and qualifications, and a patient scholarly reflection on culture and art in the areas of health promotion, education and upbringing. Not only did Professor Szulc carry out numerous studies on the history and methodology of art therapy, but she was also involved in the scientific promotion of the new generations of researchers and in the preparation of educa-tional standards for future art therapists. Other important activities of her life include working for the integration and consolidation of Polish art therapy circles and bringing art therapy to the wider in-ternational scientific arena. Thus, the story of her life enables us to perceive Wita Szulc as a person who was truly and unconditionally committed to her mission of a pedagogue, scientist, organizer and manager of scientific life. The sources used to write this article mainly include the professor’s published texts and autobiographical materials, as well as the sparse discussions and essays concerning her activity that are available in the books on the subject
 • Dyscyplina: pedagogika

MARC

 • 002 $a Wita Szulc (1941-2021): The Outline of a Scientific Biography
 • 003 $b 0000-0002-2857-8125
 • 003 $a ANDRZEJ BIEŚ (Autor)
 • 004 $a Oryginalny artykuł naukowy
 • 006 $a Studia Paedagogica Ignatiana
 • 008 $a 2021
 • 009 $a 24
 • 011 $a 2450-5358
 • 013 $a 10.12775/SPI.2021.4.009
 • 014 $a https://apcz.umk.pl/SPI/article/view/36594
 • 015 $a 177-188
 • 017 $a angielski
 • 019 $a Podjęta w niniejszym artykule rekonstrukcja biografii naukowej Profesor Wity Szulc pragnie przybliżyć badaczom współczesnych dziejów wychowania, a także pedagogom – teoretykom i praktykom szczególnie tym zorientowanym na przyswojenie form terapeutycznych wykorzystujących sztukę, czyli na stosowanie sztuki w charakterze narzędzia terapeutycznego, sylwetkę i dokonania uczonej oryginalnej i wyjątkowej, należącej do grona prekursorów arteterapii w Polsce, tworzącej naukowe fundamenty i przecierającej szlaki instytucjonalnego rozwoju subdyscypliny i kierunku studiów. Opisane w tekście koleje życia, związane z nieustannym pogłębianiem wiedzy i zdobywaniem nowych kwalifikacji, z wytrwałą naukowo-badawczą refleksją nad kulturą i sztuką w obszarze promocji zdrowia, oświaty i wychowania, z prowadzonymi badaniami nad historią i metodologią arteterapii, z zaangażowaniem w promocję naukową nowych pokoleń badaczy i z wypracowaniem standardów kształcenia przyszłych arteterapeutów, z działalnością na rzecz integracji i konsolidacji polskiego środowiska arteterapeutycznego i jego obecności na międzynarodowej arenie naukowej, pozwalają dostrzec w profesor Wicie Szulc osobę z oddaniem i bezwarunkowo realizującą życiową misję pedagoga – uczonej – organizatorki – animatorki życia naukowego. Podstawą źródłową opracowania są przede wszystkim opublikowane teksty i materiały o charakterze autobiograficznym, jakie znalazły się dorobku uczonej, jak również nieliczne jeszcze omówienia i szkice poświęcone jej działalności, dostępne w literaturze przedmiotu.
 • 020 $a This article includes the reconstruction of a scientific biography of Professor Wita Szulc, which is intended to make contemporary re-searchers familiar with the modern history of education. Also, it can inform teachers—both theoreticians and practitioners (especial-ly those who practice therapeutic forms that employ art, i.e. those who wish to use art as a therapeutic tool)—about the achievements of a unique scholar who was one of the pioneers of art therapy in Poland and who created the scientific foundations and paved the way for the institutionalized development of the subdiscipline and the specialisation of studies. In her life’s work, we can easily distin-guish a continuous development of her knowledge and qualifications, and a patient scholarly reflection on culture and art in the areas of health promotion, education and upbringing. Not only did Professor Szulc carry out numerous studies on the history and methodology of art therapy, but she was also involved in the scientific promotion of the new generations of researchers and in the preparation of educa-tional standards for future art therapists. Other important activities of her life include working for the integration and consolidation of Polish art therapy circles and bringing art therapy to the wider in-ternational scientific arena. Thus, the story of her life enables us to perceive Wita Szulc as a person who was truly and unconditionally committed to her mission of a pedagogue, scientist, organizer and manager of scientific life. The sources used to write this article mainly include the professor’s published texts and autobiographical materials, as well as the sparse discussions and essays concerning her activity that are available in the books on the subject
 • 966 $a pedagogika
 • 985 $a Wydział Pedagogiczny
 • 985 $b Instytut Nauk o Wychowaniu

Dublin Core

Pliki

Bieś_Wita Szulc.pdf (180 KB)

 • Licencja: CC BY-ND 4.0
 • Wersja tekstu: Ostateczna opublikowana
 • Dostępność: Publiczny