Zarządzenie nr 110/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia wewnętrznej procedury poprzedzającej wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauczycielowi akademickiemu Akademii Ignatianum w Krakowie

Kolekcja
Akty prawne
Pobierz opis bibliograficzny

Pliki

Zarządzenie nr 110_2019_2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia wewnętrznej procedury poprzedzającej wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habi.pdf (437 KB)

  • Licencja: Licencja Repozytorium
  • Wersja tekstu: Oryginalna autorska
  • Dostępność: Publiczny