Zachowanie więzi obojga rodziców z dzieckiem w sytuacji rozstania – rozważania w kontekście diagnozy sądowo-psychologicznej

Kolekcja
artykuły
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Tytuł: Zachowanie więzi obojga rodziców z dzieckiem w sytuacji rozstania – rozważania w kontekście diagnozy sądowo-psychologicznej
 • Autor/Autorzy:
 • Nazwa czasopisma: PSYCHOLOGIA WYCHOWAWCZA
 • Rok: 2021
 • ISSN: 0033-2860
 • DOI: 10.5604/01.3001.0015.3822
 • Adres www:: https://e-psychologiawychowawcza.pl/resources/html/article/details?id=223196
 • Strony od-do: 57-74
 • Język: polski
 • Abstrakt:
  • W artykule podjęto rozważania nad zagadnieniem celu i istoty diagnozy psychologicznej w sytuacji łącznego wychowania dziecka, gdy dochodzi do rozstania rodziców z perspektywy psychologa sądowego. Autorzy podkreślają konieczność głębszej psychologicznej analizy zagadnienia tak, aby przede wszystkim odpowiedzieć na pytanie: w jaki sposób rozstający się rodzice mogą stworzyć możliwie najkorzystniejsze warunki opieki dla swego dziecka i jak zminimalizować stres towarzyszący nieuchronnie wszystkim członkom rodziny w takiej sytuacji. Poddano dyskusji model rodzicielstwa polegający na zbliżonym angażowaniu się w wychowanie wraz z zamieszkiwaniem dziecka u obojga rodziców, do którego w polskim dyskursie publicznym odnosi się termin „opieka naprzemienna”. Autorzy podsumowują wymieniane w literaturze zalety i wady opieki z tak zwanym „wiodącym rodzicem” i wspólnego wychowania przez obojga rodziców, pokazując znaczenie takiego sposobu organizacji procesu wychowawczego, który przede wszystkim minimalizuje nieunikniony stres dziecka związany z sytuacją rozstania i chroni istniejące więzi. Przedstawiono propozycję, aby w procesie diagnozy psychologicznej na potrzeby sądowe zamiast koncentrować się na tym, który rodzic ma wyższe kompetencje wychowawcze, rozważać, która konkretna sytuacja wychowawcza może być najkorzystniejsza dla dziecka, przy czym jako priorytet uznaje się pielęgnowanie przywiązania. Założenie to implikuje potrzebę zmiany sposobu myślenia rodziców, prawników i psychologów. Dla biegłych psychologów proponowana perspektywa staje się wyzwaniem być może wymagającym nawet przeorganizowania procesu diagnostycznego.
  • The article undertakes the topic of psychological diagnosis in a situation of joint custody from the forensic psychologist’s perspective. The authors underline the necessity of deep psychological analysis of the issue in order to answer the question of how separating parents can create the best possible conditions of care for their child and how to minimize the stress inevitably accompanying all family members in such a situation. Parenting model in which both parents are similarly engaged in upbringing process and the child lives at both parents’ places is discussed. The authors summarize benefits and disadvantages of parenting with the so-called ‘leading parent’ and joint custody trying to show the importance of organization of the parenting that first of all minimizes the unavoidable stress of the child in the situation of separation and protects existing bonds. It was proposed that the process of psychological diagnosis for legal purposes should not focus on which parent has higher level of ‘parental competence’, but should consider which specific situation may be the most beneficial for the child, bearing in mind the priority given to fostering attachment. This implies the need to change parents’, lawyers’ and psychologists’ way of thinking. For forensic psychologists, the proposed perspective may even require a reorganization of diagnostic process.
 • Dyscyplina: psychologia

MARC

 • 002 $a Zachowanie więzi obojga rodziców z dzieckiem w sytuacji rozstania – rozważania w kontekście diagnozy sądowo-psychologicznej
 • 003 $a KAMIL JEZIERSKI (Autor)
 • 003 $b 0000-0001-6935-4710
 • 003 $a Maria Kujawa (Autor)
 • 004 $a Oryginalny artykuł naukowy
 • 006 $a PSYCHOLOGIA WYCHOWAWCZA
 • 008 $a 2021
 • 011 $a 0033-2860
 • 013 $a 10.5604/01.3001.0015.3822
 • 014 $a https://e-psychologiawychowawcza.pl/resources/html/article/details?id=223196
 • 015 $a 57-74
 • 017 $a polski
 • 019 $a W artykule podjęto rozważania nad zagadnieniem celu i istoty diagnozy psychologicznej w sytuacji łącznego wychowania dziecka, gdy dochodzi do rozstania rodziców z perspektywy psychologa sądowego. Autorzy podkreślają konieczność głębszej psychologicznej analizy zagadnienia tak, aby przede wszystkim odpowiedzieć na pytanie: w jaki sposób rozstający się rodzice mogą stworzyć możliwie najkorzystniejsze warunki opieki dla swego dziecka i jak zminimalizować stres towarzyszący nieuchronnie wszystkim członkom rodziny w takiej sytuacji. Poddano dyskusji model rodzicielstwa polegający na zbliżonym angażowaniu się w wychowanie wraz z zamieszkiwaniem dziecka u obojga rodziców, do którego w polskim dyskursie publicznym odnosi się termin „opieka naprzemienna”. Autorzy podsumowują wymieniane w literaturze zalety i wady opieki z tak zwanym „wiodącym rodzicem” i wspólnego wychowania przez obojga rodziców, pokazując znaczenie takiego sposobu organizacji procesu wychowawczego, który przede wszystkim minimalizuje nieunikniony stres dziecka związany z sytuacją rozstania i chroni istniejące więzi. Przedstawiono propozycję, aby w procesie diagnozy psychologicznej na potrzeby sądowe zamiast koncentrować się na tym, który rodzic ma wyższe kompetencje wychowawcze, rozważać, która konkretna sytuacja wychowawcza może być najkorzystniejsza dla dziecka, przy czym jako priorytet uznaje się pielęgnowanie przywiązania. Założenie to implikuje potrzebę zmiany sposobu myślenia rodziców, prawników i psychologów. Dla biegłych psychologów proponowana perspektywa staje się wyzwaniem być może wymagającym nawet przeorganizowania procesu diagnostycznego.
 • 020 $a The article undertakes the topic of psychological diagnosis in a situation of joint custody from the forensic psychologist’s perspective. The authors underline the necessity of deep psychological analysis of the issue in order to answer the question of how separating parents can create the best possible conditions of care for their child and how to minimize the stress inevitably accompanying all family members in such a situation. Parenting model in which both parents are similarly engaged in upbringing process and the child lives at both parents’ places is discussed. The authors summarize benefits and disadvantages of parenting with the so-called ‘leading parent’ and joint custody trying to show the importance of organization of the parenting that first of all minimizes the unavoidable stress of the child in the situation of separation and protects existing bonds. It was proposed that the process of psychological diagnosis for legal purposes should not focus on which parent has higher level of ‘parental competence’, but should consider which specific situation may be the most beneficial for the child, bearing in mind the priority given to fostering attachment. This implies the need to change parents’, lawyers’ and psychologists’ way of thinking. For forensic psychologists, the proposed perspective may even require a reorganization of diagnostic process.
 • 966 $a psychologia
 • 985 $a Wydział Filozoficzny
 • 985 $b Instytut Psychologii

Dublin Core

Pliki

4-Jezierski--Kujawa Zachowanie więzi obojga rodziców.pdf.pdf (256 KB)

 • Licencja: CC BY 4.0
 • Wersja tekstu: Ostateczna opublikowana
 • Dostępność: Publiczny