Zarządzenie nr 130/2019/2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru odpisu dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich a także suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na język angielski, wydawanych w Akademii Ignatianum w Krakowie

Kolekcja
Akty prawne
Pobierz opis bibliograficzny

Pliki

Zarządzenie nr 130_2019_2020 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru odpisu dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych st.pdf (2,95 MB)

  • Licencja: Licencja Repozytorium
  • Wersja tekstu: Oryginalna autorska
  • Dostępność: Publiczny