Bioteologia : przedwstępna identyfikacja i klasyfikacja statusu epistemologicznego

Kolekcja
artykuły
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Tytuł: Bioteologia : przedwstępna identyfikacja i klasyfikacja statusu epistemologicznego
 • Autor/Autorzy:
 • Nazwa czasopisma: STUDIA BOBOLANUM
 • Rok: 2018
 • ISSN: 1642-5650
 • DOI: 10.30439/SB.2018.3.8
 • Strony od-do:
  • 145-166
  • 1.38
 • Język: polski
 • Abstrakt:
  • Bioteologia. Przedwstępna identyfikacja i klasyfikacja statusu epistemologicznego W prezentowanej publikacji podjęto próbę przedwstępnej identyfikacji i klasyfikacji statusu epistemologicznego bioteologii, rozumianej jako teologia moralna życia biologicznego. Nieodzowna okazuje się tu rewizja dotychczasowych założeń metodologicznych teologii moralnej (moralnej wiedzy wiary). Proponowane przedsięwzięcie ma służyć określonemu celowi: zapoczątkowaniu interdyscyplinarnego dialogu między naukami przyrodniczymi, humanistycznymi, społecznymi i teologicznymi, zmierzającemu do konsiliencji wiedzy o sferze „bios”. Miałaby ona zapobiec dewastacji zagrożonego życia na Ziemi. Dotychczasową uwagę teologów skupiały kwestie bioetyczne odnoszące się zasadniczo do powstania (biogeneza), trwania (bioterapia) i końca ludzkiego życia (biotanatologia). Podobnie było ze stanowiskiem „Magisterium ecclesiae” do czasów Jana Pawła II. Dopiero jednak za sprawą papieża Franciszka zagadnienia biomedyczne zostały umieszczone w szerszej perspektywie – bioekologicznej. Tematyce tej poświęcono wstępną część artykułu (pkt. 1,2). Następnie wskazano na istniejącą korelację bioetyki globalnej Van Rensselaera Pottera, bioetyki personalistycznej Jana Pawła II oraz ekologii integralnej Franciszka w rozwiązaniu globalnych problemów bioetycznych (pkt. 3,4,5). W kluczowej części publikacji (pkt. 6) zaprezentowano autorski projekt bioteologii.
  • Biotheology. Preliminary Identification and Classification of Epistemological Status The article attempts a preliminary identification and a classification of the epistemological status of biotheology understood as moral theology of biological life. The revision of the current methodological assumptions of moral theology (moral knowledge of faith) is indispensable in this respect. The proposed project is to serve a specific purpose: to initiate an interdisciplinary dialogue between the natural sciences, humanities, social and theological sciences, aiming at the consilience of knowledge about the bios sphere. It would prevent the devastation of the endangered life on Earth. Hitherto the theologians’ attention was focused on bioethical issues related to the origin (biogenesis), duration (biotherapy) and the end of human life (bio-thanatology). The stand of the Ecclesiae Magisterium until the times of John Paul II was similar. However, it was only by cause of Pope Francis that biomedical issues were placed in a broader bio-ecological perspective. The first two parts of the article are devoted to this topic (1. Introductory assumptions, 2. Ethics, bioethics, moral theology – different starting points). In the following part (3. Common objectives, 4. Expectations towards theology, 5. Verification of methodological assumptions), the correlation between global bioethics of Van Rensselaer Potter, personalistic bioethics of John Paul II and integral ecology of Pope Francis in solving global bioethical problems was indicated. In the final part of the publication (6. Preliminary Concept of Moral Biology), a preliminary original project of biotheology was presented.

MARC

 • 002 $a Bioteologia : przedwstępna identyfikacja i klasyfikacja statusu epistemologicznego
 • 003 $a Artur Filipowicz (Autor)
 • 003 $a Paweł Dudzik (Autor)
 • 004 $a Oryginalny artykuł naukowy
 • 006 $a STUDIA BOBOLANUM
 • 008 $a 2018
 • 011 $a 1642-5650
 • 013 $a 10.30439/SB.2018.3.8
 • 015 $a 145-166
 • 016 $a 1.38
 • 017 $a polski
 • 019 $a Bioteologia. Przedwstępna identyfikacja i klasyfikacja statusu epistemologicznego W prezentowanej publikacji podjęto próbę przedwstępnej identyfikacji i klasyfikacji statusu epistemologicznego bioteologii, rozumianej jako teologia moralna życia biologicznego. Nieodzowna okazuje się tu rewizja dotychczasowych założeń metodologicznych teologii moralnej (moralnej wiedzy wiary). Proponowane przedsięwzięcie ma służyć określonemu celowi: zapoczątkowaniu interdyscyplinarnego dialogu między naukami przyrodniczymi, humanistycznymi, społecznymi i teologicznymi, zmierzającemu do konsiliencji wiedzy o sferze „bios”. Miałaby ona zapobiec dewastacji zagrożonego życia na Ziemi. Dotychczasową uwagę teologów skupiały kwestie bioetyczne odnoszące się zasadniczo do powstania (biogeneza), trwania (bioterapia) i końca ludzkiego życia (biotanatologia). Podobnie było ze stanowiskiem „Magisterium ecclesiae” do czasów Jana Pawła II. Dopiero jednak za sprawą papieża Franciszka zagadnienia biomedyczne zostały umieszczone w szerszej perspektywie – bioekologicznej. Tematyce tej poświęcono wstępną część artykułu (pkt. 1,2). Następnie wskazano na istniejącą korelację bioetyki globalnej Van Rensselaera Pottera, bioetyki personalistycznej Jana Pawła II oraz ekologii integralnej Franciszka w rozwiązaniu globalnych problemów bioetycznych (pkt. 3,4,5). W kluczowej części publikacji (pkt. 6) zaprezentowano autorski projekt bioteologii.
 • 020 $a Biotheology. Preliminary Identification and Classification of Epistemological Status The article attempts a preliminary identification and a classification of the epistemological status of biotheology understood as moral theology of biological life. The revision of the current methodological assumptions of moral theology (moral knowledge of faith) is indispensable in this respect. The proposed project is to serve a specific purpose: to initiate an interdisciplinary dialogue between the natural sciences, humanities, social and theological sciences, aiming at the consilience of knowledge about the bios sphere. It would prevent the devastation of the endangered life on Earth. Hitherto the theologians’ attention was focused on bioethical issues related to the origin (biogenesis), duration (biotherapy) and the end of human life (bio-thanatology). The stand of the Ecclesiae Magisterium until the times of John Paul II was similar. However, it was only by cause of Pope Francis that biomedical issues were placed in a broader bio-ecological perspective. The first two parts of the article are devoted to this topic (1. Introductory assumptions, 2. Ethics, bioethics, moral theology – different starting points). In the following part (3. Common objectives, 4. Expectations towards theology, 5. Verification of methodological assumptions), the correlation between global bioethics of Van Rensselaer Potter, personalistic bioethics of John Paul II and integral ecology of Pope Francis in solving global bioethical problems was indicated. In the final part of the publication (6. Preliminary Concept of Moral Biology), a preliminary original project of biotheology was presented.

Dublin Core