Analiza pojęciowa wybranych manifestów pedagogicznych w ujęciu historycznym

Kolekcja
artykuły
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Tytuł: Analiza pojęciowa wybranych manifestów pedagogicznych w ujęciu historycznym
 • Autor/Autorzy: BOŻENA SIERADZKA-BAZIUR (Autor)
 • Nazwa czasopisma: HORYZONTY WYCHOWANIA
 • Rok: 2019
 • ISSN: 1643-9171
 • DOI: 10.35765/HW.2019.1848.07
 • Adres www:: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1888
 • Strony od-do: 75-85
 • Język: polski
 • Abstrakt:
  • PROBLEM I METODY BADAWCZE: Problem postawiony w pracy dotyczy tego, jakie cechy gatunkowe mają teksty pedagogiczne odnoszące się do wychowywania dzieci, ich kształcenia i opieki nad nimi w rodzinie, oraz tego, jaki przekaz autor kieruje do założonych odbiorców. Metoda badawcza to analiza pojęciowa i porównawcza tekstów z zakresu pedagogiki stworzonych w różnych epokach historycznych (XVI w., XX w. i XXI w.). PROCES WYWODU: W artykule zostały zaprezentowane wyznaczniki semantyczne i leksykalne pojęć „opieka, kształcenie i wychowanie” charakterystyczne dla pedagogiki rodziny. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Analiza wybranych tekstów pedagogicznych pokazuje, iż zagadnienia opieki, kształcenia i wychowania dzieci w rodzinie są nie tyle przedmiotem chłodnej refleksji, ile obiektem żarliwego namysłu i polemiki. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: W celu dogłębnego zbadania cech gatunkowych i wyznaczników semantycznych oraz leksykalnych pojęć odnoszących się do opieki, wychowania i kształcenia w rodzinie konieczne jest stworzenie korpusu tekstowego wszystkich manifestów pedagogicznych adresowanych do rodziców i przeprowadzenie ich analizy pojęciowej
  • The scientific goal of the work is to show the formal determinants and semantics of selected Polish pedagogical texts in the field of family pedagogy THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The problem posed in the work relates to what genre features have pedagogical texts on the upbringing of children, their education and care in the family, and what message the author addresses to the intended recipients. The research method is a conceptual and comparative analysis of pedagogy texts created in various historical periods (19th, 20th and 21st). THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The article presents the semantic and lexical determinants of concepts care, education and upbringing characteristic of family pedagogy. RESEARCH RESULTS: The analysis of selected pedagogical texts shows that issue of care, education and upbringing of children in the family are not the subject of cold reflection, but the object of ardent reflection and polemics. CONCLUSIONS, INNOVATIONS, AND RECOMMENDATIONS: In order to thoroughly examine the genre features and semantic and lexical determinants of concepts related to family care, upbringing and education, it is necessary to create a text corpus of all pedagogical manifestos addressed to parents and conduct their conceptual analysis.
 • Dyscyplina: pedagogika

MARC

 • 002 $a Analiza pojęciowa wybranych manifestów pedagogicznych w ujęciu historycznym
 • 003 $a BOŻENA SIERADZKA-BAZIUR (Autor)
 • 003 $b 0000-0002-4214-7268
 • 004 $a Oryginalny artykuł naukowy
 • 006 $a HORYZONTY WYCHOWANIA
 • 008 $a 2019
 • 011 $a 1643-9171
 • 013 $a 10.35765/HW.2019.1848.07
 • 014 $a https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1888
 • 015 $a 75-85
 • 017 $a polski
 • 019 $a PROBLEM I METODY BADAWCZE: Problem postawiony w pracy dotyczy tego, jakie cechy gatunkowe mają teksty pedagogiczne odnoszące się do wychowywania dzieci, ich kształcenia i opieki nad nimi w rodzinie, oraz tego, jaki przekaz autor kieruje do założonych odbiorców. Metoda badawcza to analiza pojęciowa i porównawcza tekstów z zakresu pedagogiki stworzonych w różnych epokach historycznych (XVI w., XX w. i XXI w.). PROCES WYWODU: W artykule zostały zaprezentowane wyznaczniki semantyczne i leksykalne pojęć „opieka, kształcenie i wychowanie” charakterystyczne dla pedagogiki rodziny. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Analiza wybranych tekstów pedagogicznych pokazuje, iż zagadnienia opieki, kształcenia i wychowania dzieci w rodzinie są nie tyle przedmiotem chłodnej refleksji, ile obiektem żarliwego namysłu i polemiki. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: W celu dogłębnego zbadania cech gatunkowych i wyznaczników semantycznych oraz leksykalnych pojęć odnoszących się do opieki, wychowania i kształcenia w rodzinie konieczne jest stworzenie korpusu tekstowego wszystkich manifestów pedagogicznych adresowanych do rodziców i przeprowadzenie ich analizy pojęciowej
 • 020 $a The scientific goal of the work is to show the formal determinants and semantics of selected Polish pedagogical texts in the field of family pedagogy THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The problem posed in the work relates to what genre features have pedagogical texts on the upbringing of children, their education and care in the family, and what message the author addresses to the intended recipients. The research method is a conceptual and comparative analysis of pedagogy texts created in various historical periods (19th, 20th and 21st). THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The article presents the semantic and lexical determinants of concepts care, education and upbringing characteristic of family pedagogy. RESEARCH RESULTS: The analysis of selected pedagogical texts shows that issue of care, education and upbringing of children in the family are not the subject of cold reflection, but the object of ardent reflection and polemics. CONCLUSIONS, INNOVATIONS, AND RECOMMENDATIONS: In order to thoroughly examine the genre features and semantic and lexical determinants of concepts related to family care, upbringing and education, it is necessary to create a text corpus of all pedagogical manifestos addressed to parents and conduct their conceptual analysis.
 • 966 $a pedagogika
 • 985 $a Wydział Pedagogiczny
 • 985 $b Instytut Nauk o Wychowaniu

Dublin Core

Pliki

B. Sieradzka-Baziur_Analiza pojęciowa wybranych....pdf (396 KB)

 • Licencja: CC BY-ND 4.0
 • Wersja tekstu: Ostateczna opublikowana
 • Dostępność: Publiczny