Bullying i cyberbullying wśród dzieci i młodzieży. Analiza porównawcza wyników badań prowadzonych w Polsce i Hiszpanii. Wyzwania dla profilaktyki

Kolekcja
artykuły
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Tytuł: Bullying i cyberbullying wśród dzieci i młodzieży. Analiza porównawcza wyników badań prowadzonych w Polsce i Hiszpanii. Wyzwania dla profilaktyki
 • Autor/Autorzy: ESTERA TWARDOWSKA-STASZEK (Autor)
 • Nazwa czasopisma: Studia Paedagogica Ignatiana
 • Rok: 2019
 • ISSN: 2450-5358
 • DOI: 10.12775/SPI.2019.3.006
 • Adres www:: https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/SPI/article/view/SPI.2019.3.006
 • Strony od-do:
  • 115-137
  • 1.1
 • Język: polski
 • Abstrakt:
  • Artykuł prezentuje wyniki badań na temat zjawiska występowania bullyingu i cyberbullyingu wśród dzieci i młodzieży w Polsce i Hiszpanii. W pierwszej części artykułu dokonano charakterystyki zagadnienia, oprócz genezy i definicji terminów oraz omówienia natury zjawiska zwrócono uwagę na negatywne konsekwencje, jakie pociąga za sobą tego rodzaju przemoc. W drugiej części artykułu przedstawiono wyniki badań dotyczące rozpowszechnienia zjawiska na świecie oraz w Polsce. Na tym tle ukazano wyniki badań własnych. Celem przeprowadzonych badań jest porównanie rozpowszechnienia bullyingu i cyberbullyingu wśród uczniów szkół polskich i hiszpańskich. Dodatkowym zamiarem jest poznanie tendencji rozwojowych tego zjawiska w Polsce i Hiszpanii z uwzględnieniem wieku i płci osób badanych. Badania przeprowadzone zostały za pomocą międzynarodowych narzędzi badawczych. Analizie poddano 1052 uczniów szkół polskich oraz 1483 uczniów szkół hiszpańskich. Wyniki badań wskazują, że skala zjawiska jest niepokojąco wysoka. W Polsce około 70% badanych uczniów bierze udział w bullyingu, a około 35% w cyberbullyingu. W Hiszpanii około 50% badanych uczniów bierze udział w bullyingu, a około 20% w cyberbullyingu. Wnioski zawierają implikacje dla praktyki pedagogicznej. Profilaktyka i programy przeciwdziałające tego rodzaju formom przemocy są potrzebne i powinny być prowadzone w obu krajach.
  • The article shows the results of the research focused on the phenomena of bullying and cyberbullying among Polish and Spanish children and adolescents. The first part of this article describes the characteristics of the topic, including genesis and definitions of terms and descriptions of the nature of the phenomena, highlighting the negative consequences of this kind of violence. The second part of this article describes different studies focused on bullying and cyberbullying across the world and in Poland. Against this background, the author’s own research results are described. The aim of this study is to compare the prevalence of bullying and cyberbullying among students attending Polish and Spanish schools. An additional aim is to discover developmental tendencies in Poland and Spain while taking into account the age and gender of the participants. This research was conducted with the use of international measurement tools. The study included 1.052 Polish and 1.483 Spanish students. The results show that the scale of the phenomenon is alarming. In Poland, around 70% of the participants are involved in some form of bullying and around 35% are involved in cyberbullying. In Spain, around 50% of the participants are involved in a form of bullying and around 20% in cyberbullying. The conclusions include the implications for pedagogical practice. Prevention and intervention programs against this kind of violence are needed and should be implemented in both countries.
 • Dyscyplina: pedagogika

MARC

 • 002 $a Bullying i cyberbullying wśród dzieci i młodzieży. Analiza porównawcza wyników badań prowadzonych w Polsce i Hiszpanii. Wyzwania dla profilaktyki
 • 003 $b 0000-0001-5499-7393
 • 003 $a ESTERA TWARDOWSKA-STASZEK (Autor)
 • 004 $a Oryginalny artykuł naukowy
 • 006 $a Studia Paedagogica Ignatiana
 • 008 $a 2019
 • 011 $a 2450-5358
 • 013 $a 10.12775/SPI.2019.3.006
 • 014 $a https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/SPI/article/view/SPI.2019.3.006
 • 015 $a 115-137
 • 016 $a 1.1
 • 017 $a polski
 • 019 $a Artykuł prezentuje wyniki badań na temat zjawiska występowania bullyingu i cyberbullyingu wśród dzieci i młodzieży w Polsce i Hiszpanii. W pierwszej części artykułu dokonano charakterystyki zagadnienia, oprócz genezy i definicji terminów oraz omówienia natury zjawiska zwrócono uwagę na negatywne konsekwencje, jakie pociąga za sobą tego rodzaju przemoc. W drugiej części artykułu przedstawiono wyniki badań dotyczące rozpowszechnienia zjawiska na świecie oraz w Polsce. Na tym tle ukazano wyniki badań własnych. Celem przeprowadzonych badań jest porównanie rozpowszechnienia bullyingu i cyberbullyingu wśród uczniów szkół polskich i hiszpańskich. Dodatkowym zamiarem jest poznanie tendencji rozwojowych tego zjawiska w Polsce i Hiszpanii z uwzględnieniem wieku i płci osób badanych. Badania przeprowadzone zostały za pomocą międzynarodowych narzędzi badawczych. Analizie poddano 1052 uczniów szkół polskich oraz 1483 uczniów szkół hiszpańskich. Wyniki badań wskazują, że skala zjawiska jest niepokojąco wysoka. W Polsce około 70% badanych uczniów bierze udział w bullyingu, a około 35% w cyberbullyingu. W Hiszpanii około 50% badanych uczniów bierze udział w bullyingu, a około 20% w cyberbullyingu. Wnioski zawierają implikacje dla praktyki pedagogicznej. Profilaktyka i programy przeciwdziałające tego rodzaju formom przemocy są potrzebne i powinny być prowadzone w obu krajach.
 • 020 $a The article shows the results of the research focused on the phenomena of bullying and cyberbullying among Polish and Spanish children and adolescents. The first part of this article describes the characteristics of the topic, including genesis and definitions of terms and descriptions of the nature of the phenomena, highlighting the negative consequences of this kind of violence. The second part of this article describes different studies focused on bullying and cyberbullying across the world and in Poland. Against this background, the author’s own research results are described. The aim of this study is to compare the prevalence of bullying and cyberbullying among students attending Polish and Spanish schools. An additional aim is to discover developmental tendencies in Poland and Spain while taking into account the age and gender of the participants. This research was conducted with the use of international measurement tools. The study included 1.052 Polish and 1.483 Spanish students. The results show that the scale of the phenomenon is alarming. In Poland, around 70% of the participants are involved in some form of bullying and around 35% are involved in cyberbullying. In Spain, around 50% of the participants are involved in a form of bullying and around 20% in cyberbullying. The conclusions include the implications for pedagogical practice. Prevention and intervention programs against this kind of violence are needed and should be implemented in both countries.
 • 966 $a pedagogika
 • 985 $a Wydział Pedagogiczny
 • 985 $b Instytut Nauk o Wychowaniu

Dublin Core

Pliki

Twardowska-Staszek E., Zych I_ Bullying i cyberbullying wśród.....pdf (252 KB)

 • Licencja: CC BY-ND 4.0
 • Wersja tekstu: Ostateczna opublikowana
 • Dostępność: Publiczny