Cechy psychopatyczne w ocenie ryzyka przemocy i predykcji agresywnych zachowań przestępczych

Kolekcja
artykuły
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Tytuł: Cechy psychopatyczne w ocenie ryzyka przemocy i predykcji agresywnych zachowań przestępczych
 • Autor/Autorzy: KRZYSZTOF NOWAKOWSKI (Autor)
 • Nazwa czasopisma: Przegląd Psychologiczny (The Review of Psychology. Official Journal of the Polish Psychological Association)
 • Rok: 2019
 • ISSN: 0048-5675
 • Adres www:: https://www.kul.pl/files/714/2.62.2019_art.5.pdf
 • Strony od-do:
  • 357-368
  • 0.8
 • Język: polski
 • Abstrakt:
  • Dane z badań nad osobowością psychopatyczną potwierdzają funkcjonujący od wielu lat w psychopatologii pogląd o związku między nasileniem cech psychopatii a prawdo-podobieństwem wystąpienia u jednostki zachowań agresywnych i antyspołecznych. Psychopatia uznawana jest za czynnik ryzyka przemocy oraz odgrywa znaczącą rolę w predykcji przestępczości agresywnej. Cechy psychopatyczne jako pozycja diagnostyczna występują w narzędziach do oceny ryzyka przemocy7 z nurtu SPJ zarówno u dorosłych, jak i nieletnich sprawców. Celem artykułu jest ukazanie perspektyw, jakie daje wykorzystanie konstruktu psychopatii w procesie szacowania zagrożenia przemocą kryminalną. Znaczenie i użyteczność diagnostyczną psychopatii w ocenie ryzyka przemocy, a także przewidywane kierunki rozwoju badań w tym obszarze omówiono na tle doniesień badawczych dotyczących instrumentalnego/reaktywnego typu psychopatycznej agresji, impulsywności w etiologii agresywnych przestępstw wśród sprawców z cechami psychopatii oraz z uwzględnieniem najpopularniejszych koncepcji zaburzenia, tj. skali PCL-R. PPI i modelu triarchicznego
  • Data from research on psychopathic personality confirm the view that has been held for many years in psychopathology about the relationship between the intensity of psychopathic features and the probability of aggressive and antisocial behaviours in an individual Psychopathy is considered to be a risk factor of violence and plays a significant role in predicting aggressive criminality Psychopathic features are included as a diagnostic item in structured professional judgement (SPJ) tools used for the assessment of violence risk, both in adult and juvenile offenders. The aim of the article is to show the possibilities offered by the use of the construct of psychopathy in the process of estimating the threat of criminal violence. The importance and diagnostic usefulness of psychopathy in assessing the risk of violence, as well as the expected directions of research development in this area, have been discussed against the background of research reports on the instrumental/reactive type of psychopathic aggression. impulsivity in the aetiology of aggressive crimes among offenders with features of psychopathy. We also took into account the most popular conceptions of the disorder, i.e. the PCL-R scale, PPI and the triarchic model of psychopathy
 • Dyscyplina: psychologia

MARC

 • 002 $a Cechy psychopatyczne w ocenie ryzyka przemocy i predykcji agresywnych zachowań przestępczych
 • 003 $a KRZYSZTOF NOWAKOWSKI (Autor)
 • 003 $b 0000-0002-2982-5124
 • 004 $a Oryginalny artykuł naukowy
 • 006 $a Przegląd Psychologiczny (The Review of Psychology. Official Journal of the Polish Psychological Association)
 • 008 $a 2019
 • 011 $a 0048-5675
 • 014 $a https://www.kul.pl/files/714/2.62.2019_art.5.pdf
 • 015 $a 357-368
 • 016 $a 0.8
 • 017 $a polski
 • 019 $a Dane z badań nad osobowością psychopatyczną potwierdzają funkcjonujący od wielu lat w psychopatologii pogląd o związku między nasileniem cech psychopatii a prawdo-podobieństwem wystąpienia u jednostki zachowań agresywnych i antyspołecznych. Psychopatia uznawana jest za czynnik ryzyka przemocy oraz odgrywa znaczącą rolę w predykcji przestępczości agresywnej. Cechy psychopatyczne jako pozycja diagnostyczna występują w narzędziach do oceny ryzyka przemocy7 z nurtu SPJ zarówno u dorosłych, jak i nieletnich sprawców. Celem artykułu jest ukazanie perspektyw, jakie daje wykorzystanie konstruktu psychopatii w procesie szacowania zagrożenia przemocą kryminalną. Znaczenie i użyteczność diagnostyczną psychopatii w ocenie ryzyka przemocy, a także przewidywane kierunki rozwoju badań w tym obszarze omówiono na tle doniesień badawczych dotyczących instrumentalnego/reaktywnego typu psychopatycznej agresji, impulsywności w etiologii agresywnych przestępstw wśród sprawców z cechami psychopatii oraz z uwzględnieniem najpopularniejszych koncepcji zaburzenia, tj. skali PCL-R. PPI i modelu triarchicznego
 • 020 $a Data from research on psychopathic personality confirm the view that has been held for many years in psychopathology about the relationship between the intensity of psychopathic features and the probability of aggressive and antisocial behaviours in an individual Psychopathy is considered to be a risk factor of violence and plays a significant role in predicting aggressive criminality Psychopathic features are included as a diagnostic item in structured professional judgement (SPJ) tools used for the assessment of violence risk, both in adult and juvenile offenders. The aim of the article is to show the possibilities offered by the use of the construct of psychopathy in the process of estimating the threat of criminal violence. The importance and diagnostic usefulness of psychopathy in assessing the risk of violence, as well as the expected directions of research development in this area, have been discussed against the background of research reports on the instrumental/reactive type of psychopathic aggression. impulsivity in the aetiology of aggressive crimes among offenders with features of psychopathy. We also took into account the most popular conceptions of the disorder, i.e. the PCL-R scale, PPI and the triarchic model of psychopathy
 • 966 $a psychologia
 • 985 $a Wydział Filozoficzny
 • 985 $b Instytut Psychologii

Dublin Core

Pliki

Nowakowski K_Cechy psychopatyczne w ocenie ryzyka....pdf (1,31 MB)

 • Licencja: CC BY 4.0
 • Wersja tekstu: Ostateczna opublikowana
 • Dostępność: Publiczny