Degenerative Lesions of the Lumbosacral Spine and the Biological Age of the Patient = Zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego a wiek biologiczny pacjenta

Kolekcja
artykuły
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Tytuł: Degenerative Lesions of the Lumbosacral Spine and the Biological Age of the Patient = Zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego a wiek biologiczny pacjenta
 • Autor/Autorzy:
 • Nazwa czasopisma: Acta Balneologica
 • Rok: 2019
 • ISSN: 2082-1867
 • Adres www:: https://actabalneologica.eu/wp-content/uploads/library/ActaBalneol2019i3.pdf
 • Strony od-do: 195-198
 • Język: angielski
 • Abstrakt:
  • W literaturze coraz częściej wspomina się o zależności pomiędzy chorobami narządu ruchu, a wiekiem pacjentów. Jedną z chorób, która wzbudza duże zainteresowanie klinicystów ze względu na jej powszechność jest choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa lędźwiowego. Coraz młodsi pacjenci zgłaszający się z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa oraz niewielka dostępność literatury na temat związku pomiędzy chorobą, a wiekiem wskazują na konieczność szerszej analizy tematu. W pracy przybliżono dostępne informacje na temat choroby zwyrodnieniowej oraz wieku biologicznego. Poruszono problem narzędzi diagnostycznych oraz zmian w szpiku kostnym, które wynikają z procesu starzenia. Analizując dostępną literaturę ukazano związek pomiędzy procesem starzenia, a rozwojem zmian zwyrodnieniowych, jak również wykazano konieczność podjęcia badań opartych o EBM w celu weryfikacji zależności pomiędzy częstością występowania choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa, a jej czynnikami ryzyka
  • In the literature, the relationship between musculoskeletal diseases and the age of patients is more and more often mentioned. One of the diseases that arouses great interest of clinicians due to its prevalence is the degenerative disease of the lumbar spine. Increasingly younger patients reporting spinal pain, together with low availability of literature on the relationship between the disease and age, indicate the need for a broader analysis of the topic. The work presents available information on osteoarthritis and biological age. The problems of diagnostic tools and bone marrow changes that result from the aging process were discussed. Analyzing the available literature reveals the relationship between the aging process and the development of degenerative changes, as well as the need to undertake EBM-based studies to verify the relationship between the incidence of spine degenerative disease and its risk factors
 • Dyscyplina: nauki medyczne

MARC

 • 002 $a Degenerative Lesions of the Lumbosacral Spine and the Biological Age of the Patient = Zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego a wiek biologiczny pacjenta
 • 003 $b 0000-0001-8757-6958
 • 003 $a Aleksander Sieroń (Autor)
 • 003 $a Dominik Sieroń (Autor)
 • 003 $a EWA KUCHARSKA (Autor)
 • 003 $a Jarosław Pecold (Autor)
 • 003 $a Karolina Sieroń (Autor)
 • 003 $a Marek Szymkowicz (Autor)
 • 003 $a Maria Dydoń (Autor)
 • 003 $a Mariusz Nowakowski (Autor)
 • 003 $a Tomasz Piętka (Autor)
 • 004 $a Oryginalny artykuł naukowy
 • 006 $a Acta Balneologica
 • 008 $a 2019
 • 011 $a 2082-1867
 • 014 $a https://actabalneologica.eu/wp-content/uploads/library/ActaBalneol2019i3.pdf
 • 015 $a 195-198
 • 017 $a angielski
 • 019 $a W literaturze coraz częściej wspomina się o zależności pomiędzy chorobami narządu ruchu, a wiekiem pacjentów. Jedną z chorób, która wzbudza duże zainteresowanie klinicystów ze względu na jej powszechność jest choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa lędźwiowego. Coraz młodsi pacjenci zgłaszający się z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa oraz niewielka dostępność literatury na temat związku pomiędzy chorobą, a wiekiem wskazują na konieczność szerszej analizy tematu. W pracy przybliżono dostępne informacje na temat choroby zwyrodnieniowej oraz wieku biologicznego. Poruszono problem narzędzi diagnostycznych oraz zmian w szpiku kostnym, które wynikają z procesu starzenia. Analizując dostępną literaturę ukazano związek pomiędzy procesem starzenia, a rozwojem zmian zwyrodnieniowych, jak również wykazano konieczność podjęcia badań opartych o EBM w celu weryfikacji zależności pomiędzy częstością występowania choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa, a jej czynnikami ryzyka
 • 020 $a In the literature, the relationship between musculoskeletal diseases and the age of patients is more and more often mentioned. One of the diseases that arouses great interest of clinicians due to its prevalence is the degenerative disease of the lumbar spine. Increasingly younger patients reporting spinal pain, together with low availability of literature on the relationship between the disease and age, indicate the need for a broader analysis of the topic. The work presents available information on osteoarthritis and biological age. The problems of diagnostic tools and bone marrow changes that result from the aging process were discussed. Analyzing the available literature reveals the relationship between the aging process and the development of degenerative changes, as well as the need to undertake EBM-based studies to verify the relationship between the incidence of spine degenerative disease and its risk factors
 • 966 $a nauki medyczne
 • 985 $a Wydział Pedagogiczny
 • 985 $b Instytut Nauk o Wychowaniu

Dublin Core

Pliki

Kucharska E_Degenerative Lesions of the Lumbosacral....pdf (8,7 MB)

 • Licencja: CC BY-NC-ND 4.0
 • Wersja tekstu: Ostateczna opublikowana
 • Dostępność: Publiczny