Indywidualizm współczesnych autorów

Kolekcja
artykuły
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Tytuł: Indywidualizm współczesnych autorów
 • Autor/Autorzy: Krystyna Duraj-Nowak (Autor)
 • Nazwa czasopisma: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas Pedagogika
 • Rok: 2018
 • ISSN: 1896-4591
 • Adres www:: https://humanitas-pedagogika.publisherspanel.com/resources/html/article/details?id=192501
 • Strony od-do:
  • 15-29
  • 1
 • Język: polski
 • Abstrakt:
  • Przesłanki filozoficzne obligują do myślenia o starożytnym rodowodzie humanistycznej kategorii indywidualizmu człowieka. Rozwój poglądów na indywidualizm sięga przesłanek z filozofii, polityki i etyki epoki najpierw starożytnej Grecji, potem zaś epoki oświecenia, co towarzyszyło równoległej transformacji humanizmu także w kolejnych epokach. Z rodowodu i założeń indywidualizmu na gruncie i w opozycji do socjologii grupy i psychologii indywiduum wyprowadzone wartości i cele legły u podstaw cech/właściwości osób nauczycieli akademickich afirmujących jednostkowy byt/zachowania i całkowitą wolność. Ma to związek z naukotwórczą funkcją osoby pedagoga akademickiego: niezależnego, odrębnego, zdystansowanego wobec norm, na przykład obyczajowych, oryginalnego w myśleniu, pasjonata, twórcy, usatysfakcjonowanego pracą w uniwersytecie. Psychologia humanistyczna i pedeutologia tejże odmiany humanistycznego pojmowania osoby i działalności pedagoga akademickiego dostarcza założeń wyrażania jego indywidualizmu ambiwalentnie w przedziałach między zagrożeniami a szansami/perspektywami społeczno-pedagogicznymi.
  • Individualism of academic pedagogues Philosophical premises suggest to think and accept the ancient origin of the category of human individualism. The development of ideas on human individualism goes back to the philosophy of politics and to the ethics of the Age of the Enlightenment. That development has also inspired a parallel transformation of the humanism in further epochs. From the origin and presumptions of individualism on the ground and in the opposition to the sociology of a group and the psychology of individual being, some values have been derived. Those values have made a foundation for academic teachers' peculiarities fostering individual existcnce/behaviours and absolute freedom. Those features make a conjunction with scientific and creative function of an academic pedagogue, who is thus: independent, dissimilar to others, calm to some norms, like moral ones, distinctive in thinking, creative, full of passion, and satisfied by his/her work at the university. Both, humanistic psychology and pedeutology which agrees to such humanistic view of academic pedagogue - his personality and his ways of acting, bring presumptions to express his/her individualism in the whole variety of possibilities - between menaces and social and pedagogical chances/perspectives.
 • Dyscyplina: pedagogika

MARC

 • 002 $a Indywidualizm współczesnych autorów
 • 003 $a Krystyna Duraj-Nowak (Autor)
 • 004 $a Oryginalny artykuł naukowy
 • 006 $a Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas Pedagogika
 • 008 $a 2018
 • 011 $a 1896-4591
 • 014 $a https://humanitas-pedagogika.publisherspanel.com/resources/html/article/details?id=192501
 • 015 $a 15-29
 • 016 $a 1
 • 017 $a polski
 • 019 $a Przesłanki filozoficzne obligują do myślenia o starożytnym rodowodzie humanistycznej kategorii indywidualizmu człowieka. Rozwój poglądów na indywidualizm sięga przesłanek z filozofii, polityki i etyki epoki najpierw starożytnej Grecji, potem zaś epoki oświecenia, co towarzyszyło równoległej transformacji humanizmu także w kolejnych epokach. Z rodowodu i założeń indywidualizmu na gruncie i w opozycji do socjologii grupy i psychologii indywiduum wyprowadzone wartości i cele legły u podstaw cech/właściwości osób nauczycieli akademickich afirmujących jednostkowy byt/zachowania i całkowitą wolność. Ma to związek z naukotwórczą funkcją osoby pedagoga akademickiego: niezależnego, odrębnego, zdystansowanego wobec norm, na przykład obyczajowych, oryginalnego w myśleniu, pasjonata, twórcy, usatysfakcjonowanego pracą w uniwersytecie. Psychologia humanistyczna i pedeutologia tejże odmiany humanistycznego pojmowania osoby i działalności pedagoga akademickiego dostarcza założeń wyrażania jego indywidualizmu ambiwalentnie w przedziałach między zagrożeniami a szansami/perspektywami społeczno-pedagogicznymi.
 • 020 $a Individualism of academic pedagogues Philosophical premises suggest to think and accept the ancient origin of the category of human individualism. The development of ideas on human individualism goes back to the philosophy of politics and to the ethics of the Age of the Enlightenment. That development has also inspired a parallel transformation of the humanism in further epochs. From the origin and presumptions of individualism on the ground and in the opposition to the sociology of a group and the psychology of individual being, some values have been derived. Those values have made a foundation for academic teachers' peculiarities fostering individual existcnce/behaviours and absolute freedom. Those features make a conjunction with scientific and creative function of an academic pedagogue, who is thus: independent, dissimilar to others, calm to some norms, like moral ones, distinctive in thinking, creative, full of passion, and satisfied by his/her work at the university. Both, humanistic psychology and pedeutology which agrees to such humanistic view of academic pedagogue - his personality and his ways of acting, bring presumptions to express his/her individualism in the whole variety of possibilities - between menaces and social and pedagogical chances/perspectives.
 • 966 $a pedagogika

Dublin Core