The Role of Leadership in Managing Multicultural Teams. Polish Managers’ Point of View: Preliminary Research

Kolekcja
artykuły
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Tytuł: The Role of Leadership in Managing Multicultural Teams. Polish Managers’ Point of View: Preliminary Research
 • Autor/Autorzy: AGNIESZKA KNAP-STEFANIUK (Autor)
 • Nazwa czasopisma: Studia Paedagogica Ignatiana
 • Rok: 2020
 • ISSN: 2450-5358
 • DOI: 10.12775/SPI.2020.3.002
 • Adres www:: https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/SPI/article/view/SPI.2020.3.002
 • Strony od-do: 43-60
 • Język: angielski
 • Abstrakt:
  • Problematyka przywództwa jest szczególnie dziś, w XXI wieku w warunkach globalizacji, bardzo ważna i aktualna. Przywództwo jest szeroko analizowane w licznych publikacjach. Rola i znaczenie przywództwa wynika przede wszystkim z tego, że ma ono istotny wpływ na osiągnięcia zespołów i firm, relacje między ludźmi, ich motywację do pracy, otwartość na zmiany i nowe wyzwania oraz kreowanie wizji przyszłego rozwoju firmy. W części teoretycznej artykułu wyjaśniono pojęcie przywództwa oraz jego znaczenie. Następnie opisano wielokulturowość jako wyzwanie dla współczesnego przywództwa w kontekście zarządzania międzykulturowymi zespołami. W dalszej kolejności przedstawiono metodologię i wyniki badań oraz wynikające z nich wnioski i zalecenia. Badania opisywane w artykule (10 wywiadów telefonicznych) przeprowadzono w międzynarodowych przedsiębiorstwach wśród menedżerów, którzy zarządzają zróżnicowanymi kulturowo zespołami. Na tym etapie badania mają charakter wstępny. Autorka planuje zrealizować pogłębione badania na temat roli przywództwa w zarządzaniu wielokulturowymi zespołami wśród menedżerów przedsiębiorstw międzynarodowych w Polsce i w Hiszpanii. Celem artykułu jest przede wszystkim wykazanie istotnego znaczenia przywództwa w zarządzaniu wielokulturowymi zespołami. Biorąc pod uwagę cel pracy, postawiono następujące pytanie badawcze: Jak polscy menedżerowie zatrudnieni w międzynarodowych przedsiębiorstwach definiują przywództwo oraz jak postrzegają rolę przywództwa w zarządzaniu wielokulturowymi zespołami?
  • Today, in the globalized world of the 21st century, the issue of leadership is topical and particularly important, hence it is not surprising that it is extensively analyzed in numerous publications. The role and significance of leadership primarily result from the fact that it has a great impact on the achievements of teams and companies, relations between people, their motivation to work, their openness to changes and new challenges, and a vision of the future development of the company. The theoretical part of the article first explains the concept of leadership and its significance, and next describes multiculturalism as a challenge for contemporary leadership in the context of managing intercultural teams. The empirical part presents the methodology of the study and the results obtained, which are followed by conclusions and recommendations. The research described in the article (ten telephone interviews) was conducted with international companies among managers who work with culturally diverse teams. At this stage the research is preliminary, and the author intends to conduct an in-depth study among managers of multinational companies in Poland and Spain that will investigate the role of leadership in managing multicultural teams. The main aim of the article is to demonstrate the importance of leadership in managing multicultural teams. Considering this aim, the following research question was formulated: How do Polish managers employed in multinational companies define leadership and how do they perceive the role of leadership in managing multicultural teams?
 • Dyscyplina: nauki o polityce i administracji

MARC

 • 002 $a The Role of Leadership in Managing Multicultural Teams. Polish Managers’ Point of View: Preliminary Research
 • 003 $a AGNIESZKA KNAP-STEFANIUK (Autor)
 • 003 $b 0000-0002-9201-9889
 • 004 $a Oryginalny artykuł naukowy
 • 006 $a Studia Paedagogica Ignatiana
 • 008 $a 2020
 • 011 $a 2450-5358
 • 013 $a 10.12775/SPI.2020.3.002
 • 014 $a https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/SPI/article/view/SPI.2020.3.002
 • 015 $a 43-60
 • 017 $a angielski
 • 019 $a Problematyka przywództwa jest szczególnie dziś, w XXI wieku w warunkach globalizacji, bardzo ważna i aktualna. Przywództwo jest szeroko analizowane w licznych publikacjach. Rola i znaczenie przywództwa wynika przede wszystkim z tego, że ma ono istotny wpływ na osiągnięcia zespołów i firm, relacje między ludźmi, ich motywację do pracy, otwartość na zmiany i nowe wyzwania oraz kreowanie wizji przyszłego rozwoju firmy. W części teoretycznej artykułu wyjaśniono pojęcie przywództwa oraz jego znaczenie. Następnie opisano wielokulturowość jako wyzwanie dla współczesnego przywództwa w kontekście zarządzania międzykulturowymi zespołami. W dalszej kolejności przedstawiono metodologię i wyniki badań oraz wynikające z nich wnioski i zalecenia. Badania opisywane w artykule (10 wywiadów telefonicznych) przeprowadzono w międzynarodowych przedsiębiorstwach wśród menedżerów, którzy zarządzają zróżnicowanymi kulturowo zespołami. Na tym etapie badania mają charakter wstępny. Autorka planuje zrealizować pogłębione badania na temat roli przywództwa w zarządzaniu wielokulturowymi zespołami wśród menedżerów przedsiębiorstw międzynarodowych w Polsce i w Hiszpanii. Celem artykułu jest przede wszystkim wykazanie istotnego znaczenia przywództwa w zarządzaniu wielokulturowymi zespołami. Biorąc pod uwagę cel pracy, postawiono następujące pytanie badawcze: Jak polscy menedżerowie zatrudnieni w międzynarodowych przedsiębiorstwach definiują przywództwo oraz jak postrzegają rolę przywództwa w zarządzaniu wielokulturowymi zespołami?
 • 020 $a Today, in the globalized world of the 21st century, the issue of leadership is topical and particularly important, hence it is not surprising that it is extensively analyzed in numerous publications. The role and significance of leadership primarily result from the fact that it has a great impact on the achievements of teams and companies, relations between people, their motivation to work, their openness to changes and new challenges, and a vision of the future development of the company. The theoretical part of the article first explains the concept of leadership and its significance, and next describes multiculturalism as a challenge for contemporary leadership in the context of managing intercultural teams. The empirical part presents the methodology of the study and the results obtained, which are followed by conclusions and recommendations. The research described in the article (ten telephone interviews) was conducted with international companies among managers who work with culturally diverse teams. At this stage the research is preliminary, and the author intends to conduct an in-depth study among managers of multinational companies in Poland and Spain that will investigate the role of leadership in managing multicultural teams. The main aim of the article is to demonstrate the importance of leadership in managing multicultural teams. Considering this aim, the following research question was formulated: How do Polish managers employed in multinational companies define leadership and how do they perceive the role of leadership in managing multicultural teams?
 • 966 $a nauki o polityce i administracji
 • 985 $a Wydział Pedagogiczny
 • 985 $b Instytut Nauk o Polityce i Administracji

Dublin Core

Pliki

Knap-Stefaniuk_The_Role.pdf (189 KB)

 • Licencja: CC BY-ND 4.0
 • Wersja tekstu: Ostateczna opublikowana
 • Dostępność: Publiczny