Jan Konopnicki (1905-1980) : badacz szkolnictwa i organizator edukacji nauczycieli polskich na uchodźstwie

Kolekcja
artykuły
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Tytuł: Jan Konopnicki (1905-1980) : badacz szkolnictwa i organizator edukacji nauczycieli polskich na uchodźstwie
 • Autor/Autorzy: WITOLD CHMIELEWSKI (Autor)
 • Nazwa czasopisma: Studia Paedagogica Ignatiana
 • Rok: 2018
 • ISSN: 2450-5358
 • DOI: 10.12775/SPI.2018.2.002
 • Adres www:: https://apcz.umk.pl/SPI/article/view/SPI.2018.2.002
 • Strony od-do:
  • 37-62
  • 1.47
 • Język: polski
 • Abstrakt:
  • Jan Konopnicki spędził lata II wojny światowej na uchodźstwie w Wielkiej Brytanii. Początkowo służył w wojsku polskim rozlokowanym na ternie Szkocji. Wkrótce jednak aktywnie włączył się w działalność oświatową Zrzeszenia Nauczycieli Polaków w Wielkiej Brytanii i nawiązał kontakt z nauczycielami brytyjskimi. Współpracował z Urzędem Oświaty i Spraw Szkolnych oraz Ministerstwem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego rządu RP w Wielkiej Brytanii. Był organizatorem i kierownikiem wielu kursów organizowanych dla nauczycieli polskich przebywających na Wyspach Brytyjskich. Kierował polskim Kursem Pedagogicznym na Uniwersytecie w Edynburgu, przygotowującym nauczycieli przedmiotów pedagogicznych dla przyszłych zakładów kształcenia nauczycieli w kraju, opracował program nauczania dwuletniego liceum pedagogicznego na uchodźstwie i sformułował koncepcję kształcenia nauczycieli w Polsce w okresie przejściowym po zakończeniu wojny. Wraz z grupą kilkudziesięciu nauczycieli wiele uwagi poświęcił badaniom nad dorobkiem szkolnictwa brytyjskiego. Pod jego kierownictwem rozwinięto także badania naukowe (z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety) nad dziećmi z niektórymi zaburzeniami rozwoju. Ich rezultatem były publikacje zwarte oraz artykuły zamieszczane na łamach „Wiadomości Nauczycielskich”. Po zakończeniu wojny wrócił do Polski.
  • Jan Konopnicki (1905–1980): A Researcher of the Education System and Organizer of the Education of Polish Teachers in Exile Jan Konopnicki spent years of World War II in exile in Great Britain where he initially served in the Polish army quartered in Scotland. Soon, however, he became involved in the educational activity of the Association of Polish Teachers in Great Britain and came into contact with British teachers. He cooperated with the Office of Education and The Ministry of Religious Denominations and Public Enlightenment of the Polish government in Great Britain. He organized and managed a lot of courses for Polish teachers who stayed on in the British Isles. He managed a Teacher Training Course at the University of Edinburgh which prepared teachers of pedagogical subjects for future teacher training institutions in Poland. He created a curriculum for a two-year-long teacher training school in exile and also was the author of a conception on teacher training in Poland in the period just after the war. Together with a group of teachers he paid much attention to the research into the British education system. Under his leadership (with the use of questionnaire) a research was conducted into some development disorders of children. The outcome of that research were publications and articles printed in “Wiadomości Nauczycielskie” (“Teacher’s News”). After the war he returned to Poland.
 • Dyscyplina: pedagogika

MARC

 • 002 $a Jan Konopnicki (1905-1980) : badacz szkolnictwa i organizator edukacji nauczycieli polskich na uchodźstwie
 • 003 $b 0000-0001-5816-5586
 • 003 $a WITOLD CHMIELEWSKI (Autor)
 • 004 $a Oryginalny artykuł naukowy
 • 006 $a Studia Paedagogica Ignatiana
 • 008 $a 2018
 • 011 $a 2450-5358
 • 013 $a 10.12775/SPI.2018.2.002
 • 014 $a https://apcz.umk.pl/SPI/article/view/SPI.2018.2.002
 • 015 $a 37-62
 • 016 $a 1.47
 • 017 $a polski
 • 019 $a Jan Konopnicki spędził lata II wojny światowej na uchodźstwie w Wielkiej Brytanii. Początkowo służył w wojsku polskim rozlokowanym na ternie Szkocji. Wkrótce jednak aktywnie włączył się w działalność oświatową Zrzeszenia Nauczycieli Polaków w Wielkiej Brytanii i nawiązał kontakt z nauczycielami brytyjskimi. Współpracował z Urzędem Oświaty i Spraw Szkolnych oraz Ministerstwem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego rządu RP w Wielkiej Brytanii. Był organizatorem i kierownikiem wielu kursów organizowanych dla nauczycieli polskich przebywających na Wyspach Brytyjskich. Kierował polskim Kursem Pedagogicznym na Uniwersytecie w Edynburgu, przygotowującym nauczycieli przedmiotów pedagogicznych dla przyszłych zakładów kształcenia nauczycieli w kraju, opracował program nauczania dwuletniego liceum pedagogicznego na uchodźstwie i sformułował koncepcję kształcenia nauczycieli w Polsce w okresie przejściowym po zakończeniu wojny. Wraz z grupą kilkudziesięciu nauczycieli wiele uwagi poświęcił badaniom nad dorobkiem szkolnictwa brytyjskiego. Pod jego kierownictwem rozwinięto także badania naukowe (z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety) nad dziećmi z niektórymi zaburzeniami rozwoju. Ich rezultatem były publikacje zwarte oraz artykuły zamieszczane na łamach „Wiadomości Nauczycielskich”. Po zakończeniu wojny wrócił do Polski.
 • 020 $a Jan Konopnicki (1905–1980): A Researcher of the Education System and Organizer of the Education of Polish Teachers in Exile Jan Konopnicki spent years of World War II in exile in Great Britain where he initially served in the Polish army quartered in Scotland. Soon, however, he became involved in the educational activity of the Association of Polish Teachers in Great Britain and came into contact with British teachers. He cooperated with the Office of Education and The Ministry of Religious Denominations and Public Enlightenment of the Polish government in Great Britain. He organized and managed a lot of courses for Polish teachers who stayed on in the British Isles. He managed a Teacher Training Course at the University of Edinburgh which prepared teachers of pedagogical subjects for future teacher training institutions in Poland. He created a curriculum for a two-year-long teacher training school in exile and also was the author of a conception on teacher training in Poland in the period just after the war. Together with a group of teachers he paid much attention to the research into the British education system. Under his leadership (with the use of questionnaire) a research was conducted into some development disorders of children. The outcome of that research were publications and articles printed in “Wiadomości Nauczycielskie” (“Teacher’s News”). After the war he returned to Poland.
 • 966 $a pedagogika
 • 985 $a Wydział Pedagogiczny
 • 985 $b Instytut Nauk o Wychowaniu

Dublin Core