Kitchen Lab for Kids. Program kształtowania umiejętności STEM w przedszkolu = Kitchen Lab for Kids: A Programme for Shaping STEM Skills in Preschool

Kolekcja
artykuły
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Tytuł: Kitchen Lab for Kids. Program kształtowania umiejętności STEM w przedszkolu = Kitchen Lab for Kids: A Programme for Shaping STEM Skills in Preschool
 • Autor/Autorzy:
 • Nazwa czasopisma: Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce
 • Rok: 2019
 • ISSN: 1896-2327
 • DOI: 10.35765/eetp.2019.1454.05
 • Adres www:: https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/eetp/article/view/1410
 • Strony od-do:
  • 61-70
  • 0.58
 • Język: polski
 • Abstrakt:
  • Autorzy artykułu „Kitchen Lab for Kids – Program kształtowania umiejętności STEM w przedszkolu” przedstawiają założenia projektu, dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Programu „Erasmus+ Akcja2. Edukacja szkolna – Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji szkolnej” (KA201). Celem działań pięciu zespołów badawczych z Włoch, Irlandii, Hiszpanii i Polski jest promowanie międzynarodowej wymiany najlepszych praktyk i doświadczeń w zakresie wspierania aktywnego uczenia się na poziomie wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem (ECEC), a także stymulowanie i zachęcanie nauczycieli do znajdowania nowych, nowoczesnych i interaktywnych metod nauczania zwłaszcza w zakresie edukacji STEM. W pierwszej części artykułu przedstawiono analizę dokumentów unijnych, które stanowiły podstawę dla podjętych działań projektowych. Przybliżono znaczenie podnoszenie jakości kształcenia małych dzieci. W dalszej części artykułu zamieszczono założenia metodologiczne projektu oraz planowane rezultaty intelektualne.
  • The authors of the article: “Kitchen Lab for Kids: A Programme for Shaping STEM Skills in Preschool” have presented the assumptions of the project financed from the European Funds within the Programme “Erasmus+ Action 2. School education – strategic partnerships for school education” (KA 201). The objective of five research teams from Italy, Ireland, Spain and Poland, is promoting the international exchange of the best practices and experiences in selecting active learning at the level of early childhood education and care (ECEC), as well as stimulating and encouraging teachers to find new, modern and interactive teaching methods, especially in the scope of STEM education. In the first part of the article the authors analysed the EU documents being the basis for the project actions. Also, they emphasized the meaning of improving the quality of teaching young children. In the further part of the article, they presented the methodological assumptions of the project and expected intellectual results
 • Dyscyplina: pedagogika

MARC

 • 002 $a Kitchen Lab for Kids. Program kształtowania umiejętności STEM w przedszkolu = Kitchen Lab for Kids: A Programme for Shaping STEM Skills in Preschool
 • 003 $a BARBARA SURMA (Autor)
 • 003 $b 0000-0001-8781-7643
 • 003 $a Nicoletta Rosati (Autor)
 • 003 $a Stefano Menon (Autor)
 • 003 $a María Teresa Fuertes (Autor)
 • 003 $a Margaret Farren (Autor)
 • 003 $a Fiona Maguire (Autor)
 • 004 $a Oryginalny artykuł naukowy
 • 006 $a Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce
 • 008 $a 2019
 • 011 $a 1896-2327
 • 013 $a 10.35765/eetp.2019.1454.05
 • 014 $a https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/eetp/article/view/1410
 • 015 $a 61-70
 • 016 $a 0.58
 • 017 $a polski
 • 019 $a Autorzy artykułu „Kitchen Lab for Kids – Program kształtowania umiejętności STEM w przedszkolu” przedstawiają założenia projektu, dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Programu „Erasmus+ Akcja2. Edukacja szkolna – Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji szkolnej” (KA201). Celem działań pięciu zespołów badawczych z Włoch, Irlandii, Hiszpanii i Polski jest promowanie międzynarodowej wymiany najlepszych praktyk i doświadczeń w zakresie wspierania aktywnego uczenia się na poziomie wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem (ECEC), a także stymulowanie i zachęcanie nauczycieli do znajdowania nowych, nowoczesnych i interaktywnych metod nauczania zwłaszcza w zakresie edukacji STEM. W pierwszej części artykułu przedstawiono analizę dokumentów unijnych, które stanowiły podstawę dla podjętych działań projektowych. Przybliżono znaczenie podnoszenie jakości kształcenia małych dzieci. W dalszej części artykułu zamieszczono założenia metodologiczne projektu oraz planowane rezultaty intelektualne.
 • 020 $a The authors of the article: “Kitchen Lab for Kids: A Programme for Shaping STEM Skills in Preschool” have presented the assumptions of the project financed from the European Funds within the Programme “Erasmus+ Action 2. School education – strategic partnerships for school education” (KA 201). The objective of five research teams from Italy, Ireland, Spain and Poland, is promoting the international exchange of the best practices and experiences in selecting active learning at the level of early childhood education and care (ECEC), as well as stimulating and encouraging teachers to find new, modern and interactive teaching methods, especially in the scope of STEM education. In the first part of the article the authors analysed the EU documents being the basis for the project actions. Also, they emphasized the meaning of improving the quality of teaching young children. In the further part of the article, they presented the methodological assumptions of the project and expected intellectual results
 • 966 $a pedagogika
 • 985 $a Wydział Pedagogiczny
 • 985 $b Instytut Nauk o Wychowaniu

Dublin Core

Pliki

Surma B_ Kitchen Lab.....pdf (203 KB)

 • Licencja: CC BY-ND 4.0
 • Wersja tekstu: Ostateczna opublikowana
 • Dostępność: Publiczny