Nauczyciel stażysta wobec wymagań wynikających z procedury awansu zawodowego nauczycieli

Kolekcja
artykuły
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Tytuł: Nauczyciel stażysta wobec wymagań wynikających z procedury awansu zawodowego nauczycieli
 • Autor/Autorzy: Agnieszka Kaczor (Autor)
 • Nazwa czasopisma: Szkoła – Zawód – Praca
 • Rok: 2020
 • ISSN: 2082-6087
 • DOI: 10.34767/SZP.2020.02.05
 • Adres www:: https://szkola-zawod-praca.ukw.edu.pl/index.php/szp/article/view/132/86
 • Strony od-do: 70-83
 • Język: polski
 • Abstrakt:
  • W artykule przedstawiono uwarunkowania ścieżki awansu zawodowego wynikające z wymagań, jakie stawia przed nauczycielem stażystą rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Analizowany w kontekście ośmiu wymagań rozwój osobisty i zawodowy nauczyciela ubiegającego się o uzyskanie stopnia nauczyciela kontraktowego, naznaczony troską o wzbogacenie i unowocześnienie warsztatu dydaktyczno-wychowawczego, został opisany z uwzględnieniem różnorodnych działań podejmowanych przez nauczycieli stażystów oraz leżących u ich podstaw motywów.
  • This article sets out the conditions for the career promotion path resulting from the requirements of the regulation on obtaining professional promotion grades for teachers.The personal and professional development of the teacher applying for the degree of contract teacher, marked by concern for the enrichment and modernisation of the teaching and educational workshop, analysed in the context of eight requirements, has been described taking into account the various activities undertaken by trainee teachers and the underlying motives
 • Dyscyplina: pedagogika

MARC

 • 002 $a Nauczyciel stażysta wobec wymagań wynikających z procedury awansu zawodowego nauczycieli
 • 003 $a Agnieszka Kaczor (Autor)
 • 004 $a Oryginalny artykuł naukowy
 • 006 $a Szkoła – Zawód – Praca
 • 008 $a 2020
 • 011 $a 2082-6087
 • 013 $a 10.34767/SZP.2020.02.05
 • 014 $a https://szkola-zawod-praca.ukw.edu.pl/index.php/szp/article/view/132/86
 • 015 $a 70-83
 • 017 $a polski
 • 019 $a W artykule przedstawiono uwarunkowania ścieżki awansu zawodowego wynikające z wymagań, jakie stawia przed nauczycielem stażystą rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Analizowany w kontekście ośmiu wymagań rozwój osobisty i zawodowy nauczyciela ubiegającego się o uzyskanie stopnia nauczyciela kontraktowego, naznaczony troską o wzbogacenie i unowocześnienie warsztatu dydaktyczno-wychowawczego, został opisany z uwzględnieniem różnorodnych działań podejmowanych przez nauczycieli stażystów oraz leżących u ich podstaw motywów.
 • 020 $a This article sets out the conditions for the career promotion path resulting from the requirements of the regulation on obtaining professional promotion grades for teachers.The personal and professional development of the teacher applying for the degree of contract teacher, marked by concern for the enrichment and modernisation of the teaching and educational workshop, analysed in the context of eight requirements, has been described taking into account the various activities undertaken by trainee teachers and the underlying motives
 • 966 $a pedagogika
 • 985 $a Wydział Pedagogiczny
 • 985 $b Instytut Nauk o Wychowaniu

Dublin Core

Pliki

Kaczor_Nauczyciel.pdf (125 KB)

 • Licencja: CC BY 4.0
 • Wersja tekstu: Ostateczna opublikowana
 • Dostępność: Publiczny