Narracje rodziców w przestrzeni mediów społecznościowych – zarys problematyki na przykładzie zjawiska sharentingu = Parental Narrations in Social Media: The Example of Sharenting

Kolekcja
artykuły
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Tytuł: Narracje rodziców w przestrzeni mediów społecznościowych – zarys problematyki na przykładzie zjawiska sharentingu = Parental Narrations in Social Media: The Example of Sharenting
 • Autor/Autorzy: ANNA BŁASIAK (Autor)
 • Nazwa czasopisma: Biografistyka Pedagogiczna
 • Rok: 2019
 • ISSN: 2543-6112
 • DOI: 10.36578/bp.2019.04.02
 • Adres www:: http://www.biografistykapedagogiczna.pl/index.php/bp/article/view/38
 • Strony od-do:
  • 373-386
  • 0.8
 • Język: polski
 • Abstrakt:
  • Nowe media są dzisiaj źródłem innowacyjnych rozwiązań przede wszystkim w obszarze komunikacji, a przez to wpływają na świadomość, sposób myślenia i zachowania oraz codzienne życie współczesnego człowieka. Ukształtował się typ cywilizacji medialnej, która implikuje szereg nieznanych dotąd sytuacji - szans i zagrożeń, stanowiących wyzwania pedagogiczne. Do tego obszaru nowych kategorii wpisuje się zjawisko określone mianem sharentingu. Polega ono na upowszechniania przez współczesnych rodziców informacji, zdjęć i filmów dotyczących swoich dzieci w mediach społecznościowych. Ten rodzaj aktywności rodzicielskiej, stanowiący swoistą formę narracji, skłania do podejmowania naukowej refleksji nad jej znaczeniem i sensem, przyczynami i konsekwencjami dla biografii rodziców i dziecka teraz i w przyszłości. W celu dokonania rozstrzygnięć w tym obszarze na potrzeby niniejszego artykułu zastosowano metodę analizy i syntezy literatury.
  • Nowadays new media are the source of innovative solutions in communication and, as such, they infl uence people’s awareness, way of thinking, behaviour and everyday life. A certain type of media civilisation has been developed leading to numerous previously unknown situations – chances and threats, which are an educational challenge. The phenomenon called sharenting is one of these new categories. It describes the situation in which parents share information about, photos of and fi lms with their children with others in social media. This kind of parental activity, which is a sort of narration, requires academic refl ection on its meaning and sense, as well as causes and consequences for the parents’ and child’s biographies at present and in the future. In order to analyse this phenomenon, the paper uses the method of analysis and synthesis of subject literature.
 • Dyscyplina: pedagogika

MARC

 • 002 $a Narracje rodziców w przestrzeni mediów społecznościowych – zarys problematyki na przykładzie zjawiska sharentingu = Parental Narrations in Social Media: The Example of Sharenting
 • 003 $a ANNA BŁASIAK (Autor)
 • 003 $b 0000-0002-0824-2640
 • 004 $a Oryginalny artykuł naukowy
 • 006 $a Biografistyka Pedagogiczna
 • 008 $a 2019
 • 011 $a 2543-6112
 • 013 $a 10.36578/bp.2019.04.02
 • 014 $a http://www.biografistykapedagogiczna.pl/index.php/bp/article/view/38
 • 015 $a 373-386
 • 016 $a 0.8
 • 017 $a polski
 • 019 $a Nowe media są dzisiaj źródłem innowacyjnych rozwiązań przede wszystkim w obszarze komunikacji, a przez to wpływają na świadomość, sposób myślenia i zachowania oraz codzienne życie współczesnego człowieka. Ukształtował się typ cywilizacji medialnej, która implikuje szereg nieznanych dotąd sytuacji - szans i zagrożeń, stanowiących wyzwania pedagogiczne. Do tego obszaru nowych kategorii wpisuje się zjawisko określone mianem sharentingu. Polega ono na upowszechniania przez współczesnych rodziców informacji, zdjęć i filmów dotyczących swoich dzieci w mediach społecznościowych. Ten rodzaj aktywności rodzicielskiej, stanowiący swoistą formę narracji, skłania do podejmowania naukowej refleksji nad jej znaczeniem i sensem, przyczynami i konsekwencjami dla biografii rodziców i dziecka teraz i w przyszłości. W celu dokonania rozstrzygnięć w tym obszarze na potrzeby niniejszego artykułu zastosowano metodę analizy i syntezy literatury.
 • 020 $a Nowadays new media are the source of innovative solutions in communication and, as such, they infl uence people’s awareness, way of thinking, behaviour and everyday life. A certain type of media civilisation has been developed leading to numerous previously unknown situations – chances and threats, which are an educational challenge. The phenomenon called sharenting is one of these new categories. It describes the situation in which parents share information about, photos of and fi lms with their children with others in social media. This kind of parental activity, which is a sort of narration, requires academic refl ection on its meaning and sense, as well as causes and consequences for the parents’ and child’s biographies at present and in the future. In order to analyse this phenomenon, the paper uses the method of analysis and synthesis of subject literature.
 • 966 $a pedagogika
 • 985 $a Wydział Pedagogiczny
 • 985 $b Instytut Nauk o Wychowaniu

Dublin Core

Pliki

Błasiak A_Narracje rodziców w przestrzeni mediów....pdf (272 KB)

 • Licencja: CC BY-NC-ND 4.0
 • Wersja tekstu: Ostateczna opublikowana
 • Dostępność: Publiczny