Likwidowanie wydawnictw i prasy katolickiej w Polsce w drugiej połowie lat czterdziestych XX wieku

Kolekcja
artykuły
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Tytuł: Likwidowanie wydawnictw i prasy katolickiej w Polsce w drugiej połowie lat czterdziestych XX wieku
 • Autor/Autorzy: WITOLD CHMIELEWSKI (Autor)
 • Nazwa czasopisma: Wychowanie w Rodzinie
 • Rok: 2018
 • ISSN: 2082-9019
 • DOI: 10.34616/wwr20181.117.140
 • Adres www:: https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/101419
 • Strony od-do:
  • 117-140
  • 1.2
 • Język: polski
 • Abstrakt:
  • Cel: Celem artykułu jest ukazanie ograniczania i stopniowej likwidacji wydawnictw oraz prasy katolickiej w Polsce po drugiej wojnie światowej. Metody: W publikacji zastosowano metody właściwe dla historii wychowania i historii prasy. Wyniki: Realizacja zadania likwidacji wydawnictw oraz prasy katolickiej w Polsce wynikała z komunistycznych założeń ideologicznych niesuwerennego państwa polskiego, znajdującego się pod silnym wpływem Związku Sowieckiego, zmierzających do zlaicyzowania polskiego społeczeństwa, a zwłaszcza jego młodego pokolenia. W przeciągu kilku powojennych lat doprowadzono do zamknięcia zdecydowanej większości katolickich wydawnictw, drastycznego zmniejszenia liczby książek i tytułów czasopism. Nakłady istniejącej jeszcze prasy i wydawanych książek były niewielkie i stały w wyraźnym kontraście z szybko rosnącymi publikacjami o charakterze propagandowym i marksistowskim, popieranymi przez władzę. Wnioski: Artykuł oparty został o nieznane źródła archiwalne. Podstawowy wniosek z tego artykuł można sprowadzić do konstatacji, że podjęty temat jest bardzo ważny społecznie, obszerny i wymaga dalszych, dogłębnych badań.
  • Aim: The aim of this article is to present restrictions on, and the gradual closing down of, publishing houses and Catholic press in Poland after the Second World War. Methods: The methods applied in the publication were appropriate for the history of education and the history of the press. Results: The accomplishing of this task resulted from the communist ideological assumptions of the non-sovereign Polish state, which found itself under the strong influence of the Soviet Union. According to those assumptions, Polish society, especially its young generation, was to be secularized. Within a few postwar years, the vast majority of Catholic publishing houses was closed down and the number of books and magazine titles was dramatically reduced. The circulation of the still existing press and published books was small and clearly contrasted with the fast growing propaganda and Marxist publications which were supported by the authorities. Conclusions: The article is based on previously unknown archival sources. The subject needs further indepth research. The basic conclusion that can be drawn from the article is that the topic, which has been tackled, is very important, vast and requires further and thorough research.
 • Dyscyplina: pedagogika

MARC

 • 002 $a Likwidowanie wydawnictw i prasy katolickiej w Polsce w drugiej połowie lat czterdziestych XX wieku
 • 003 $b 0000-0001-5816-5586
 • 003 $a WITOLD CHMIELEWSKI (Autor)
 • 004 $a Oryginalny artykuł naukowy
 • 006 $a Wychowanie w Rodzinie
 • 008 $a 2018
 • 011 $a 2082-9019
 • 013 $a 10.34616/wwr20181.117.140
 • 014 $a https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/101419
 • 015 $a 117-140
 • 016 $a 1.2
 • 017 $a polski
 • 019 $a Cel: Celem artykułu jest ukazanie ograniczania i stopniowej likwidacji wydawnictw oraz prasy katolickiej w Polsce po drugiej wojnie światowej. Metody: W publikacji zastosowano metody właściwe dla historii wychowania i historii prasy. Wyniki: Realizacja zadania likwidacji wydawnictw oraz prasy katolickiej w Polsce wynikała z komunistycznych założeń ideologicznych niesuwerennego państwa polskiego, znajdującego się pod silnym wpływem Związku Sowieckiego, zmierzających do zlaicyzowania polskiego społeczeństwa, a zwłaszcza jego młodego pokolenia. W przeciągu kilku powojennych lat doprowadzono do zamknięcia zdecydowanej większości katolickich wydawnictw, drastycznego zmniejszenia liczby książek i tytułów czasopism. Nakłady istniejącej jeszcze prasy i wydawanych książek były niewielkie i stały w wyraźnym kontraście z szybko rosnącymi publikacjami o charakterze propagandowym i marksistowskim, popieranymi przez władzę. Wnioski: Artykuł oparty został o nieznane źródła archiwalne. Podstawowy wniosek z tego artykuł można sprowadzić do konstatacji, że podjęty temat jest bardzo ważny społecznie, obszerny i wymaga dalszych, dogłębnych badań.
 • 020 $a Aim: The aim of this article is to present restrictions on, and the gradual closing down of, publishing houses and Catholic press in Poland after the Second World War. Methods: The methods applied in the publication were appropriate for the history of education and the history of the press. Results: The accomplishing of this task resulted from the communist ideological assumptions of the non-sovereign Polish state, which found itself under the strong influence of the Soviet Union. According to those assumptions, Polish society, especially its young generation, was to be secularized. Within a few postwar years, the vast majority of Catholic publishing houses was closed down and the number of books and magazine titles was dramatically reduced. The circulation of the still existing press and published books was small and clearly contrasted with the fast growing propaganda and Marxist publications which were supported by the authorities. Conclusions: The article is based on previously unknown archival sources. The subject needs further indepth research. The basic conclusion that can be drawn from the article is that the topic, which has been tackled, is very important, vast and requires further and thorough research.
 • 966 $a pedagogika
 • 985 $a Wydział Pedagogiczny
 • 985 $b Instytut Nauk o Wychowaniu

Dublin Core

Pliki

Chmielewski_Likwidowanie.pdf (428 KB)

 • Licencja: CC BY-SA 4.0
 • Wersja tekstu: Ostateczna opublikowana
 • Dostępność: Publiczny