Piotra Lenartowicza filozofia a nauki matematyczne

Kolekcja
artykuły
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Tytuł: Piotra Lenartowicza filozofia a nauki matematyczne
 • Autor/Autorzy: Robert Janusz (Autor)
 • Nazwa czasopisma: Studia Ecologiae et Bioethicae
 • Rok: 2019
 • ISSN: 1733-1218
 • DOI: 10.21697/seb.2019.17.2.02
 • Adres www:: https://www.czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/seb/article/view/6621
 • Strony od-do: 19-27
 • Język: polski
 • Abstrakt:
  • W artykule omawiana jest filozofia przyrody Piotra Lenartowicza SJ w kontekście matematycznego przyrodoznawstwa. Refleksje filozoficzne dotyczące biologii Lenartowicz opierał na Arystotelesie, tymczasem Galileusz twierdził, że językiem przyrody jest matematyka. Na bazie współczesnej fizyki, która odparła mechanicyzm i materializm w mechanice kwantowej, rozwija się biologia, której filozofia bywa nadal interpretowana materialistycznie. Zamierzenia Lenartowicza naprawy filozofii biologii przez powrót do Arystotelesa ignorują jednak te aspekty, które pokonała fizyka matematyczna, a których jeszcze nie zasymilowała filozofia biologii
  • This article discusses Piotr Lenartowicz’s S.J., philosophy of nature in the context of mathematical natural sciences. Lenartowicz based his philosophical reflections on biology on the thinking of Aristotle and not on Galileo’s assumption that mathematics is the language of nature. On the basis of modern physics, which has refuted mechanicism and materialism in quantum mechanics, biology develops, but its philosophy can be still interpreter materialistically. Lenartowicz’s intention was to repair the philosophy of biology by returning to Aristotle. However, it ignores the aspects that mathematical physics has overcome, aspects which have not yet been assimilated by the philosophy of biology.

MARC

 • 002 $a Piotra Lenartowicza filozofia a nauki matematyczne
 • 003 $a Robert Janusz (Autor)
 • 004 $a Oryginalny artykuł naukowy
 • 006 $a Studia Ecologiae et Bioethicae
 • 008 $a 2019
 • 011 $a 1733-1218
 • 013 $a 10.21697/seb.2019.17.2.02
 • 014 $a https://www.czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/seb/article/view/6621
 • 015 $a 19-27
 • 017 $a polski
 • 019 $a W artykule omawiana jest filozofia przyrody Piotra Lenartowicza SJ w kontekście matematycznego przyrodoznawstwa. Refleksje filozoficzne dotyczące biologii Lenartowicz opierał na Arystotelesie, tymczasem Galileusz twierdził, że językiem przyrody jest matematyka. Na bazie współczesnej fizyki, która odparła mechanicyzm i materializm w mechanice kwantowej, rozwija się biologia, której filozofia bywa nadal interpretowana materialistycznie. Zamierzenia Lenartowicza naprawy filozofii biologii przez powrót do Arystotelesa ignorują jednak te aspekty, które pokonała fizyka matematyczna, a których jeszcze nie zasymilowała filozofia biologii
 • 020 $a This article discusses Piotr Lenartowicz’s S.J., philosophy of nature in the context of mathematical natural sciences. Lenartowicz based his philosophical reflections on biology on the thinking of Aristotle and not on Galileo’s assumption that mathematics is the language of nature. On the basis of modern physics, which has refuted mechanicism and materialism in quantum mechanics, biology develops, but its philosophy can be still interpreter materialistically. Lenartowicz’s intention was to repair the philosophy of biology by returning to Aristotle. However, it ignores the aspects that mathematical physics has overcome, aspects which have not yet been assimilated by the philosophy of biology.

Dublin Core

Pliki

Robert J_Piotra Lenartowicza....pdf (134 KB)

 • Licencja: CC BY-ND 4.0
 • Wersja tekstu: Ostateczna opublikowana
 • Dostępność: Publiczny