Polityka wyznaniowa : perspektywa III RP

Kolekcja
monografie
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

MARC

 • 002 $a Polityka wyznaniowa : perspektywa III RP
 • 003 $a KRZYSZTOF ŁABĘDŹ (Autor)
 • 003 $e 0000-0003-2255-3338
 • 003 $a Dariusz Góra (Autor)
 • 003 $a Piotr Pochyły (Autor)
 • 004 $a Publikacja recenzowana
 • 005 $a 2019
 • 006 $c Akademia Ignatianum w Krakowie
 • 007 $a 978837614447-4
 • 011 $a https://wydawnictwo.ignatianum.edu.pl/polityka-wyznaniowa.htm
 • 017 $a 154
 • 018 $a polski
 • 023 $a d’Herbigny
 • 023 $a episkopat
 • 023 $a nauka społeczna Kościoła
 • 023 $a polityka wschodnia III RP
 • 023 $a polityka wyznaniowa
 • 023 $a relacje państwo-kościół
 • 023 $a Sejm RP
 • 023 $a wolność religijna
 • 025 $a Polityka wyznaniowa : perspektywa III RP
 • 336 $a Monografia naukowa
 • 985 $a Wydział Pedagogiczny
 • 985 $b Instytut Nauk o Polityce i Administracji
 • 999 $a nauki o polityce i administracji

Dublin Core