Potencjał akademicki jako element wizerunku Katowic na tle wybranych miast wojewódzkich = Academic potential as an element of Katowice image compared to other voivodeship capitals

Kolekcja
artykuły
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Tytuł: Potencjał akademicki jako element wizerunku Katowic na tle wybranych miast wojewódzkich = Academic potential as an element of Katowice image compared to other voivodeship capitals
 • Autor/Autorzy:
 • Nazwa czasopisma: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas Zarządzanie
 • Rok: 2018
 • ISSN: 1899-8658
 • DOI: 10.5604/01.3001.0012.0526
 • Adres www:: https://bazekon.uek.krakow.pl/en/rekord/171513616
 • Strony od-do:
  • 151-171
  • 1.26
 • Język: polski
 • Abstrakt:
  • Celem artykułu jest określenie potencjału akademickiego Katowic w odniesieniu do wyodrębnionych referencyjnych miast wojewódzkich. Autorzy weryfikują ofertę naukową i możliwości rozpoczęcia kariery zawodowej przez absolwentów. Głównym czynnikiem motywującym do podjęcia rozprawy była chęć weryfikacji hipotezy zakładającej, że stolica województwa śląskiego oferuje studentom równie atrakcyjne możliwości edukacji oraz perspektywy kariery zawodowej jak miasta obecnie najpopularniejsze wśród studentów. Analiza potencjału akademickiego Katowic, zdaniem autorów, jest szczególnie istotna z uwagi na zachodzące w mieście od kilku lat zmiany w gospodarce, związane z odejściem od przemysłu na rzecz szeroko rozumianego sektora usług, w tym usług nowoczesnych technologii. Obecność wysoko wykwalifikowanej kadry absolwentów jest więc istotnym elementem dalszego rozwoju miasta.
  • The objective of the paper is to determine academic potential of Katowice compared to the selected reference voivodeship capitals. The authors review academic offers and career opportunities for graduates. The main factor of writing the article was verification the hypothesis that Silesia offers students educational and career opportunities equally attractive as currently the most popular Polish cities among the students. The authors think that the analysis of the academic potential of city is important because the structural changes in the Katowice’s economy for several years associated with the resignation from the heavy industry to the broader services sector, including modern services. The presence of highly qualified graduates is therefore an essential element in the further development of the city.

MARC

 • 002 $a Potencjał akademicki jako element wizerunku Katowic na tle wybranych miast wojewódzkich = Academic potential as an element of Katowice image compared to other voivodeship capitals
 • 003 $a Bartosz Makowiec (Autor)
 • 003 $a Katarzyna Walotek-Ściańska (Autor)
 • 004 $a Oryginalny artykuł naukowy
 • 006 $a Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas Zarządzanie
 • 008 $a 2018
 • 011 $a 1899-8658
 • 013 $a 10.5604/01.3001.0012.0526
 • 014 $a https://bazekon.uek.krakow.pl/en/rekord/171513616
 • 015 $a 151-171
 • 016 $a 1.26
 • 017 $a polski
 • 019 $a Celem artykułu jest określenie potencjału akademickiego Katowic w odniesieniu do wyodrębnionych referencyjnych miast wojewódzkich. Autorzy weryfikują ofertę naukową i możliwości rozpoczęcia kariery zawodowej przez absolwentów. Głównym czynnikiem motywującym do podjęcia rozprawy była chęć weryfikacji hipotezy zakładającej, że stolica województwa śląskiego oferuje studentom równie atrakcyjne możliwości edukacji oraz perspektywy kariery zawodowej jak miasta obecnie najpopularniejsze wśród studentów. Analiza potencjału akademickiego Katowic, zdaniem autorów, jest szczególnie istotna z uwagi na zachodzące w mieście od kilku lat zmiany w gospodarce, związane z odejściem od przemysłu na rzecz szeroko rozumianego sektora usług, w tym usług nowoczesnych technologii. Obecność wysoko wykwalifikowanej kadry absolwentów jest więc istotnym elementem dalszego rozwoju miasta.
 • 020 $a The objective of the paper is to determine academic potential of Katowice compared to the selected reference voivodeship capitals. The authors review academic offers and career opportunities for graduates. The main factor of writing the article was verification the hypothesis that Silesia offers students educational and career opportunities equally attractive as currently the most popular Polish cities among the students. The authors think that the analysis of the academic potential of city is important because the structural changes in the Katowice’s economy for several years associated with the resignation from the heavy industry to the broader services sector, including modern services. The presence of highly qualified graduates is therefore an essential element in the further development of the city.

Dublin Core