Regionalizm, tradycja, symbolika i obrzędowość w pracy dydaktyczno-wychowawczej biblioteki szkolnej = Regionalism, Tradition, Symbolism and Ritual in the Didactic and Educational Work of a School Library

Kolekcja
artykuły
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

MARC

 • 002 $a Regionalizm, tradycja, symbolika i obrzędowość w pracy dydaktyczno-wychowawczej biblioteki szkolnej = Regionalism, Tradition, Symbolism and Ritual in the Didactic and Educational Work of a School Library
 • 003 $a Piotr Kowolik (Autor)
 • 004 $a Oryginalny artykuł naukowy
 • 006 $a Nauczyciel i Szkoła
 • 008 $a 2019
 • 011 $a 1426-9899
 • 013 $a 10.14632/NiS.2019.69.23
 • 014 $a https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/nis/article/view/1376
 • 015 $a 23-31
 • 016 $a 0.5
 • 017 $a polski
 • 019 $a Zadaniem współczesnej szkoły jest wykształcenie człowieka twórczego, umiejącego samodzielnie funkcjonować w otaczającym go świecie. Zdefiniowane zostały terminy, które przewijają się w treści artykułu (regionalizm, tradycja, symbolika, obrzędowość) i mają one wpływ na wychowanie młodego pokolenia. Pojęcia te wykorzystano w życiu szkoły ze szczególną uwagą na pracę biblioteki szkolnej związaną z imprezami wokół patrona szkoły – Bolesława Prus
 • 020 $a The task of the modern school is to educate a creative man who is able to function independently in the world around him. The article includes some defined terms (regionalism, tradition, symbolism, ritual) which influence the upbringing of the young generation. These concepts were used in the life of the school, with special emphasis on the work of the school library associated with different events connected with the patron of the school – Bolesław Prus

Dublin Core

Pliki

Kowolik P_Regionalizm....pdf (107 KB)

 • Licencja: CC BY-ND 4.0
 • Wersja tekstu: Ostateczna opublikowana
 • Dostępność: Publiczny