"Nikt nie jest tak słaby, żeby nie mógł służyć innym" : słabość i choroba jako motywacja do wolontariatu hospicyjnego

Kolekcja
artykuły
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Tytuł: "Nikt nie jest tak słaby, żeby nie mógł służyć innym" : słabość i choroba jako motywacja do wolontariatu hospicyjnego
 • Autor/Autorzy: ANNA SEREDYŃSKA (Autor)
 • Nazwa czasopisma: Nauczyciel i Szkoła
 • Rok: 2017
 • ISSN: 1426-9899
 • Adres www:: https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/index.php/nis/article/view/995
 • Strony od-do:
  • 85-104
  • 0.94
 • Język: polski
 • Abstrakt:
  • „Nikt nie jest tak słaby, żeby nie mógł służyć innym”. To słowa, które powiedział ks. kardynał Franciszek Macharski w Hospicjum św. Łazarza w Krakowie podczas uroczystości otwarcia hospicjum stacjonarnego. Słowa te są bardzo znaczące dla wolontariatu hospicyjnego. Duża część wolontariuszy to osoby naznaczone różnymi chorobami, w tym nowotworowymi. Jeszcze więcej spośród nich to ci, którzy przyszli do hospicjum pod wpływem przeżycia choroby i często śmierci kogoś najbliższego. Referat pokaże, w jakim stopniu ta rzeczywistość pojawia się wśród kandydatów, którzy przyszli do Hospicjum św. Łazarza w latach 2012-2016. Analiza zostanie dokonana na podstawie materiałów z rozmów wstępnych z kandydatami na wolontariuszy. Autorka zaprezentuje, jaki jest związek pomiędzy przeżywaniem swojej choroby lub choroby najbliższych a pozostaniem w wolontariacie hospicyjnym. Na podstawie wywiadu z byłą koordynator zespołu wolontariatu w Hospicjum św. Łazarza, Ewą Bodek, zostanie też przedstawione kilka przykładów osób, które zmagając się ze swoją słabością, posługiwały w Hospicjum św. Łazarza.
  • “No One Is Too Weak to Serve Others” : Weakness and Disease as Motivation for Volunteering in Hospice Care “No one is too weak to serve others". These are the words of cardinal Francis Macharski said in St. Lazarus’ Hospice in Cracow during the opening ceremony of the Intramural Hospice. These words are very significant forhospice voluntary service. A lot of volunteers suffer from various diseases, including cancer. Even more of them came to work in the hospice because they had witnessed a disease or death of someone they loved. The report will show the way such reality refers to the candidates who came to St. Lazarus’ Hospice in the years 2012-2016. The analysis will be carried out on the basis of materials from preliminary interviews with volunteer candidates. The author will present the relation between going through one’s own or someone else’s illness and working in the hospice voluntary service. On the basis of the interview with the former coordinator of the team of volunteers in St. Lazarus’ Hospice – Ewa Bodek, several examples of people who helped in the hospice despite their weakness shall be described.
 • Dyscyplina: pedagogika

MARC

 • 002 $a "Nikt nie jest tak słaby, żeby nie mógł służyć innym" : słabość i choroba jako motywacja do wolontariatu hospicyjnego
 • 003 $b 0000-0002-0483-6281
 • 003 $a ANNA SEREDYŃSKA (Autor)
 • 004 $a Oryginalny artykuł naukowy
 • 006 $a Nauczyciel i Szkoła
 • 008 $a 2017
 • 011 $a 1426-9899
 • 014 $a https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/index.php/nis/article/view/995
 • 015 $a 85-104
 • 016 $a 0.94
 • 017 $a polski
 • 019 $a „Nikt nie jest tak słaby, żeby nie mógł służyć innym”. To słowa, które powiedział ks. kardynał Franciszek Macharski w Hospicjum św. Łazarza w Krakowie podczas uroczystości otwarcia hospicjum stacjonarnego. Słowa te są bardzo znaczące dla wolontariatu hospicyjnego. Duża część wolontariuszy to osoby naznaczone różnymi chorobami, w tym nowotworowymi. Jeszcze więcej spośród nich to ci, którzy przyszli do hospicjum pod wpływem przeżycia choroby i często śmierci kogoś najbliższego. Referat pokaże, w jakim stopniu ta rzeczywistość pojawia się wśród kandydatów, którzy przyszli do Hospicjum św. Łazarza w latach 2012-2016. Analiza zostanie dokonana na podstawie materiałów z rozmów wstępnych z kandydatami na wolontariuszy. Autorka zaprezentuje, jaki jest związek pomiędzy przeżywaniem swojej choroby lub choroby najbliższych a pozostaniem w wolontariacie hospicyjnym. Na podstawie wywiadu z byłą koordynator zespołu wolontariatu w Hospicjum św. Łazarza, Ewą Bodek, zostanie też przedstawione kilka przykładów osób, które zmagając się ze swoją słabością, posługiwały w Hospicjum św. Łazarza.
 • 020 $a “No One Is Too Weak to Serve Others” : Weakness and Disease as Motivation for Volunteering in Hospice Care “No one is too weak to serve others". These are the words of cardinal Francis Macharski said in St. Lazarus’ Hospice in Cracow during the opening ceremony of the Intramural Hospice. These words are very significant forhospice voluntary service. A lot of volunteers suffer from various diseases, including cancer. Even more of them came to work in the hospice because they had witnessed a disease or death of someone they loved. The report will show the way such reality refers to the candidates who came to St. Lazarus’ Hospice in the years 2012-2016. The analysis will be carried out on the basis of materials from preliminary interviews with volunteer candidates. The author will present the relation between going through one’s own or someone else’s illness and working in the hospice voluntary service. On the basis of the interview with the former coordinator of the team of volunteers in St. Lazarus’ Hospice – Ewa Bodek, several examples of people who helped in the hospice despite their weakness shall be described.
 • 966 $a pedagogika
 • 985 $a Wydział Pedagogiczny
 • 985 $b Instytut Nauk o Wychowaniu

Dublin Core