Sources of power of the Big Three credit rating agencies in international financial markets

Kolekcja
artykuły
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Tytuł: Sources of power of the Big Three credit rating agencies in international financial markets
 • Autor/Autorzy: ALICIJA MALEVSKA (Autor)
 • Nazwa czasopisma: Journal of Modern Science
 • Rok: 2019
 • ISSN: 1734-2031
 • DOI: 10.13166/JMS/110495
 • Adres www:: https://www.jomswsge.com/Zrodla-potegi-Wielkiej-Trojki-agencji-ratingowych-na-miedzynarodowym-rynku-finansowym,110495,0,2.html
 • Strony od-do:
  • 157-168
  • 0.6
 • Język: angielski
 • Abstrakt:
  • Cel pracy: Celem artykułu jest opis i analiza źródeł silnej pozycji „Wielkiej trójki” agencji ratingowych (Moody’s, Standard & Poor’s, Fitch Ratings) na międzynarodowym rynku finansowym oraz skonfrontowanie dotychczasowych poglądów dominujących w literaturze przedmiotu z doświadczeniami postkryzysowej rzeczywistości. Materiał i metody: W artykule została zastosowana analiza systemowa, która pozwoliła wyodrębnić, opisać i wyjaśnić główne źródła potęgi agencji ratingowych. Zastosowano również analizę amerykańskich i unijnych aktów prawnych oraz teorię kosztów transakcyjnych i asymetrii informacyjnej. Wyniki: Dwa procesy przyczyniły się do stworzenia oligopolu na rynku ratingowym: skuteczność agencji ratingowych w pierwszych dekadach ich istnienia, która pozwoliła zdobyć zaufanie inwestorów, oraz przepisy prawne sankcjonujące dominację trzech największych podmiotów. Wnioski: Jednak globalny kryzys finansowy nadszarpnął reputacją agencji oraz doprowadził do daleko idących reform rynku finansowego. Mimo to „Wielka trójka” utrzymała swoją silną pozycję, co można wytłumaczyć opłacalnością funkcjonujących zasad dla wszystkich najważniejszych uczestników rynku
  • Objectives: The aim of this study is to describe and analyze the sources of the strong position of the Big Threerating agencies (Moody’s, Standard & Poor’s, Fitch Ratings) in international financial markets and confront dominant academic views with postcrisis reality. Material and methods: System analysis allowed to extract, describe and explain the main sources of power of credit rating agencies. An analysis of US and EU legal acts as well as the theory of transaction costs and information asymmetry was also applied. Results: Two processes contributed to the creation of an oligopoly in the credit rating market: the effectiveness of rating agencies in the first decades of their existence, which allowed to gain investors’ trust and legal provisions sanctioning the dominance of the three largest entities. Conclusions: However, the global financial crisis has damaged the agency’s reputation and led to major financial market reforms. Despite this, the Big Three maintained its strong position, which can be explained by the profitability of the rules in force for all major market participants.
 • Dyscyplina: nauki o polityce i administracji

MARC

 • 002 $a Sources of power of the Big Three credit rating agencies in international financial markets
 • 003 $b 0000-0002-1882-0475
 • 003 $a ALICIJA MALEVSKA (Autor)
 • 004 $a Oryginalny artykuł naukowy
 • 006 $a Journal of Modern Science
 • 008 $a 2019
 • 011 $a 1734-2031
 • 013 $a 10.13166/JMS/110495
 • 014 $a https://www.jomswsge.com/Zrodla-potegi-Wielkiej-Trojki-agencji-ratingowych-na-miedzynarodowym-rynku-finansowym,110495,0,2.html
 • 015 $a 157-168
 • 016 $a 0.6
 • 017 $a angielski
 • 019 $a Cel pracy: Celem artykułu jest opis i analiza źródeł silnej pozycji „Wielkiej trójki” agencji ratingowych (Moody’s, Standard & Poor’s, Fitch Ratings) na międzynarodowym rynku finansowym oraz skonfrontowanie dotychczasowych poglądów dominujących w literaturze przedmiotu z doświadczeniami postkryzysowej rzeczywistości. Materiał i metody: W artykule została zastosowana analiza systemowa, która pozwoliła wyodrębnić, opisać i wyjaśnić główne źródła potęgi agencji ratingowych. Zastosowano również analizę amerykańskich i unijnych aktów prawnych oraz teorię kosztów transakcyjnych i asymetrii informacyjnej. Wyniki: Dwa procesy przyczyniły się do stworzenia oligopolu na rynku ratingowym: skuteczność agencji ratingowych w pierwszych dekadach ich istnienia, która pozwoliła zdobyć zaufanie inwestorów, oraz przepisy prawne sankcjonujące dominację trzech największych podmiotów. Wnioski: Jednak globalny kryzys finansowy nadszarpnął reputacją agencji oraz doprowadził do daleko idących reform rynku finansowego. Mimo to „Wielka trójka” utrzymała swoją silną pozycję, co można wytłumaczyć opłacalnością funkcjonujących zasad dla wszystkich najważniejszych uczestników rynku
 • 020 $a Objectives: The aim of this study is to describe and analyze the sources of the strong position of the Big Threerating agencies (Moody’s, Standard & Poor’s, Fitch Ratings) in international financial markets and confront dominant academic views with postcrisis reality. Material and methods: System analysis allowed to extract, describe and explain the main sources of power of credit rating agencies. An analysis of US and EU legal acts as well as the theory of transaction costs and information asymmetry was also applied. Results: Two processes contributed to the creation of an oligopoly in the credit rating market: the effectiveness of rating agencies in the first decades of their existence, which allowed to gain investors’ trust and legal provisions sanctioning the dominance of the three largest entities. Conclusions: However, the global financial crisis has damaged the agency’s reputation and led to major financial market reforms. Despite this, the Big Three maintained its strong position, which can be explained by the profitability of the rules in force for all major market participants.
 • 966 $a nauki o polityce i administracji
 • 985 $a Wydział Pedagogiczny
 • 985 $b Instytut Nauk o Polityce i Administracji

Dublin Core

Pliki

Malewska A_Sources of power of the....pdf (164 KB)

 • Licencja: CC BY-SA 4.0
 • Wersja tekstu: Ostateczna opublikowana
 • Dostępność: Publiczny