Specyfika sytuacji konfliktowych w indywidualnym prawie pracy

Kolekcja
artykuły
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Tytuł: Specyfika sytuacji konfliktowych w indywidualnym prawie pracy
 • Autor/Autorzy:
 • Nazwa czasopisma: Polityka Społeczna
 • Rok: 2019
 • ISSN: 0137-4729
 • Adres www:: http://bazekon.icm.edu.pl/bazekon/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171558864
 • Strony od-do:
  • 25-32
  • 1.5
 • Język: polski
 • Abstrakt:
  • Celem artykułu jest interdyscyplinarna analiza cech charakterystycznych dla sytuacji konfliktowych, jakie mogą wystąpić w relacjach między pracownikiem a pracodawcą. Stosowana przez autorów metoda dogmatyczno-prawna ma na celu przedstawienie funkcji indywidualnego prawa pracy, ze szczególnym uwzględnieniem funkcji rozjemczej, a także przedstawienie sposobów rozwiązywania sporów przez prawo pracy w świetle aktualnie obowiązujących przepisów. Analiza socjologiczna, wykorzystująca w szczególności elementy teorii konfliktów interpersonalnych, posłuży za podstawę do omówienia przykładów różnych rodzajów sytuacji, które mogą tworzyć tło sporów sądowych między pracownikiem a pracodawcą. Motywem, który zainspirował autorów do podjęcia tego tematu, jest refleksja nad specjalnym charakterem więzi społecznej łączącej pracodawcę i pracownika.
  • The aim of the text is an interdisciplinary analysis of characteristics of conflict situations that may occur in relations between an employee an an employer. The dogmatic and legal method used by the authors is aimed at presenting the function of individual labour law, with particular emphasis on the adjudcative function, as well as presenting the modes of dispute resolution through labour law in the light of the current Polish regulations. Sociological analysis, using in particular elements of the theory of interpersonal conflicts, will serve as a basis for discussing examples of various types of situations that can determine the background of court disputes between an employee and an employer. The motive that inspired the authors to take up this topic is a special type of social bond between the employer and employee.
 • Dyscyplina: nauki o polityce i administracji

MARC

 • 002 $a Specyfika sytuacji konfliktowych w indywidualnym prawie pracy
 • 003 $a MATEUSZ PĘKALA (Autor)
 • 003 $b 0000-0002-1389-2664
 • 003 $a Błażej Mądrzycki (Autor)
 • 004 $a Oryginalny artykuł naukowy
 • 006 $a Polityka Społeczna
 • 008 $a 2019
 • 011 $a 0137-4729
 • 014 $a http://bazekon.icm.edu.pl/bazekon/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171558864
 • 015 $a 25-32
 • 016 $a 1.5
 • 017 $a polski
 • 019 $a Celem artykułu jest interdyscyplinarna analiza cech charakterystycznych dla sytuacji konfliktowych, jakie mogą wystąpić w relacjach między pracownikiem a pracodawcą. Stosowana przez autorów metoda dogmatyczno-prawna ma na celu przedstawienie funkcji indywidualnego prawa pracy, ze szczególnym uwzględnieniem funkcji rozjemczej, a także przedstawienie sposobów rozwiązywania sporów przez prawo pracy w świetle aktualnie obowiązujących przepisów. Analiza socjologiczna, wykorzystująca w szczególności elementy teorii konfliktów interpersonalnych, posłuży za podstawę do omówienia przykładów różnych rodzajów sytuacji, które mogą tworzyć tło sporów sądowych między pracownikiem a pracodawcą. Motywem, który zainspirował autorów do podjęcia tego tematu, jest refleksja nad specjalnym charakterem więzi społecznej łączącej pracodawcę i pracownika.
 • 020 $a The aim of the text is an interdisciplinary analysis of characteristics of conflict situations that may occur in relations between an employee an an employer. The dogmatic and legal method used by the authors is aimed at presenting the function of individual labour law, with particular emphasis on the adjudcative function, as well as presenting the modes of dispute resolution through labour law in the light of the current Polish regulations. Sociological analysis, using in particular elements of the theory of interpersonal conflicts, will serve as a basis for discussing examples of various types of situations that can determine the background of court disputes between an employee and an employer. The motive that inspired the authors to take up this topic is a special type of social bond between the employer and employee.
 • 966 $a nauki o polityce i administracji
 • 985 $a Wydział Pedagogiczny
 • 985 $b Instytut Nauk o Polityce i Administracji

Dublin Core

Pliki

Pękala M_Specyfika sytuacji....pdf (371 KB)

 • Licencja: Licencja Repozytorium
 • Wersja tekstu: Ostateczna opublikowana
 • Dostępność: Publiczny