Społeczna percepcja niepełnosprawności w opinii matek dzieci niepełnosprawnych

Kolekcja
artykuły
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Tytuł: Społeczna percepcja niepełnosprawności w opinii matek dzieci niepełnosprawnych
 • Autor/Autorzy:
 • Nazwa czasopisma: PRZEGLĄD PEDAGOGICZNY
 • Rok: 2019
 • ISSN: 1897-6557
 • DOI: 10.34767/PP.2019.01.12
 • Adres www:: https://przegladpedagogiczny.ukw.edu.pl/archive/article/27/1/article.pdf
 • Strony od-do:
  • 168-184
  • 0.92
 • Język: polski
 • Abstrakt:
  • Celem naukowym artykułu jest teoretyczne i empiryczne przedstawienie źródeł powstawania stereotypów na temat niepełnosprawności, ze szczególnym uwzględnieniem niepełnosprawności: intelektualnej, słuchowej, ruchowej, autyzmu i nadpobudliwości psychoruchowej. Istotne dla zrozumienia tematu jest ujęcie historyczne percepcji osób niepełnosprawnych przez społeczeństwo oraz współczesny odbiór osób z niepełnosprawnością kreowany w szeroko pojętych mediach. Problem badawczy został sformułowany w postaci następujących pytań: Czy i z jakimi stereotypami na temat niepełnosprawności spotkali się rodzice dzieci niepełnosprawnych?, Kto jest najczęściej autorem stereotypów dotyczących osób niepełnosprawnych? Została zastosowana metoda sondażu diagnostycznego. Wykorzystano kwestionariusz ankiety w opracowaniu własnym. Analiza dotyczyła stereotypów z jakimi spotkali się Respondenci na temat osób niepełnosprawnych oraz autorów krzywdzących opinii.
  • The objective is related to theoretical and empirical showing the reasons of stereotypes disability. Especially it concerns deafness, autism, mental disability, motor disability and attention deficit hyperactivity disorder. Very important to complete understanding of this problem is historical context of perception the disabilities by the whole community and the style of creation of disabled people nowadays in a social media. The research problem is focused on a few questions: Have the Barents of disabled children Heard about the stereotypes about disabilities and what kind of stereotype was it? What kind of people has generally stereotypical thinking about disability? The researchers were conducted with diagnostics poll metod created by the authors.
 • Dyscyplina: pedagogika

MARC

 • 002 $a Społeczna percepcja niepełnosprawności w opinii matek dzieci niepełnosprawnych
 • 003 $a ANNA MICHALCZYK (Autor)
 • 003 $b 0000-0003-2985-2162
 • 003 $a Monika Masłowska (Autor)
 • 004 $a Oryginalny artykuł naukowy
 • 006 $a PRZEGLĄD PEDAGOGICZNY
 • 008 $a 2019
 • 011 $a 1897-6557
 • 013 $a 10.34767/PP.2019.01.12
 • 014 $a https://przegladpedagogiczny.ukw.edu.pl/archive/article/27/1/article.pdf
 • 015 $a 168-184
 • 016 $a 0.92
 • 017 $a polski
 • 019 $a Celem naukowym artykułu jest teoretyczne i empiryczne przedstawienie źródeł powstawania stereotypów na temat niepełnosprawności, ze szczególnym uwzględnieniem niepełnosprawności: intelektualnej, słuchowej, ruchowej, autyzmu i nadpobudliwości psychoruchowej. Istotne dla zrozumienia tematu jest ujęcie historyczne percepcji osób niepełnosprawnych przez społeczeństwo oraz współczesny odbiór osób z niepełnosprawnością kreowany w szeroko pojętych mediach. Problem badawczy został sformułowany w postaci następujących pytań: Czy i z jakimi stereotypami na temat niepełnosprawności spotkali się rodzice dzieci niepełnosprawnych?, Kto jest najczęściej autorem stereotypów dotyczących osób niepełnosprawnych? Została zastosowana metoda sondażu diagnostycznego. Wykorzystano kwestionariusz ankiety w opracowaniu własnym. Analiza dotyczyła stereotypów z jakimi spotkali się Respondenci na temat osób niepełnosprawnych oraz autorów krzywdzących opinii.
 • 020 $a The objective is related to theoretical and empirical showing the reasons of stereotypes disability. Especially it concerns deafness, autism, mental disability, motor disability and attention deficit hyperactivity disorder. Very important to complete understanding of this problem is historical context of perception the disabilities by the whole community and the style of creation of disabled people nowadays in a social media. The research problem is focused on a few questions: Have the Barents of disabled children Heard about the stereotypes about disabilities and what kind of stereotype was it? What kind of people has generally stereotypical thinking about disability? The researchers were conducted with diagnostics poll metod created by the authors.
 • 966 $a pedagogika
 • 985 $a Wydział Pedagogiczny
 • 985 $b Instytut Nauk o Wychowaniu

Dublin Core

Pliki

Michalczyk A_Społeczna_percepcja_niepełnosprawności...pdf (327 KB)

 • Licencja: CC BY-ND 4.0
 • Wersja tekstu: Ostateczna opublikowana
 • Dostępność: Publiczny