Anatomical variations of the inferior thyroid artery : a cadaveric examination = Warianty anatomiczne tętnicy tarczowej dolnej : badanie anatomiczne

Kolekcja
artykuły
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Tytuł: Anatomical variations of the inferior thyroid artery : a cadaveric examination = Warianty anatomiczne tętnicy tarczowej dolnej : badanie anatomiczne
 • Autor/Autorzy:
 • Nazwa czasopisma: Przegląd Lekarski
 • Rok: 2017
 • ISSN: 0033-2240
 • Adres www:: http://www.wple.net/plek/numery_2017/numer-12-2017/633-635.pdf
 • Strony od-do:
  • 631-633
  • 0.46
 • Język: angielski
 • Abstrakt:
  • Wprowadzenie: Tętnica tarczowa dolna (ITA) jest głównym źródłem unaczynienia tarczycy i historycznie przedstawiana jest jako pochodząca z pnia tarczowo-szyjnego. Cel pracy: Celem pracy było zbadanie różnic w odejściu ITA od naczyń tętniczych i przedyskutowanie ich potencjalnych konsekwencji chirurgicznych. Materiały i Metodyka: Badanie przeprowadzono na 36 zwłokach utwardzonych w formalinie (16 mężczyzn, 20 kobiet), które zostały odpreparowane w celu zbadania obecności i pochodzenia ITA. Dane przeanalizowano za pomocą opisowych metod statystycznych. Wyniki: ITA została zidentyfikowana dwustronnie w 34 zwłokach i jednostronnie w dwóch zwłokach. Tętnica tarczowa dolna najczęściej pochodziła z pnia tarczowo-szyjnego (58 preparatów przekroju strzałkowego szyi, 82,9%), a następnie z tętnicy podobojczykowej (7 preparatów, 10%), z tętnicy szyjnej (3 preparaty, 4,3%) i z tętnicy kręgowej (2 preparaty, 2,9%). ITA znajdowała się brzusznie do tętnicy kręgowej w 60 preparatach przekroju strzałkowego szyi (85,7%). Wnioski: Topografia i anatomia tętnicy tarczowej dolnej są w dużej mierze spójne w porównaniu z innymi strukturami szyi. Pomimo, iż ITA najczęściej pochodzi z pnia tarczowo-szyjnego, należy zachować ostrożność. Ponad 15% przypadków wykazanych w tym badaniu miało inne miejsce odejścia, które powinno być odpowiednio ocenione śród-operacyjnie. Znajomość różnych miejsc odejścia ITA może umożliwić lepsze planowanie operacyjne oraz zmniejszenie ryzyka jatrogennych urazów.
  • Introduction: The inferior thyroid artery (ITA) is the primary source of blood supply to the thyroid gland and is historically portrayed as originating from the thyrocervical trunk. Aim: This study aimed to explore the variations in origin of the ITA and potential surgical implications. Materials and Methods: This in- vestigation was conducted on 36 formalin-fixed cadavers (16 males, 20 females) which were dissected to examine the presence and origin of the ITA. Data was analyzed with es- tablished descriptive statistical methods. Results: The ITA was identified bilaterally in 34 cadavers and unilat- erally in two cadavers. The ITA most commonly originated from the thyrocervical trunk in 58 hemi-necks (82.9%) followed by the subclavian artery (7 hemi-necks, 10%), carotid artery (3 hemi-necks, 4.3%), and ver- tebral artery (2 hemi-necks, 2.9%). The ITA was also noted to travel anterior to the vertebral artery in 60 hemi-necks (85.7%). Conclusions: The ITA is a largely consistent structure compared to others in the neck. It does most commonly originate from the thyrocervical trunk, however caution should be exercised. Over 15% of cases as demonstrated in this examination did have aberrant origins and should be addressed intraoperatively. Knowledge of these differing points of origin may allow for better operative planning and iatrogenic injury reduction.
 • Dyscyplina:
  • nauki medyczne
  • nauki medyczne

MARC

 • 002 $a Anatomical variations of the inferior thyroid artery : a cadaveric examination = Warianty anatomiczne tętnicy tarczowej dolnej : badanie anatomiczne
 • 003 $b 0000-0001-8757-6958
 • 003 $a Beatrice Sanna (Autor)
 • 003 $a Brandon Henry (Autor)
 • 003 $a Dominik Taterra (Autor)
 • 003 $a EWA KUCHARSKA (Autor)
 • 003 $a Jerzy Walocha (Autor)
 • 003 $a Karolina Witczak (Autor)
 • 003 $a Krzysztof Tomaszewski (Autor)
 • 003 $a Marcin Barczyński (Autor)
 • 003 $a Matthew Graves (Autor)
 • 003 $a Przemysław A. Pękala (Autor)
 • 004 $a Oryginalny artykuł naukowy
 • 006 $a Przegląd Lekarski
 • 008 $a 2017
 • 011 $a 0033-2240
 • 014 $a http://www.wple.net/plek/numery_2017/numer-12-2017/633-635.pdf
 • 015 $a 631-633
 • 016 $a 0.46
 • 017 $a angielski
 • 019 $a Wprowadzenie: Tętnica tarczowa dolna (ITA) jest głównym źródłem unaczynienia tarczycy i historycznie przedstawiana jest jako pochodząca z pnia tarczowo-szyjnego. Cel pracy: Celem pracy było zbadanie różnic w odejściu ITA od naczyń tętniczych i przedyskutowanie ich potencjalnych konsekwencji chirurgicznych. Materiały i Metodyka: Badanie przeprowadzono na 36 zwłokach utwardzonych w formalinie (16 mężczyzn, 20 kobiet), które zostały odpreparowane w celu zbadania obecności i pochodzenia ITA. Dane przeanalizowano za pomocą opisowych metod statystycznych. Wyniki: ITA została zidentyfikowana dwustronnie w 34 zwłokach i jednostronnie w dwóch zwłokach. Tętnica tarczowa dolna najczęściej pochodziła z pnia tarczowo-szyjnego (58 preparatów przekroju strzałkowego szyi, 82,9%), a następnie z tętnicy podobojczykowej (7 preparatów, 10%), z tętnicy szyjnej (3 preparaty, 4,3%) i z tętnicy kręgowej (2 preparaty, 2,9%). ITA znajdowała się brzusznie do tętnicy kręgowej w 60 preparatach przekroju strzałkowego szyi (85,7%). Wnioski: Topografia i anatomia tętnicy tarczowej dolnej są w dużej mierze spójne w porównaniu z innymi strukturami szyi. Pomimo, iż ITA najczęściej pochodzi z pnia tarczowo-szyjnego, należy zachować ostrożność. Ponad 15% przypadków wykazanych w tym badaniu miało inne miejsce odejścia, które powinno być odpowiednio ocenione śród-operacyjnie. Znajomość różnych miejsc odejścia ITA może umożliwić lepsze planowanie operacyjne oraz zmniejszenie ryzyka jatrogennych urazów.
 • 020 $a Introduction: The inferior thyroid artery (ITA) is the primary source of blood supply to the thyroid gland and is historically portrayed as originating from the thyrocervical trunk. Aim: This study aimed to explore the variations in origin of the ITA and potential surgical implications. Materials and Methods: This in- vestigation was conducted on 36 formalin-fixed cadavers (16 males, 20 females) which were dissected to examine the presence and origin of the ITA. Data was analyzed with es- tablished descriptive statistical methods. Results: The ITA was identified bilaterally in 34 cadavers and unilat- erally in two cadavers. The ITA most commonly originated from the thyrocervical trunk in 58 hemi-necks (82.9%) followed by the subclavian artery (7 hemi-necks, 10%), carotid artery (3 hemi-necks, 4.3%), and ver- tebral artery (2 hemi-necks, 2.9%). The ITA was also noted to travel anterior to the vertebral artery in 60 hemi-necks (85.7%). Conclusions: The ITA is a largely consistent structure compared to others in the neck. It does most commonly originate from the thyrocervical trunk, however caution should be exercised. Over 15% of cases as demonstrated in this examination did have aberrant origins and should be addressed intraoperatively. Knowledge of these differing points of origin may allow for better operative planning and iatrogenic injury reduction.
 • 966 $a nauki medyczne
 • 966 $a nauki medyczne
 • 985 $a Wydział Pedagogiczny
 • 985 $b Instytut Nauk o Wychowaniu

Dublin Core