Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni

Kolekcja
projekty
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Tytuł Projektu: Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni
 • Wariant tytułu Projektu: Z203
 • Numer projektu: POWR.03.05.00-00-Z203/18
 • Kierownik projektu: Jarosław Charchuła
 • Zespół realizujący projekt: Natalia Białek Grzegorz Kocot Monika Piech
 • Typ projektu: wdrożeniowy
 • Okres realizacji projektu: 1.09.2019-31.08.2023
 • Nazwa podmiotu finansującego projekt: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 • Nazwa i edycja konkursu, projektu, przedsięwzięcia: Zintegrowane Programy Uczelni – Ścieżka II, nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ2/18
 • Rodzaj instytucji finansującej: Krajowa
 • Słowa kluczowe: Fundusze europejskie
 • Założenia projektu: 1. podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa 2. podniesienie kompetencji kadr oraz wsparcia zmian organizacyjnych w systemie szkolnictwa wyższego będą osiągnięte przez opracowanie i wdrożenie Zintegrowanego Programu Rozwoju Akademii Ignatianum w Krakowie
 • Strona www projektu: https://www.ignatianum.edu.pl/zintegrowany-program-rozwoju-uczelni

Indeksy