Program wzmocnienia potencjału dydaktycznego Uczelni na rzecz rozwoju regionalnego

Kolekcja
projekty
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Tytuł Projektu: Program wzmocnienia potencjału dydaktycznego Uczelni na rzecz rozwoju regionalnego
 • Wariant tytułu Projektu: ZR10
 • Numer projektu: .03.05.00-00-ZR10/18
 • Kierownik projektu: Jarosław Charchuła
 • Zespół realizujący projekt:
  • Natalia Białek
  • Grzegorz Kocot
  • Monika Piech
 • Typ projektu: wdrożeniowy
 • Okres realizacji projektu: 1.04.2019-31.12.2022
 • Nazwa podmiotu finansującego projekt: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 • Nazwa i edycja konkursu, projektu, przedsięwzięcia: Zintegrowane Programy Uczelni na rzecz Rozwoju Regionalnego, nr POWR.03.05.00-IP.08-00-REG/18
 • Rodzaj instytucji finansującej: Krajowa
 • Słowa kluczowe: Fundusze europejskie
 • Założenia projektu: wdrożenie w Akademii Ignatianum w Krakowie w okresie 45 miesięcy kompleksowych zmian projakościowych w zakresie kształcenia oraz funkcjonowania Uczelni w celu dostosowania kształcenia do potrzeb Małopolski oraz współczesnej gospodarki
 • Strona www projektu: https://www.ignatianum.edu.pl/program-wzmocnienia-potencjalu-dydaktycznego-uczelni-na-rzecz-rozwoju-regionalnego