Cultural and Religious Significance of the Cyrillo-Methodian Tradition in Central and Eastern Europe

Kolekcja
artykuły
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Tytuł: Cultural and Religious Significance of the Cyrillo-Methodian Tradition in Central and Eastern Europe
 • Autor/Autorzy: JANUSZ SMOŁUCHA (Autor)
 • Nazwa czasopisma: Folia Historica Cracoviensia
 • Rok: 2017
 • ISSN: 0867-8294
 • DOI: 10.15633/fhc.2213
 • Strony od-do:
  • 193-213
  • 1.24
 • Język: angielski
 • Abstrakt:
  • "Kulturowe i religijne znaczenie tradycji cyrylo-metodiańskiej w Europie środkowo-wschodniej" Autor artykułu omawia znaczenie cyrylo-metodiańskiej tradycji i recepcji tej idei w kulturze Europy Środkowo-Wschodniej. Szczególny nacisk został położony na ukazanie historii rytu słowiańskiego i  jego znaczenia szczególnie dla wschodnich Słowian. W dalszej części autor zwrócił uwagę na dziedzictwo myśli Cyryla i Metodego w pismach myślicieli z kręgu husyckiego, a także związanego ze środowiskiem rzymskim Eneasza Sylwiusza Piccolominiego. Następnie skupił swą uwagę na mało znanym do tej pory w historiografii, zaangażowaniu w  odrodzenie tradycji cyrylo-metodiańskiej członków zakonu Jezuitów. Pomimo, że ośrodkiem tego odrodzenia był Ołomuniec, idee żywe były również na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej. W 2. połowie XIX w. na symboliczne miejsce kultu Cyryla i Metodego wyrósł Velehrad. Miejsce to stało się ważnym ośrodkiem słowiańskiego ruchu ekumenicznego. Cyklicznie zjazdy i uroczystości religijne w Velehradzie przyciągały postaci zaangażowane w  ruch narodowy zarówno z Moraw, Czech i Słowacji, ale również z pozostałych krajów słowiańskich, w tym również z Polski. Działalność duszpasterska jezuitów w tym miejscu koncentrowała się na wykorzystywaniu dziedzictwa cyrylo-metodiańskiego do prowadzenia nowej ewangelizacji i obrony wartości chrześcijańskich w świecie.
  • The author of the article discusses the role of the tradition of St. Cyril and Methodius and the reception of this idea in East-Central European culture. Special emphasis was put on presenting the story of the Slavic Rite and its significance, particularly to Eastern Slavs. Later on in the article the author turns his attention to the heritage of St. Cyril and Methodius’s ideas in the works of thinkers from the Hussite circles as well as those from the Roman milieu of Aeneas Silvius Piccolomini. Next, the focus is shifted to the involvement of Jesuits in reviving the Cyril-Methodius tradition, of which so far little is known in historiography. Despite the fact that the origin of this revival was Olomouc, the ideas were also alive in the formed Republic of Poland. In the second half of the 19th century Velehrad became the symbolic place of worship of St. Cyril and St. Methodius. The place became an important centre of Slavic ecumenical movement. Regular conventions and celebrations in Velehrad attracted active figures involved in the national movement both from Moravia, Bohemia and Slovakia as well as other Slavic countries, including Poland. The ministerial work of Jesuits in the town concentrated on the application of the heritage of St. Cyril and Methodius to carry out evangelization and defend Christian values in the world.
 • Dyscyplina: nauki o kulturze i religii

MARC

 • 002 $a Cultural and Religious Significance of the Cyrillo-Methodian Tradition in Central and Eastern Europe
 • 003 $a JANUSZ SMOŁUCHA (Autor)
 • 003 $b 0000-0003-2633-7093
 • 004 $a Oryginalny artykuł naukowy
 • 006 $a Folia Historica Cracoviensia
 • 008 $a 2017
 • 011 $a 0867-8294
 • 013 $a 10.15633/fhc.2213
 • 015 $a 193-213
 • 016 $a 1.24
 • 017 $a angielski
 • 019 $a "Kulturowe i religijne znaczenie tradycji cyrylo-metodiańskiej w Europie środkowo-wschodniej" Autor artykułu omawia znaczenie cyrylo-metodiańskiej tradycji i recepcji tej idei w kulturze Europy Środkowo-Wschodniej. Szczególny nacisk został położony na ukazanie historii rytu słowiańskiego i  jego znaczenia szczególnie dla wschodnich Słowian. W dalszej części autor zwrócił uwagę na dziedzictwo myśli Cyryla i Metodego w pismach myślicieli z kręgu husyckiego, a także związanego ze środowiskiem rzymskim Eneasza Sylwiusza Piccolominiego. Następnie skupił swą uwagę na mało znanym do tej pory w historiografii, zaangażowaniu w  odrodzenie tradycji cyrylo-metodiańskiej członków zakonu Jezuitów. Pomimo, że ośrodkiem tego odrodzenia był Ołomuniec, idee żywe były również na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej. W 2. połowie XIX w. na symboliczne miejsce kultu Cyryla i Metodego wyrósł Velehrad. Miejsce to stało się ważnym ośrodkiem słowiańskiego ruchu ekumenicznego. Cyklicznie zjazdy i uroczystości religijne w Velehradzie przyciągały postaci zaangażowane w  ruch narodowy zarówno z Moraw, Czech i Słowacji, ale również z pozostałych krajów słowiańskich, w tym również z Polski. Działalność duszpasterska jezuitów w tym miejscu koncentrowała się na wykorzystywaniu dziedzictwa cyrylo-metodiańskiego do prowadzenia nowej ewangelizacji i obrony wartości chrześcijańskich w świecie.
 • 020 $a The author of the article discusses the role of the tradition of St. Cyril and Methodius and the reception of this idea in East-Central European culture. Special emphasis was put on presenting the story of the Slavic Rite and its significance, particularly to Eastern Slavs. Later on in the article the author turns his attention to the heritage of St. Cyril and Methodius’s ideas in the works of thinkers from the Hussite circles as well as those from the Roman milieu of Aeneas Silvius Piccolomini. Next, the focus is shifted to the involvement of Jesuits in reviving the Cyril-Methodius tradition, of which so far little is known in historiography. Despite the fact that the origin of this revival was Olomouc, the ideas were also alive in the formed Republic of Poland. In the second half of the 19th century Velehrad became the symbolic place of worship of St. Cyril and St. Methodius. The place became an important centre of Slavic ecumenical movement. Regular conventions and celebrations in Velehrad attracted active figures involved in the national movement both from Moravia, Bohemia and Slovakia as well as other Slavic countries, including Poland. The ministerial work of Jesuits in the town concentrated on the application of the heritage of St. Cyril and Methodius to carry out evangelization and defend Christian values in the world.
 • 966 $a nauki o kulturze i religii
 • 985 $a Wydział Filozoficzny
 • 985 $b Instytut Kulturoznawstwa

Dublin Core