Uchwała nr 11/2021/2022 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 15 marca 2022 r. W sprawie: zmiany Uchwały Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie nr 43/2020/2021 z dnia 29 czerwca 2021 r. wydanej w przedmiocie zatwierdzenia Warunków i trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia pierwszego, drugiego stopnia i jednolite studia magisterskie stacjonarne i niestacjonarne w Akademii Ignatianum w Krakowie na rok akademicki 2022/2023

Kolekcja
Akty prawne
Pobierz opis bibliograficzny

Pliki

Uchwała nr 11_2021_2022 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 15 marca 2022 r. W sprawie_ zmiany Uchwały Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie nr 43_2020_.pdf (320 KB)

  • Licencja: Licencja Repozytorium
  • Wersja tekstu: Oryginalna autorska
  • Dostępność: Publiczny

Warunki i tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia pierwszego, drugiego stopnia i jednolite studia magisterskie stacjonarne i niestacjonarne w Akademii Ignatianum w Krakowie na rok akadem.pdf (796 KB)

  • Licencja: Licencja Repozytorium
  • Wersja tekstu: Oryginalna autorska
  • Dostępność: Publiczny