Dziecko z FAS (Płodowy Zespół Alkoholowy) w edukacji = A child with FAS (Fetal Alcohol Syndrome) in education

Kolekcja
artykuły
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

MARC

 • 002 $a Dziecko z FAS (Płodowy Zespół Alkoholowy) w edukacji = A child with FAS (Fetal Alcohol Syndrome) in education
 • 003 $a JOANNA TRZASKALIK (Autor)
 • 003 $b 0000-0001-6046-9351
 • 003 $a Julia Pyttel (Autor)
 • 004 $a Oryginalny artykuł naukowy
 • 006 $a Nauczyciel i Szkoła
 • 008 $a 2017
 • 011 $a 1426-9899
 • 014 $a https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/index.php/nis/article/view/905
 • 015 $a 11-25
 • 016 $a 0.79
 • 017 $a polski
 • 019 $a Autorki analizują problemy edukacyjne wynikające z występowania u dziecka Płodowego Zespołu Alkoholowego (FAS), prezentują objawy kliniczne, zaburzenia, a także omawiają zasady postępowania z dzieckiem.
 • 020 $a The authors discuss the educational problems resulting from the presence of Fetal Alcohol Syndrome (FAS) in children. They present the clinical results and disorders which stem from this and also discuss the procedure with children.
 • 966 $a językoznawstwo
 • 985 $a Wydział Pedagogiczny
 • 985 $b Instytut Nauk o Wychowaniu

Dublin Core