Dziecko z FAS (Płodowy Zespół Alkoholowy) w terapii logopedycznej = Child with Fetal Alcohol Syndrome (FAS) in logopedic therapy

Kolekcja
artykuły
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

MARC

 • 002 $a Dziecko z FAS (Płodowy Zespół Alkoholowy) w terapii logopedycznej = Child with Fetal Alcohol Syndrome (FAS) in logopedic therapy
 • 003 $b 0000-0001-6046-9351
 • 003 $a JOANNA TRZASKALIK (Autor)
 • 003 $a Julia Pyttel (Autor)
 • 004 $a Oryginalny artykuł naukowy
 • 006 $a Forum Logopedyczne
 • 008 $a 2017
 • 011 $a 1732-1301
 • 014 $a https://ptl.katowice.pl/download/forum-logopedyczne-nr-25/
 • 015 $a 141-151
 • 016 $a 0.63
 • 017 $a polski
 • 019 $a Autorki omawiają problemy dotyczące terapii logopedycznej dziecka z FAS (Płodowy Zespół Alkoholowy), prezentują objawy kliniczne zaburzenia, a także omawiają zasady postępowania z dzieckiem.
 • 020 $a The authors discuss educational problems concerning the logopedic therapy of child with Fetal Alcohol Syndrome (FAS), also they show clinical results, disorders and discuss the rules of conducting with such a children.
 • 966 $a językoznawstwo
 • 985 $a Wydział Pedagogiczny
 • 985 $b Instytut Nauk o Wychowaniu

Dublin Core