Factors influencing health-related quality-of-life in Polish colorectal cancer patients without liver metastases

Kolekcja
artykuły
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Tytuł: Factors influencing health-related quality-of-life in Polish colorectal cancer patients without liver metastases
 • Autor/Autorzy:
 • Nazwa czasopisma: Przegląd Lekarski
 • Rok: 2017
 • ISSN: 0033-2240
 • Adres www:: http://www.wple.net/plek/numery_2017/numer-12-2017/636-642.pdf
 • Strony od-do:
  • 634-640
  • 1.08
 • Język: angielski
 • Abstrakt:
  • Wstęp: Znaczące postępy we wczesnym wykrywaniu i leczeniu nowotworów jelita grubego doprowadziły do wydłużenia przeżycia chorych. Zaowocowało to zwiększeniem zainteresowania nad wpływem choroby na jakość życia pacjentów. Celem badania było zidentyfikowanie czynników wpływających na jakość życia uwarunkowaną stanem zdrowia u polskich pacjentów z nowotworem jelita grubego bez przerzutów do wątroby. Materiały i Metodyka: Do badania włączono 180 pacjentów wśród których było 64 (35,6%) kobiety i 116 (64,4%) mężczyzn. Pacjenci włączani byli do badania w trzech ośrodkach w Krakowie (Polska). Kryteriami włączenia było histopatologiczne rozpoznanie nowotworu jelita grubego oraz wiek 18 lub więcej lat. Pacjenci rekrutowani byli pomiędzy czerwcem 2014, a wrześniem 2016 roku i w ramach badania wypełniali polską wersję kwestionariuszy EORTC QLQ-C30, EORTC QLQ-CR29 oraz kwestionariusz socjodemograficzny. Po włączeniu do badania pacjenci klasyfikowani byli do grup pod względem płci, wieku, stanu cywilnego, wykształcenia, aktywności zawodowej, obecności stomii, lokalizacji guza oraz celu leczenia. Wyniki: Głównymi czynnikami wpływającymi na jakość życia uwarunkowaną stanem zdrowia u polskich pacjentów z nowotworem jelita grubego bez przerzutów do wątroby były zaburzenia wzwodu/dolegliwości bólowe w trakcie stosunku płciowego, wzdęcia, niepokój, parcie na stolec, zawstydzenie częstością defekacji, korzystanie ze stomii, problemy z wagą oraz zaburzenia smaku. Problemy psychologiczne były zgłaszane rzadko. Pacjenci podający większe nasilenie objawów oraz gorszą sprawność byli starsi, nie posiadali partnera/ki, byli bezrobotni i mieli założoną stomię. Kobiety charakteryzowały się większym nasileniem objawów w porównaniu do mężczyzn, pacjenci z wyższym wykształceniem podawali większe nasilenie objawów związanych z problemami z defekacją, zawstydzeniem defekacją i korzystaniem ze stomii. Nietrzymanie stolca, problemy ze stomią i defekacją były częstymi problemami zgłaszanym przez pacjentów z nowotworem zlokalizowanym w odbytnicy. Wnioski: Wyniki przedstawione w niniejszej pracy mogą być wykorzystywane przez klinicystów do oceny objawów występujących przed rozpoczęciem leczenia w celu wsparcia doboru odpowiedniego leczenia w oparciu o jego cel i specyficzne objawy pacjenta.
  • Purpose: Substantial improvements in early detection and treatments for colorectal cancer (CRC) have resulted in longer survival. The impact of the disease and its treatment on quality of life have become an important concern. The aim of this study was to identify factors that influence health-related quality-of-life (HRQoL) in Polish CRC patients without liver metastases. Materials and Methods: A total of 180 patients were enrolled into the study, which included 64 (35.6%) females and 116 (64.4%) males. Enrolled patients were recruited in three centers in Krakow, Poland. Patients eligible for inclusion had histopathologically confirmed CRC and were 18years of age or older. Patients were interviewed between June 2014 and September 2016 and completed the Polish version of the EORTC QLQC30, the EORTC QLQ-CR29, and a demographic data questionnaire. The recruited patients were subsequently classified into groups based on gender, age, marital status, education, working status, current stoma status, tumor location, and treatment aim. Results: The main factors influencing HRQoL in Polish CRC patients were impotence/dyspareunia, flatulence, anxiety, stool urgency, embarrassment by defecation pattern and stoma use, weight problems, and trouble with taste. Psychological problems appeared to be uncommon. Groups reporting higher symptoms and lower functioning scores included old, unmarried, unemployed patients with stoma. Females reported higher symptom scores and higher functioning scores than men, patients with a university degree had higher symptom scores on defecation problems, and embarrassment by defecation and stoma use scales. Fecal incontinence/stoma leakage and defecation problems were more common in patients with a tumor located in the rectum. Conclusions: These findings can be used by clinicians to assess symptoms present prior to undergoing treatment, and help customize specific treatments based on treatment aim and symptoms present in the pre-treatment phase.
 • Dyscyplina:
  • pedagogika
  • nauki medyczne

MARC

 • 002 $a Factors influencing health-related quality-of-life in Polish colorectal cancer patients without liver metastases
 • 003 $b 0000-0001-8757-6958
 • 003 $a Brandon Henry (Autor)
 • 003 $a Dominika Paradowska (Autor)
 • 003 $a EWA KUCHARSKA (Autor)
 • 003 $a Ewa Walocha (Autor)
 • 003 $a Krzysztof Tomaszewski (Autor)
 • 003 $a Magda Zarychta (Autor)
 • 003 $a Piotr Skotnicki (Autor)
 • 004 $a Oryginalny artykuł naukowy
 • 006 $a Przegląd Lekarski
 • 008 $a 2017
 • 011 $a 0033-2240
 • 014 $a http://www.wple.net/plek/numery_2017/numer-12-2017/636-642.pdf
 • 015 $a 634-640
 • 016 $a 1.08
 • 017 $a angielski
 • 019 $a Wstęp: Znaczące postępy we wczesnym wykrywaniu i leczeniu nowotworów jelita grubego doprowadziły do wydłużenia przeżycia chorych. Zaowocowało to zwiększeniem zainteresowania nad wpływem choroby na jakość życia pacjentów. Celem badania było zidentyfikowanie czynników wpływających na jakość życia uwarunkowaną stanem zdrowia u polskich pacjentów z nowotworem jelita grubego bez przerzutów do wątroby. Materiały i Metodyka: Do badania włączono 180 pacjentów wśród których było 64 (35,6%) kobiety i 116 (64,4%) mężczyzn. Pacjenci włączani byli do badania w trzech ośrodkach w Krakowie (Polska). Kryteriami włączenia było histopatologiczne rozpoznanie nowotworu jelita grubego oraz wiek 18 lub więcej lat. Pacjenci rekrutowani byli pomiędzy czerwcem 2014, a wrześniem 2016 roku i w ramach badania wypełniali polską wersję kwestionariuszy EORTC QLQ-C30, EORTC QLQ-CR29 oraz kwestionariusz socjodemograficzny. Po włączeniu do badania pacjenci klasyfikowani byli do grup pod względem płci, wieku, stanu cywilnego, wykształcenia, aktywności zawodowej, obecności stomii, lokalizacji guza oraz celu leczenia. Wyniki: Głównymi czynnikami wpływającymi na jakość życia uwarunkowaną stanem zdrowia u polskich pacjentów z nowotworem jelita grubego bez przerzutów do wątroby były zaburzenia wzwodu/dolegliwości bólowe w trakcie stosunku płciowego, wzdęcia, niepokój, parcie na stolec, zawstydzenie częstością defekacji, korzystanie ze stomii, problemy z wagą oraz zaburzenia smaku. Problemy psychologiczne były zgłaszane rzadko. Pacjenci podający większe nasilenie objawów oraz gorszą sprawność byli starsi, nie posiadali partnera/ki, byli bezrobotni i mieli założoną stomię. Kobiety charakteryzowały się większym nasileniem objawów w porównaniu do mężczyzn, pacjenci z wyższym wykształceniem podawali większe nasilenie objawów związanych z problemami z defekacją, zawstydzeniem defekacją i korzystaniem ze stomii. Nietrzymanie stolca, problemy ze stomią i defekacją były częstymi problemami zgłaszanym przez pacjentów z nowotworem zlokalizowanym w odbytnicy. Wnioski: Wyniki przedstawione w niniejszej pracy mogą być wykorzystywane przez klinicystów do oceny objawów występujących przed rozpoczęciem leczenia w celu wsparcia doboru odpowiedniego leczenia w oparciu o jego cel i specyficzne objawy pacjenta.
 • 020 $a Purpose: Substantial improvements in early detection and treatments for colorectal cancer (CRC) have resulted in longer survival. The impact of the disease and its treatment on quality of life have become an important concern. The aim of this study was to identify factors that influence health-related quality-of-life (HRQoL) in Polish CRC patients without liver metastases. Materials and Methods: A total of 180 patients were enrolled into the study, which included 64 (35.6%) females and 116 (64.4%) males. Enrolled patients were recruited in three centers in Krakow, Poland. Patients eligible for inclusion had histopathologically confirmed CRC and were 18years of age or older. Patients were interviewed between June 2014 and September 2016 and completed the Polish version of the EORTC QLQC30, the EORTC QLQ-CR29, and a demographic data questionnaire. The recruited patients were subsequently classified into groups based on gender, age, marital status, education, working status, current stoma status, tumor location, and treatment aim. Results: The main factors influencing HRQoL in Polish CRC patients were impotence/dyspareunia, flatulence, anxiety, stool urgency, embarrassment by defecation pattern and stoma use, weight problems, and trouble with taste. Psychological problems appeared to be uncommon. Groups reporting higher symptoms and lower functioning scores included old, unmarried, unemployed patients with stoma. Females reported higher symptom scores and higher functioning scores than men, patients with a university degree had higher symptom scores on defecation problems, and embarrassment by defecation and stoma use scales. Fecal incontinence/stoma leakage and defecation problems were more common in patients with a tumor located in the rectum. Conclusions: These findings can be used by clinicians to assess symptoms present prior to undergoing treatment, and help customize specific treatments based on treatment aim and symptoms present in the pre-treatment phase.
 • 966 $a pedagogika
 • 966 $a nauki medyczne
 • 985 $a Wydział Pedagogiczny
 • 985 $b Instytut Nauk o Wychowaniu

Dublin Core