Warunki życia z perspektywy osób studiujących w Katowicach w odniesieniu do wybranych polskich miast wojewódzkich cieszących się największą popularnością wśród studentów

Kolekcja
artykuły
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Tytuł: Warunki życia z perspektywy osób studiujących w Katowicach w odniesieniu do wybranych polskich miast wojewódzkich cieszących się największą popularnością wśród studentów
 • Autor/Autorzy:
 • Nazwa czasopisma: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas Zarządzanie
 • Rok: 2018
 • ISSN: 1899-8658
 • DOI: 10.5604/01.3001.0012.0527
 • Adres www:: https://bazekon.uek.krakow.pl/rekord/171513622
 • Strony od-do:
  • 173-190
  • 1
 • Język: polski
 • Abstrakt:
  • Celem artykułu jest określenie oferowanych warunków życia dla osób studiujących w Katowicach oraz w innych wybranych miastach wojewódzkich cieszących się największą popularnością wśród studentów oraz zweryfikowanie, czy warunki życia są powiązane z łączną liczbą studentów w mieście, tj. czy wysoka jakość życia przekłada się na liczbę studentów. W  ramach opracowania autorzy analizują czynniki, które mogą szczególnie wpływać na proces asymilacji osób decydujących się na studia w  danym mieście, m.in. poczucie szczęścia, czyli dobrostan psychiczny, dobrostan społeczny (brak poczucia osamotnienia), poziom cywilizacyjny (obycie z nowymi technologiami, znajomość języków, mobilność czy poziom wykształcenia), stres życiowy czy poziom patologii w mieście. Autorzy uwzględniają także w analizie koszty związane z mieszkaniem i komunikacją publiczną, a także ofertę kulturalną i rozrywkową miast oraz ich infrastrukturę sprzyjającą wypoczynkowi. Analiza warunków życia i próba zestawienia ich z popularnością miasta jako ośrodka akademickiego wśród studentów jest elementem uzupełniającym badanie potencjału akademickiego miast rozumianego jako możliwości, które oferuje potencjalnym studentom dany ośrodek miejski w aspekcie oferty edukacyjnej oraz możliwości rozpoczęcia kariery zawodowej.
  • The goal of the article is to determine the is to define living conditions for students studying in Katowice and selected voivodeship cities enjoying the greatest popularity among the students. The hypothesis to verify whether the conditions of life are correlated with the total number of students in the selected cities; high quality of life - large number of students. Within the publication authors verify widely understood quality of life in a certain place. They analyze factors that may particularly affect the process of assimilation of people who decide to study in a given city, e.g. sense of happiness, mental wellbeing, social welfare (no sense of loneliness), civilizational level (new technologies literacy, knowledge of foreign language or educational background), life stress, level of pathology in a city. In their analysis, the authors also included cultural offer and leisure infrastructure of the cities. Analysis of the conditions of life and their attempt references to popularity among the students is part of study the academic potential of cities. Potential defined as a possibility, which offers students a city in terms of education and start a professional career.

MARC

 • 002 $a Warunki życia z perspektywy osób studiujących w Katowicach w odniesieniu do wybranych polskich miast wojewódzkich cieszących się największą popularnością wśród studentów
 • 003 $a Bartosz Makowiec (Autor)
 • 003 $a Katarzyna Walotek-Ściańska (Autor)
 • 004 $a Oryginalny artykuł naukowy
 • 006 $a Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas Zarządzanie
 • 008 $a 2018
 • 011 $a 1899-8658
 • 013 $a 10.5604/01.3001.0012.0527
 • 014 $a https://bazekon.uek.krakow.pl/rekord/171513622
 • 015 $a 173-190
 • 016 $a 1
 • 017 $a polski
 • 019 $a Celem artykułu jest określenie oferowanych warunków życia dla osób studiujących w Katowicach oraz w innych wybranych miastach wojewódzkich cieszących się największą popularnością wśród studentów oraz zweryfikowanie, czy warunki życia są powiązane z łączną liczbą studentów w mieście, tj. czy wysoka jakość życia przekłada się na liczbę studentów. W  ramach opracowania autorzy analizują czynniki, które mogą szczególnie wpływać na proces asymilacji osób decydujących się na studia w  danym mieście, m.in. poczucie szczęścia, czyli dobrostan psychiczny, dobrostan społeczny (brak poczucia osamotnienia), poziom cywilizacyjny (obycie z nowymi technologiami, znajomość języków, mobilność czy poziom wykształcenia), stres życiowy czy poziom patologii w mieście. Autorzy uwzględniają także w analizie koszty związane z mieszkaniem i komunikacją publiczną, a także ofertę kulturalną i rozrywkową miast oraz ich infrastrukturę sprzyjającą wypoczynkowi. Analiza warunków życia i próba zestawienia ich z popularnością miasta jako ośrodka akademickiego wśród studentów jest elementem uzupełniającym badanie potencjału akademickiego miast rozumianego jako możliwości, które oferuje potencjalnym studentom dany ośrodek miejski w aspekcie oferty edukacyjnej oraz możliwości rozpoczęcia kariery zawodowej.
 • 020 $a The goal of the article is to determine the is to define living conditions for students studying in Katowice and selected voivodeship cities enjoying the greatest popularity among the students. The hypothesis to verify whether the conditions of life are correlated with the total number of students in the selected cities; high quality of life - large number of students. Within the publication authors verify widely understood quality of life in a certain place. They analyze factors that may particularly affect the process of assimilation of people who decide to study in a given city, e.g. sense of happiness, mental wellbeing, social welfare (no sense of loneliness), civilizational level (new technologies literacy, knowledge of foreign language or educational background), life stress, level of pathology in a city. In their analysis, the authors also included cultural offer and leisure infrastructure of the cities. Analysis of the conditions of life and their attempt references to popularity among the students is part of study the academic potential of cities. Potential defined as a possibility, which offers students a city in terms of education and start a professional career.

Dublin Core