Między dzieciństwem a dorosłością : dzieci odkrywają przyrodę

Kolekcja
artykuły
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Tytuł: Między dzieciństwem a dorosłością : dzieci odkrywają przyrodę
 • Autor/Autorzy: Eugenia Laska (Autor)
 • Nazwa czasopisma: Nauczyciel i Szkoła
 • Rok: 2017
 • ISSN: 1426-9899
 • Adres www:: https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/index.php/nis/article/view/920
 • Strony od-do:
  • 25-37
  • 0.71
 • Język: polski
 • Abstrakt:
  • Edukacja ekologiczna stała się wyzwaniem i koniecznością współczesnych czasów. Jedynie wspólny wysiłek wszystkich ludzi podejmowany w każdym miejscu: w domu, w pracy, w szkole, w czasie wypoczynku, jest w stanie zahamować i poprawić jakość naszego życia i zdrowia. Szeroko rozumiana edukacja ekologiczna jest procesem złożonym, długotrwałym, wymagającym oddziaływań edukacyjnych.
  • Between choldhood and adulthood - children discover nature Environmental education has become a challenge and necessity of modern times. Only the joint efforts of all people: at home, at work, at school, in their leisure time, is it possible for us to improve our quality of life and health. The widely understood notion of ecological education is a complex, long-term, demanding educational activity. The article discusses some aspects of the environmental education of the child through the prism of childhood, children and the forms of the environmental education of the child.

MARC

 • 002 $a Między dzieciństwem a dorosłością : dzieci odkrywają przyrodę
 • 003 $a Eugenia Laska (Autor)
 • 004 $a Oryginalny artykuł naukowy
 • 006 $a Nauczyciel i Szkoła
 • 008 $a 2017
 • 011 $a 1426-9899
 • 014 $a https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/index.php/nis/article/view/920
 • 015 $a 25-37
 • 016 $a 0.71
 • 017 $a polski
 • 019 $a Edukacja ekologiczna stała się wyzwaniem i koniecznością współczesnych czasów. Jedynie wspólny wysiłek wszystkich ludzi podejmowany w każdym miejscu: w domu, w pracy, w szkole, w czasie wypoczynku, jest w stanie zahamować i poprawić jakość naszego życia i zdrowia. Szeroko rozumiana edukacja ekologiczna jest procesem złożonym, długotrwałym, wymagającym oddziaływań edukacyjnych.
 • 020 $a Between choldhood and adulthood - children discover nature Environmental education has become a challenge and necessity of modern times. Only the joint efforts of all people: at home, at work, at school, in their leisure time, is it possible for us to improve our quality of life and health. The widely understood notion of ecological education is a complex, long-term, demanding educational activity. The article discusses some aspects of the environmental education of the child through the prism of childhood, children and the forms of the environmental education of the child.

Dublin Core