Uchwała nr 17/2021/2022 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 15 marca 2022 r. W sprawie: wyrażenia opinii na temat zasadności wystąpienia z wnioskiem o nadanie dr. Pawłowi Nowakowskiemu Medalu Brązowego za Długoletnią Służbę

Kolekcja
Akty prawne
Pobierz opis bibliograficzny