Współcześni menedżerowie w zarządzaniu talentami w środowisku międzynarodowym

Kolekcja
artykuły
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Tytuł: Współcześni menedżerowie w zarządzaniu talentami w środowisku międzynarodowym
 • Autor/Autorzy:
 • Nazwa czasopisma: Perspektywy Kultury
 • Rok: 2018
 • ISSN: 2081-1446
 • Adres www:: https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/pk/article/view/1816
 • Strony od-do:
  • 77-95
  • 1.12
 • Język: polski
 • Abstrakt:
  • Celem artykułu jest analiza problematyki zarządzania talentami jako jednego z ważnych wyzwań w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi, z uwzględnieniem znaczenia uwarunkowań kulturowych oraz wskazanie szczególnej roli i umiejętności współczesnych menedżerów międzynarodowych w zarządzaniu talentami. W nawiązaniu do licznych źródeł i wyników badań, autorki podkreślają, że problematyka zarządzania talentami w kontekście międzynarodowym jest ważna i aktualna, w której coraz bardziej akcentuje się znaczenie menedżerów. W pierwszej części artykułu wyjaśniono pojęcia talent, zarządzanie talentami oraz jego znaczenie w mędzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi. Następnie przedstawiono kompetencje menedżerów międzynarodowych, omówiono również wpływ warunkowań kulturowych na ich pracę. W ostatniej części artykułu opisano błędy menedżerów w zarządzaniu talentami. W podsumowaniu wskazano zmiany w obszarze zarządzania talentami, podkreślono rolę kompetencji menedżerów międzynarodowych w zarządzaniu talentami.
  • Cooperative managers in the management of Talents in the International Environment The aim of this article is to analyze talent management issues as one with important challenges in international human resource management in terms of cultural conditioning and the specific role and skills of contemporary international managers in talent management. Referring to the various sources and results of the research, to which the authors express their conviction that the problem of talent management in the international context is very up‑to‑date, in which the special importance of managers is increasingly emphasized. The first part of the article explains the concepts of talent, talent management and its importance in international human resource management. Then, the competencies of international managers were presented, and the impact of cultural conditions on their work. The last part of this article describes managers’ mistakes in talent management in international organizations. The summary highlights the changes in talent management and the role of international managerial competences in talent management.
 • Dyscyplina: nauki o polityce i administracji

MARC

 • 002 $a Współcześni menedżerowie w zarządzaniu talentami w środowisku międzynarodowym
 • 003 $b 0000-0002-9201-9889
 • 003 $a AGNIESZKA KNAP-STEFANIUK (Autor)
 • 003 $a Wioleta Karna (Autor)
 • 004 $a Oryginalny artykuł naukowy
 • 006 $a Perspektywy Kultury
 • 008 $a 2018
 • 011 $a 2081-1446
 • 014 $a https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/pk/article/view/1816
 • 015 $a 77-95
 • 016 $a 1.12
 • 017 $a polski
 • 019 $a Celem artykułu jest analiza problematyki zarządzania talentami jako jednego z ważnych wyzwań w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi, z uwzględnieniem znaczenia uwarunkowań kulturowych oraz wskazanie szczególnej roli i umiejętności współczesnych menedżerów międzynarodowych w zarządzaniu talentami. W nawiązaniu do licznych źródeł i wyników badań, autorki podkreślają, że problematyka zarządzania talentami w kontekście międzynarodowym jest ważna i aktualna, w której coraz bardziej akcentuje się znaczenie menedżerów. W pierwszej części artykułu wyjaśniono pojęcia talent, zarządzanie talentami oraz jego znaczenie w mędzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi. Następnie przedstawiono kompetencje menedżerów międzynarodowych, omówiono również wpływ warunkowań kulturowych na ich pracę. W ostatniej części artykułu opisano błędy menedżerów w zarządzaniu talentami. W podsumowaniu wskazano zmiany w obszarze zarządzania talentami, podkreślono rolę kompetencji menedżerów międzynarodowych w zarządzaniu talentami.
 • 020 $a Cooperative managers in the management of Talents in the International Environment The aim of this article is to analyze talent management issues as one with important challenges in international human resource management in terms of cultural conditioning and the specific role and skills of contemporary international managers in talent management. Referring to the various sources and results of the research, to which the authors express their conviction that the problem of talent management in the international context is very up‑to‑date, in which the special importance of managers is increasingly emphasized. The first part of the article explains the concepts of talent, talent management and its importance in international human resource management. Then, the competencies of international managers were presented, and the impact of cultural conditions on their work. The last part of this article describes managers’ mistakes in talent management in international organizations. The summary highlights the changes in talent management and the role of international managerial competences in talent management.
 • 966 $a nauki o polityce i administracji
 • 985 $a Wydział Pedagogiczny
 • 985 $b Instytut Nauk o Polityce i Administracji

Dublin Core

Pliki

Knap-Stefaniu_współcześni.pdf (341 KB)

 • Licencja: CC BY 4.0
 • Wersja tekstu: Ostateczna opublikowana
 • Dostępność: Publiczny