Zabawki w cyfrowym świecie : implikacje edukacyjne = Toys in the Digital World : Educational Implications

Kolekcja
artykuły
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Tytuł: Zabawki w cyfrowym świecie : implikacje edukacyjne = Toys in the Digital World : Educational Implications
 • Autor/Autorzy: IRENA PULAK (Autor)
 • Nazwa czasopisma: Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce
 • Rok: 2018
 • ISSN: 1896-2327
 • DOI: 10.14632/eetp.2018.13.49.189
 • Adres www:: https://www.bing.com/search?q=10.14632%2Feetp.2018.13.49.189&cvid=1dd510424c824aea8516aa3a940b8e96&aqs=edge..69i57j69i11004.1034j0j1&pglt=43&FORM=ANNAB1&PC=U531
 • Strony od-do:
  • 189-201
  • 0.81
 • Język: polski
 • Abstrakt:
  • Celem opracowania jest ukazanie trendów, jakie zachodzą współcześnie w procesie rozwoju zabawek bazujących na technologiach cyfrowych, i związanych z tym implikacji. W artykule opisano główne przeobrażenia dokonujące się w świecie zabawek pod wpływem ekspansji mediów i technologii cyfrowych oraz wynikające z tego faktu konsekwencje dla rodziców i opiekunów. Przedstawiono przykłady elektronicznych zabawek i ich możliwości. Omówiono również różnorodne aspekty i konteksty oddziaływania nowych mediów, które dzieci bardzo często traktują jako przedmioty służące do zabawy. W dzisiejszym świecie rzeczywistość coraz bardziej miesza się z przestrzenią wirtualną. Dotyczy to szczególnie doświadczeń dzieci, gdyż to właśnie dla nich obie one stanowią już naturalne środowisko dorastania i rozwoju. W wielu sytuacjach technologia tak głęboko przenika naszą codzienność, że coraz trudniej wytyczyć wyraźną granicę pomiędzy nimi. Rodzi to istotne konsekwencje dla procesu kształcenia i wychowania młodego pokolenia oraz może wpływać na jakość relacji dziecka z rodzicem.
  • In the modern world, real environment is increasingly mixed with virtual environment. This problem particularly applies to children’s experiences, because both of these environments are already natural for them. In many situations, technology so deeply interferes with our everyday life that it is difficult to draw a clear border between real and virtual experiences. It results with important consequences for the education and upbringing of the young generation, and it may affect the quality of the child-parent relationship. The aim of this study is to show the trends currently observed in the development of toys based on digital technologies, and related implications. The main transformations taking place in the world of toys under the influence of media and the expansion of digital technologies, as well as the resulting consequences for parents, are described. Examples of such toys and their possibilities are presented. Various aspects and contexts of the impact of new media are discussed, as the media are often used by children for play.
 • Dyscyplina: pedagogika

MARC

 • 002 $a Zabawki w cyfrowym świecie : implikacje edukacyjne = Toys in the Digital World : Educational Implications
 • 003 $b 0000-0002-7735-4590
 • 003 $a IRENA PULAK (Autor)
 • 004 $a Oryginalny artykuł naukowy
 • 006 $a Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce
 • 008 $a 2018
 • 011 $a 1896-2327
 • 013 $a 10.14632/eetp.2018.13.49.189
 • 014 $a https://www.bing.com/search?q=10.14632%2Feetp.2018.13.49.189&cvid=1dd510424c824aea8516aa3a940b8e96&aqs=edge..69i57j69i11004.1034j0j1&pglt=43&FORM=ANNAB1&PC=U531
 • 015 $a 189-201
 • 016 $a 0.81
 • 017 $a polski
 • 019 $a Celem opracowania jest ukazanie trendów, jakie zachodzą współcześnie w procesie rozwoju zabawek bazujących na technologiach cyfrowych, i związanych z tym implikacji. W artykule opisano główne przeobrażenia dokonujące się w świecie zabawek pod wpływem ekspansji mediów i technologii cyfrowych oraz wynikające z tego faktu konsekwencje dla rodziców i opiekunów. Przedstawiono przykłady elektronicznych zabawek i ich możliwości. Omówiono również różnorodne aspekty i konteksty oddziaływania nowych mediów, które dzieci bardzo często traktują jako przedmioty służące do zabawy. W dzisiejszym świecie rzeczywistość coraz bardziej miesza się z przestrzenią wirtualną. Dotyczy to szczególnie doświadczeń dzieci, gdyż to właśnie dla nich obie one stanowią już naturalne środowisko dorastania i rozwoju. W wielu sytuacjach technologia tak głęboko przenika naszą codzienność, że coraz trudniej wytyczyć wyraźną granicę pomiędzy nimi. Rodzi to istotne konsekwencje dla procesu kształcenia i wychowania młodego pokolenia oraz może wpływać na jakość relacji dziecka z rodzicem.
 • 020 $a In the modern world, real environment is increasingly mixed with virtual environment. This problem particularly applies to children’s experiences, because both of these environments are already natural for them. In many situations, technology so deeply interferes with our everyday life that it is difficult to draw a clear border between real and virtual experiences. It results with important consequences for the education and upbringing of the young generation, and it may affect the quality of the child-parent relationship. The aim of this study is to show the trends currently observed in the development of toys based on digital technologies, and related implications. The main transformations taking place in the world of toys under the influence of media and the expansion of digital technologies, as well as the resulting consequences for parents, are described. Examples of such toys and their possibilities are presented. Various aspects and contexts of the impact of new media are discussed, as the media are often used by children for play.
 • 966 $a pedagogika
 • 985 $a Wydział Pedagogiczny
 • 985 $b Instytut Nauk o Wychowaniu

Dublin Core

Pliki

Sadowska_Zabawy.pdf (159 KB)

 • Licencja: CC BY-ND 4.0
 • Wersja tekstu: Ostateczna opublikowana
 • Dostępność: Publiczny