Zapobieganie zakażeniom szpitalnym w perspektywie behawioralnej = Prevention of healthcare associated infections – behavioural perspective

Kolekcja
artykuły
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Tytuł: Zapobieganie zakażeniom szpitalnym w perspektywie behawioralnej = Prevention of healthcare associated infections – behavioural perspective
 • Autor/Autorzy:
 • Nazwa czasopisma: Hygeia Public Health
 • Rok: 2018
 • ISSN: 1509-1945
 • Adres www:: http://www.h-ph.pl/hyg.php?opc=AR&lng=pl&art=723
 • Strony od-do:
  • 333-339
  • 0.85
 • Język: polski
 • Abstrakt:
  • Zapobieganie zakażeniom szpitalnym jest ściśle uzależnione od właściwego przestrzegania procedur higieny rąk przez personel medyczny. W niniejszym artykule zostały przedstawione i ocenione pod kątem skuteczności obecnie obowiązujące strategie i procedury służące zwiększeniu przestrzegania zasad higieny rąk w służbie zdrowia. Ze względu na to, że przestrzeganie zasad higieny rąk wciąż pozostaje na niezadawalającym poziomie, a w konsekwencji częstotliwość występowania zakażeń szpitalnych jest wysoka, należy poszukiwać nowych, bardziej efektywnych sposobów walki z zakażeniami związanymi z opieką zdrowotną. W celu ich znalezienia proponujemy przyjąć perspektywę nauk behawioralnych. Wyniki dotychczasowych badań opartych na wiedzy z zakresu nauk behawioralnych pozwalają twierdzić, że możliwe jest opracowanie metod, które w znacznym stopniu poprawią przestrzeganie zasad higieny rąk przez personel medyczny. Co istotne, wdrożenie takiego rodzaju metod jest stosunkowo proste, a dodatkowo nie generuje wysokich kosztów dla systemu opieki zdrowotnej.
  • Prevention of nosocomial (hospital-acquired) infections is very much dependent on medical personnel strictly complying with the procedures for hand hygiene. This article presents and evaluates the effectiveness of the strategies and procedures currently in force for increasing compliance with the rules for hand hygiene by health care personnel. Due to the fact that compliance with the rules governing hand hygiene still remains at an unsatisfactory level, the frequency of nosocomial infections is high. New and more effective methods of combating health care associated infections should be sought and for this purpose, we suggest adopting a behavioural sciences approach. Results of previous studies in the field of behavioural sciences indicate that it is possible to develop methods that will significantly improve compliance with the rules for hand hygiene by medical personnel. Most importantly, implementing methods of this kind is relatively simple and in addition, does not generate high costs for the health care system.
 • Dyscyplina: nauki o polityce i administracji

MARC

 • 002 $a Zapobieganie zakażeniom szpitalnym w perspektywie behawioralnej = Prevention of healthcare associated infections – behavioural perspective
 • 003 $a Julia Stanek (Autor)
 • 003 $a RADOSŁAW ZYZIK (Autor)
 • 003 $b 0000-0002-5482-4481
 • 004 $a Oryginalny artykuł naukowy
 • 006 $a Hygeia Public Health
 • 008 $a 2018
 • 011 $a 1509-1945
 • 014 $a http://www.h-ph.pl/hyg.php?opc=AR&lng=pl&art=723
 • 015 $a 333-339
 • 016 $a 0.85
 • 017 $a polski
 • 019 $a Zapobieganie zakażeniom szpitalnym jest ściśle uzależnione od właściwego przestrzegania procedur higieny rąk przez personel medyczny. W niniejszym artykule zostały przedstawione i ocenione pod kątem skuteczności obecnie obowiązujące strategie i procedury służące zwiększeniu przestrzegania zasad higieny rąk w służbie zdrowia. Ze względu na to, że przestrzeganie zasad higieny rąk wciąż pozostaje na niezadawalającym poziomie, a w konsekwencji częstotliwość występowania zakażeń szpitalnych jest wysoka, należy poszukiwać nowych, bardziej efektywnych sposobów walki z zakażeniami związanymi z opieką zdrowotną. W celu ich znalezienia proponujemy przyjąć perspektywę nauk behawioralnych. Wyniki dotychczasowych badań opartych na wiedzy z zakresu nauk behawioralnych pozwalają twierdzić, że możliwe jest opracowanie metod, które w znacznym stopniu poprawią przestrzeganie zasad higieny rąk przez personel medyczny. Co istotne, wdrożenie takiego rodzaju metod jest stosunkowo proste, a dodatkowo nie generuje wysokich kosztów dla systemu opieki zdrowotnej.
 • 020 $a Prevention of nosocomial (hospital-acquired) infections is very much dependent on medical personnel strictly complying with the procedures for hand hygiene. This article presents and evaluates the effectiveness of the strategies and procedures currently in force for increasing compliance with the rules for hand hygiene by health care personnel. Due to the fact that compliance with the rules governing hand hygiene still remains at an unsatisfactory level, the frequency of nosocomial infections is high. New and more effective methods of combating health care associated infections should be sought and for this purpose, we suggest adopting a behavioural sciences approach. Results of previous studies in the field of behavioural sciences indicate that it is possible to develop methods that will significantly improve compliance with the rules for hand hygiene by medical personnel. Most importantly, implementing methods of this kind is relatively simple and in addition, does not generate high costs for the health care system.
 • 966 $a nauki o polityce i administracji
 • 985 $a Wydział Pedagogiczny
 • 985 $b Instytut Nauk o Polityce i Administracji

Dublin Core

Pliki

Zyzik_Zapobieganie.pdf (111 KB)

 • Licencja: Licencja Repozytorium
 • Wersja tekstu: Ostateczna opublikowana
 • Dostępność: Publiczny