Persuasion strategies in Polish advertisements addressed to young people = Strategie perswazyjne w polskich reklamach skierowanych do ludzi młodych

Kolekcja
artykuły
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Tytuł: Persuasion strategies in Polish advertisements addressed to young people = Strategie perswazyjne w polskich reklamach skierowanych do ludzi młodych
 • Autor/Autorzy: Katarzyna Walotek-Ściańska (Autor)
 • Nazwa czasopisma: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas Zarządzanie
 • Rok: 2017
 • ISSN: 1899-8658
 • DOI: 10.5604/01.3001.0010.2886
 • Adres www:: https://zeszytyhumanitas.pl/resources/html/article/details?id=151152
 • Strony od-do:
  • 131-146
  • 1.05
 • Język: angielski
 • Abstrakt:
  • Celem artykułu jest analiza technik perswazyjnych stosowanych w polskich komunikatach reklamowych skierowanych do dzieci i młodzieży. W artykule zamieszczam opis najważniejszych i najczęściej wykorzystywanych mechanizmów psychologicznych w aktach perswazyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży. Podkreślam, że czynnikiem warunkującym właściwy wybór strategii perswazyjnej jest precyzyjna analiza stylu życia i hierarchii potrzeb grupy docelowej. Podaję przykłady kampanii reklamowych, które zostały najlepiej zapamiętane i wskazane przez studentów za najsilniej oddziałujące, z którymi pracowałam w grupach fokusowych. Wskazuję, że współczesny młody człowiek to przedstawiciel pokolenia sieci, "homo irretitus", raczej prosument niż konsument, przyzwyczajony do myślenia nielinearnego, zniecierpliwiony liczbą informacji, oczekujący fascynujących historii i komunikatów wzbudzających emocje.
  • The aim of the paper is to analyze the persuasive techniques used in the Polish advertisements addressed to children and youth. It describes the main and the most frequently used psychological mechanisms found in the persuasive acts intended for children and youth. I emphasize the precise analysis of the lifestyle and the hierarchy of needs in the target group is the factor determining the right choice of a persuasion strategy. I present examples of advertising campaigns that were the most memorable and were considered as exerting the strongest influence — according to the students I have worked with in focus groups. I point out that a contemporary young individual is a representative of the network generation, "homo irretitus", a prosumer rather than a consumer, used to non-linear thinking, irritated by the amount of information, expecting fascinating stories and messages that stir emotions.

MARC

 • 002 $a Persuasion strategies in Polish advertisements addressed to young people = Strategie perswazyjne w polskich reklamach skierowanych do ludzi młodych
 • 003 $a Katarzyna Walotek-Ściańska (Autor)
 • 004 $a Oryginalny artykuł naukowy
 • 006 $a Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas Zarządzanie
 • 008 $a 2017
 • 011 $a 1899-8658
 • 013 $a 10.5604/01.3001.0010.2886
 • 014 $a https://zeszytyhumanitas.pl/resources/html/article/details?id=151152
 • 015 $a 131-146
 • 016 $a 1.05
 • 017 $a angielski
 • 019 $a Celem artykułu jest analiza technik perswazyjnych stosowanych w polskich komunikatach reklamowych skierowanych do dzieci i młodzieży. W artykule zamieszczam opis najważniejszych i najczęściej wykorzystywanych mechanizmów psychologicznych w aktach perswazyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży. Podkreślam, że czynnikiem warunkującym właściwy wybór strategii perswazyjnej jest precyzyjna analiza stylu życia i hierarchii potrzeb grupy docelowej. Podaję przykłady kampanii reklamowych, które zostały najlepiej zapamiętane i wskazane przez studentów za najsilniej oddziałujące, z którymi pracowałam w grupach fokusowych. Wskazuję, że współczesny młody człowiek to przedstawiciel pokolenia sieci, "homo irretitus", raczej prosument niż konsument, przyzwyczajony do myślenia nielinearnego, zniecierpliwiony liczbą informacji, oczekujący fascynujących historii i komunikatów wzbudzających emocje.
 • 020 $a The aim of the paper is to analyze the persuasive techniques used in the Polish advertisements addressed to children and youth. It describes the main and the most frequently used psychological mechanisms found in the persuasive acts intended for children and youth. I emphasize the precise analysis of the lifestyle and the hierarchy of needs in the target group is the factor determining the right choice of a persuasion strategy. I present examples of advertising campaigns that were the most memorable and were considered as exerting the strongest influence — according to the students I have worked with in focus groups. I point out that a contemporary young individual is a representative of the network generation, "homo irretitus", a prosumer rather than a consumer, used to non-linear thinking, irritated by the amount of information, expecting fascinating stories and messages that stir emotions.

Dublin Core