What we would like to know and what we prefer not to know : contribution to the value of personal knowledge and ignorance

Kolekcja
artykuły
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Tytuł: What we would like to know and what we prefer not to know : contribution to the value of personal knowledge and ignorance
 • Autor/Autorzy: Krzysztof Mudyń (Autor)
 • Nazwa czasopisma: Sztuka Leczenia
 • Rok: 2017
 • ISSN: 1234-7175
 • Adres www:: http://www.sztukaleczenia.pl/pub/2017/1/Strony_od_sztuka_leczenia_01-2017-4.pdf
 • Strony od-do:
  • 23-31
  • 0.66
 • Język: angielski
 • Abstrakt:
  • Co chcielibyśmy wiedzieć, a czego wolimy nie wiedzieć? Empiryczny przyczynek do wartości wiedzy i niewiedzy Za pośrednictwem Internetu uzyskano odpowiedzi od 48 respondentów (24 kobiet, 24 mężczyzn) w wieku 21–72 lat, których poproszono o sformułowanie pytań trojakiego rodzaju: 1) takich, na które chcieliby znać odpowiedź i mają nadzieję, że kiedyś ją uzyskają, 2) na które chcieliby znać odpowiedź, lecz uważają to za niemożliwe, 3) które są dla nich ważne, lecz na które wolą nie znać odpowiedzi. Uzyskane wypowiedzi (w formie pytań) przeanalizowano pod kątem dwóch kryteriów: 1) osobiste vs nieosobiste, oraz 2) perspektywy czasowej (dotyczące przyszłości, dotyczące przeszłości vs pytania „ponadczasowe”. Wśród młodszych respondentów (21–38 lat) przeważały pytania osobiste (52%), podczas gdy u starszych (46–72 lata) stanowiły one tylko 30% (chi-kwadrat = 10,8; p = 0,001). Wśród pytań związanych z niechcianymi odpowiedziami – niezależnie od grupy wieku – dominowały pytania o charakterze osobistym (85%), a zarazem dotyczące przyszłości (81%). Podkreślić warto, że 45% niechcianych odpowiedzi dotyczyło okoliczności śmierci własnej lub osób bliskich. W nawiązaniu do rozpatrywanego problemu, autor sygnalizuje potrzebę skali umożliwiającej równoczesne porównywanie kosztów i profi tów tej samej informacji w płaszczyźnie emocjonalnej, pragmatyczno-behawioralnej i poznawczej.
  • The article presents result of survey of 48 people (24 women, 24 men), aged 21 to 72 years, who were asked via email to formulate three types of questions: 1) questions whose answers they would like to know and hope to get in the future; 2) questions whose answers they would like to know, but think this is impossible; 3) questions they regard as important to them, but whose answers they would prefer not to know. The responses received (in the form of questions) were further analyzed against two criteria: 1) personal versus impersonal; and 2) time perspective (future- or past-related, or “timeless”). Personal questions were more frequently (52%) asked by younger respondents (aged 21 to 38), while among older ones (aged 46 to 72) they made up for only 30% (χ2 = 10.8; p = 0.001). Within the third set of questions with undesirable answers personal questions (85%) and questions related to the future were in majority, regardless of the age group. It should be emphasized that 45% of undesirable answers referred to the circumstances of one’s own or closed ones’ death. In relation to the problem examined here, the author indicates a need for a benchmark to simultaneously compare costs and benefi ts of the same information in the emotional, pragmatic and behavioral as well as cognitive levels.
 • Dyscyplina: psychologia

MARC

 • 002 $a What we would like to know and what we prefer not to know : contribution to the value of personal knowledge and ignorance
 • 003 $a Krzysztof Mudyń (Autor)
 • 004 $a Oryginalny artykuł naukowy
 • 006 $a Sztuka Leczenia
 • 008 $a 2017
 • 011 $a 1234-7175
 • 014 $a http://www.sztukaleczenia.pl/pub/2017/1/Strony_od_sztuka_leczenia_01-2017-4.pdf
 • 015 $a 23-31
 • 016 $a 0.66
 • 017 $a angielski
 • 019 $a Co chcielibyśmy wiedzieć, a czego wolimy nie wiedzieć? Empiryczny przyczynek do wartości wiedzy i niewiedzy Za pośrednictwem Internetu uzyskano odpowiedzi od 48 respondentów (24 kobiet, 24 mężczyzn) w wieku 21–72 lat, których poproszono o sformułowanie pytań trojakiego rodzaju: 1) takich, na które chcieliby znać odpowiedź i mają nadzieję, że kiedyś ją uzyskają, 2) na które chcieliby znać odpowiedź, lecz uważają to za niemożliwe, 3) które są dla nich ważne, lecz na które wolą nie znać odpowiedzi. Uzyskane wypowiedzi (w formie pytań) przeanalizowano pod kątem dwóch kryteriów: 1) osobiste vs nieosobiste, oraz 2) perspektywy czasowej (dotyczące przyszłości, dotyczące przeszłości vs pytania „ponadczasowe”. Wśród młodszych respondentów (21–38 lat) przeważały pytania osobiste (52%), podczas gdy u starszych (46–72 lata) stanowiły one tylko 30% (chi-kwadrat = 10,8; p = 0,001). Wśród pytań związanych z niechcianymi odpowiedziami – niezależnie od grupy wieku – dominowały pytania o charakterze osobistym (85%), a zarazem dotyczące przyszłości (81%). Podkreślić warto, że 45% niechcianych odpowiedzi dotyczyło okoliczności śmierci własnej lub osób bliskich. W nawiązaniu do rozpatrywanego problemu, autor sygnalizuje potrzebę skali umożliwiającej równoczesne porównywanie kosztów i profi tów tej samej informacji w płaszczyźnie emocjonalnej, pragmatyczno-behawioralnej i poznawczej.
 • 020 $a The article presents result of survey of 48 people (24 women, 24 men), aged 21 to 72 years, who were asked via email to formulate three types of questions: 1) questions whose answers they would like to know and hope to get in the future; 2) questions whose answers they would like to know, but think this is impossible; 3) questions they regard as important to them, but whose answers they would prefer not to know. The responses received (in the form of questions) were further analyzed against two criteria: 1) personal versus impersonal; and 2) time perspective (future- or past-related, or “timeless”). Personal questions were more frequently (52%) asked by younger respondents (aged 21 to 38), while among older ones (aged 46 to 72) they made up for only 30% (χ2 = 10.8; p = 0.001). Within the third set of questions with undesirable answers personal questions (85%) and questions related to the future were in majority, regardless of the age group. It should be emphasized that 45% of undesirable answers referred to the circumstances of one’s own or closed ones’ death. In relation to the problem examined here, the author indicates a need for a benchmark to simultaneously compare costs and benefi ts of the same information in the emotional, pragmatic and behavioral as well as cognitive levels.
 • 966 $a psychologia

Dublin Core

Pliki

Mudyń K_What we....pdf (86,8 KB)

 • Licencja: Licencja Repozytorium
 • Wersja tekstu: Ostateczna opublikowana
 • Dostępność: Publiczny