The Demand of the Other in Paul Ricoeur's Philosophical Hermeneutics

Kolekcja
artykuły
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Tytuł: The Demand of the Other in Paul Ricoeur's Philosophical Hermeneutics
 • Autor/Autorzy: Małgorzata Hołda (Autor)
 • Nazwa czasopisma: Logos i Ethos
 • Rok: 2017
 • ISSN: 0867-8308
 • DOI: 10.15633/lie.2122
 • Strony od-do:
  • 71-88
  • 1
 • Język: angielski
 • Abstrakt:
  • Nakaz Drugiego w hermeneutyce filozoficznej Paula Ricoeura W artykule proponuję spojrzenie na etykę Paula Ricoeura i nakaz Drugiego pod kątem treści poruszanych w jego dziele ''O sobie samym jako innym'', takich jak: ,"ja" i Drugi, który cierpi, przyjaźń, ,"dobre życie" rozumiane jako teologiczny horyzont ludzkiej egzystencji. Moim celem jest ukazanie, że Ricoeur sytuuje nakaz Drugiego w ,"rozumieniu", które jest pojmowane jako fundamentalny sposób bycia-w-świecie. Etyka Ricoeura obejmuje przede wszystkim zagadanienie podatności na zranienie, wzajemną odpowiedzialność, dobroć i troskliwość. Ricoeur twierdzi, że prawdziwa odpowiedź na nakaz Drugiego równa się wartościowemu, spełnionemu życiu i wyraża się w jego narracyjnej spójności. Artykuł podejmuje również temat debaty pomiędzy Ricoeurem i Levinasem wokół relacji ,"ja" i "ty", i różnic w podejściu do niej: model Ricoeura zakłada odpowiedź Drugiego, podczas gdy Levinas mówi o relacji, która nie musi być oparta na wzajemności.
  • The Demand of the Other in Paul Ricoeur's Philosophical Hermeneutics The article proposes to view Paul Ricoeur's ethics and the demand of the Other from the perspectives that are mostly explicated in his seminal ''Oneself as Another", namely: the self and the suffering Other, friendship, the capable human being, and the notion of 'the good life' seen as the teleological horizon of a human life. My attempt is to demonstrate that for Ricoeur the demand of the Other is set on the premise of understanding viewed as the fundamental mode of being-in-the world, and that his ethics of the Other comprises mainly such phenomena as mutual vulnerability, the self's indebtedness to the Other and reliance on the Other, as well as an expression of the feelings of benevolence and solicitude. Significantly, for Ricouer the genuine response to the demand of the Other equals a worthy, fulfilled life manifested in the narrative coherence of a life. This article also touches upon the debate between Ricoeur and Levinas regarding 'I' and 'Thou' relation and the underlying difference in their approach to alterity; Ricœur’s presupposition of the response of the Other and Levinas’s model which does not entangle reciprocity.
 • Dyscyplina: pedagogika

MARC

 • 002 $a The Demand of the Other in Paul Ricoeur's Philosophical Hermeneutics
 • 003 $a Małgorzata Hołda (Autor)
 • 004 $a Oryginalny artykuł naukowy
 • 006 $a Logos i Ethos
 • 008 $a 2017
 • 011 $a 0867-8308
 • 013 $a 10.15633/lie.2122
 • 015 $a 71-88
 • 016 $a 1
 • 017 $a angielski
 • 019 $a Nakaz Drugiego w hermeneutyce filozoficznej Paula Ricoeura W artykule proponuję spojrzenie na etykę Paula Ricoeura i nakaz Drugiego pod kątem treści poruszanych w jego dziele ''O sobie samym jako innym'', takich jak: ,"ja" i Drugi, który cierpi, przyjaźń, ,"dobre życie" rozumiane jako teologiczny horyzont ludzkiej egzystencji. Moim celem jest ukazanie, że Ricoeur sytuuje nakaz Drugiego w ,"rozumieniu", które jest pojmowane jako fundamentalny sposób bycia-w-świecie. Etyka Ricoeura obejmuje przede wszystkim zagadanienie podatności na zranienie, wzajemną odpowiedzialność, dobroć i troskliwość. Ricoeur twierdzi, że prawdziwa odpowiedź na nakaz Drugiego równa się wartościowemu, spełnionemu życiu i wyraża się w jego narracyjnej spójności. Artykuł podejmuje również temat debaty pomiędzy Ricoeurem i Levinasem wokół relacji ,"ja" i "ty", i różnic w podejściu do niej: model Ricoeura zakłada odpowiedź Drugiego, podczas gdy Levinas mówi o relacji, która nie musi być oparta na wzajemności.
 • 020 $a The Demand of the Other in Paul Ricoeur's Philosophical Hermeneutics The article proposes to view Paul Ricoeur's ethics and the demand of the Other from the perspectives that are mostly explicated in his seminal ''Oneself as Another", namely: the self and the suffering Other, friendship, the capable human being, and the notion of 'the good life' seen as the teleological horizon of a human life. My attempt is to demonstrate that for Ricoeur the demand of the Other is set on the premise of understanding viewed as the fundamental mode of being-in-the world, and that his ethics of the Other comprises mainly such phenomena as mutual vulnerability, the self's indebtedness to the Other and reliance on the Other, as well as an expression of the feelings of benevolence and solicitude. Significantly, for Ricouer the genuine response to the demand of the Other equals a worthy, fulfilled life manifested in the narrative coherence of a life. This article also touches upon the debate between Ricoeur and Levinas regarding 'I' and 'Thou' relation and the underlying difference in their approach to alterity; Ricœur’s presupposition of the response of the Other and Levinas’s model which does not entangle reciprocity.
 • 966 $a pedagogika

Dublin Core