Symulacja jako metoda wizualizacji problemu = Simulation as a method of problem visualization

Kolekcja
artykuły
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

MARC

 • 002 $a Symulacja jako metoda wizualizacji problemu = Simulation as a method of problem visualization
 • 003 $b 0000-0002-9610-997X
 • 003 $a DANUTA SMOŁUCHA (Autor)
 • 004 $a Oryginalny artykuł naukowy
 • 006 $a Episteme
 • 008 $a 2017
 • 011 $a 0165-0904
 • 014 $a https://www.researchgate.net/publication/323800118_D_Smolucha_Symulacja_jako_metoda_wizualizacji_problemu_Simulation_as_a_method_of_problem_visualization_Episteme_34_2017_s_371-388
 • 015 $a 371-388
 • 016 $a 0.83
 • 017 $a polski
 • 019 $a W artykule została podjęta tematyka symulacji jako narzędzia służącego wizualizowaniu problemów, dla których istnieje ścisłe, matematyczne rozwiązanie. Nie zawsze jednak jest ono zauważalne lub łatwe do opisania. W tekście została sformułowana teza, że we współczesnej kulturze opartej głównie na absorbcji obrazu, symulacja jest wartościowym narzędziem wspomagającym rozumienie problemu. Posiada przy tym dodatkową wartość edukacyjną, jeśli zostanie samodzielnie zaprojektowana, na przykład przez uczniów lub studentów
 • 020 $a The purpose of this article is to explain about simulation as a tool for visualizing problems that have a strict mathematical solution. This solution is not always noticeable or easy to describe. In this paper, it has been speculated that in modern sight-centered culture, a simulation is a valuable tool for understanding the problem, mainly when students design it themselves
 • 966 $a nauki o kulturze i religii
 • 985 $a Wydział Filozoficzny
 • 985 $b Instytut Kulturoznawstwa

Dublin Core