The Populist Challenge to Political Legitimacy: A Crisis of Social Validation = Populistyczne wyzwanie dla legitymizacji politycznej: kryzys uprawomocnienia

Kolekcja
artykuły
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Tytuł: The Populist Challenge to Political Legitimacy: A Crisis of Social Validation = Populistyczne wyzwanie dla legitymizacji politycznej: kryzys uprawomocnienia
 • Autor/Autorzy: CARL HUMPHRIES (Autor)
 • Nazwa czasopisma: Principia. Pisma koncepcyjne z filozofii i socjologii teoretycznej
 • Rok: 2017
 • ISSN: 0867-5392
 • DOI: 10.4467/20843887PI.17.001.9273
 • Adres www:: http://www.ejournals.eu/Principia/2017/Tom-64-2017/art/12513/
 • Strony od-do:
  • 5-41
  • 2
 • Język: angielski
 • Abstrakt:
  • Artykuł argumentuje, że wyzwania dla legitymizacji politycznej, z którymi mierzą się obecnie liberalne demokracje dotknięte populistycznym anty-centryzmem, pociągają za sobą kryzys w teorii politycznej. Wynika to stąd, że rywalizujące ze sobą twierdzenia współczesnych myślicieli politycznych odwołują się do wspólnych założeń, które stoją w radykalnym konflikcie z punktami widzenia przynajmniej niektórych dzisiejszych zwolenników populizmu politycznego. W konsekwencji ci ostatni nie mogą utożsamić się z żadnymi uzasadnieniami na rzecz preferowania pewnych rodzajów instytucji politycznych, np. liberalno-demokratycznych.
  • This article argues that the challenges to political legitimacy currently encountered by liberal democracies affected by populist anti-centrism imply a crisis of theoretical understanding. This is because the competing claims made by recent and contemporary political thinkers reflect common underlying assumptions that put them radically at odds with the perspectives of at least some of those now embracing political populism. As a consequence, the latter find themselves excluded from any justifications for preferring certain sorts of political institution – such as liberal-democratic ones – over others.
 • Dyscyplina: filozofia

MARC

 • 002 $a The Populist Challenge to Political Legitimacy: A Crisis of Social Validation = Populistyczne wyzwanie dla legitymizacji politycznej: kryzys uprawomocnienia
 • 003 $b 0000-0003-0331-3179
 • 003 $a CARL HUMPHRIES (Autor)
 • 004 $a Oryginalny artykuł naukowy
 • 006 $a Principia. Pisma koncepcyjne z filozofii i socjologii teoretycznej
 • 008 $a 2017
 • 011 $a 0867-5392
 • 013 $a 10.4467/20843887PI.17.001.9273
 • 014 $a http://www.ejournals.eu/Principia/2017/Tom-64-2017/art/12513/
 • 015 $a 5-41
 • 016 $a 2
 • 017 $a angielski
 • 019 $a Artykuł argumentuje, że wyzwania dla legitymizacji politycznej, z którymi mierzą się obecnie liberalne demokracje dotknięte populistycznym anty-centryzmem, pociągają za sobą kryzys w teorii politycznej. Wynika to stąd, że rywalizujące ze sobą twierdzenia współczesnych myślicieli politycznych odwołują się do wspólnych założeń, które stoją w radykalnym konflikcie z punktami widzenia przynajmniej niektórych dzisiejszych zwolenników populizmu politycznego. W konsekwencji ci ostatni nie mogą utożsamić się z żadnymi uzasadnieniami na rzecz preferowania pewnych rodzajów instytucji politycznych, np. liberalno-demokratycznych.
 • 020 $a This article argues that the challenges to political legitimacy currently encountered by liberal democracies affected by populist anti-centrism imply a crisis of theoretical understanding. This is because the competing claims made by recent and contemporary political thinkers reflect common underlying assumptions that put them radically at odds with the perspectives of at least some of those now embracing political populism. As a consequence, the latter find themselves excluded from any justifications for preferring certain sorts of political institution – such as liberal-democratic ones – over others.
 • 966 $a filozofia
 • 985 $a Wydział Filozoficzny
 • 985 $b Instytut Filozofii

Dublin Core

Pliki

The_Populist_Humphries.pdf (180 KB)

 • Licencja: CC BY-ND 4.0
 • Wersja tekstu: Ostateczna opublikowana
 • Dostępność: Publiczny